As-salamu 'alaikum wa rahmatu Allaah,

De Profeet (salla Allaahu 'alayhi wassalam) was zeer alert als het ging om uitspraken die vormen van shirk bevatten en verbood dit op een strenge manier, hoewel hij een zachtaardig mens was. Dit zijn uitspraken zoals "als Allaah en jij het wil" en soortgelijken. In deze khutbah van shaykh Muhammad Sa'eed Raslan (hafidahu Allaah) geeft hij hier enkele voorbeelden van en het strenge verbod erop. Maar eerst begint hij met een uitleg over het belang van de sunnah, de aanbidding en hoe deze volgens de shari'a nageleefd dient te worden. En zo gaat hij door met het bevestigen van bewijzen omtrent dit belangrijke onderwerp.

Hierna spreekt de shaykh over het valse concept van al-wahdat al-wujood (= al hetgeen dat bestaat komt voort uit één enkele realiteit die het aspect is van het Wezen van Allaah) en al-hulool (= het geloof dat Allaah incarneert in de mens) die verkondigd worden in de boeken van sayyid Qutb en dit toont de shaykh aan door veelvuldig te citeren uit deze boeken waaruit dat blijkt. Ook hebben o.a. de 'allaamah als ibn 'Uthaymeen en al-Albaanee (rahimahuma Allaah) hun kritiek geuit over deze teksten van sayyid Qutb wat tevens aangehaald wordt. Bekend is dat deze gedachtegoeden hun oorsprong kennen uit de filosofiën van de Grieken en Indiërs (Hindoes).

Voor deze concepten die de ummah hebben kunnen binnendringen moet hevig gewaarschuwd worden, want de shirk die deze concepten bevat is serieuzer en groter dan de shirk die de Christenen en Joden als geloof hebben genomen. De Christenen zeggen dat 'Isa al Maseeh ('alayhi assalam) de zoon van Allaah is, dat hij Allaah zelf is en dat hij één van de drie is. En de Joden zeggen dat 'Ezra ('alayhi assalam) de zoon van Allaah is. Maar dit concept van al-wahdat al-wujood en al-hulool (dat de extreme sufi's als geloof hebben genomen) pleit dat Allaah alles en overal is zonder beperking (met als logisch gevolg dat Allaah zich ook vestigt in een ezel, varken of een ongelovige; wa Allaahu al-musata'aan!!)! Zonder twijfel brengt zo een geloof veel fasaad (verderf) met zich mee, zoals de wolven dat aanrichten op de kuddes. Daarom is deze khutbah genoemd الثعالب والكلاب en dat betekent "De wolven en de honden".

Zie deze khutbah, moge Allaah jullie Waker zijn. Het is zowel in audio als video bestand te downloaden:

:arrow: VIDEO
:arrow: MP3
:arrow: RM

Voor de oorspronkelijke bron van deze khutbah, ga naar hier.


Wassalam.