As-salamu 'alaikum wa rahmatu Allaah,

Voor sommigen die hun liefde en haat bouwen op begeerten in plaats van deze te bouwen op Allaah (al-walaa wa al-baraa) kunnen waarheden hard overkomen. Vandaar dat deze khutbah is genoemd قذائف الحق en dat betekent "Kogels der Waarheid".

Niemand houdt ervan om beledigd te worden. En zeker niet als dit gebaseerd is op onwaarheden. Maar waarom zwijgen we als onze dierbare sahaaba beledigd worden, terwijl zij ons de deen hebben overgebracht. Waarom zeggen wij niets over degene die enkelen van hen bloeddorstig, corrupt, laag in waarden, hypocriet en dergelijke noemt; wa Allaah al-musta'aan. Waarom zwijgen we als enkelen van onze Profeten worden beledigd met beledigingen als psychische agressieveling; wetend dat het beledigen van een Profeet gelijk staat aan het beledigen van Muhammad (salla Allaahu 'alayhi wassalam)!

Nu, in deze khutbah geeft shaykh Muhammad Sa'eed Raslan (hafidahu Allaah) een uitgebreide en zeer gedetailleerde weergave van de citaten van sayyid Qutb richting de sahaaba en de Profeten. Hij begint wel eerst uit te leggen wat we verstaan onder een belediging en een laster. Tenslotte geeft hij de regelgevingen omtrent het beledigen van de sahaaba en de Profeten en verdeelt deze in enkele categoriën:

- Zij die de sahaaba voor kufr (ongeloof), ar-ridda (afvalligheid) en/of fisq (grote zondaren) beschuldigen.
- Zij die de sahaaba beledigen waarvan in mutawaatir vorm hun uitzonderlijke kwaliteiten (fadaa'il) zijn overgeleverd - zoals de vier rechtgeleide khulafaa' (en dus ook 'Uthmaan ibn 'Affaan) - en de sahaaba waarvan dit niet in mutawaatir vorm is overgeleverd.
- Zij die het beledigen van hen als wettig (istahilu) hebben verklaard en het hebben opgenomen als onderdeel van 'ibaadah in de deen.
- Zij die hen beledigen door gebreken in hen te noemen, als luiheid, gebrek in kennis, onwetendheid in bepaalde aspecten etc.

Wat betreft het beledigen van een Profeet die genoemd is in de Qur'aan en waarvan de Profeetschap bekend is, dit staat dan gelijk als het beledigen van Muhammad (salla Allaahu 'alayhi wassalam).

Moge Allaah ons behoeden voor elke vorm van belediging, ameen. Zie deze khutbah voor de regelgevingen omtrent deze punten, moge Allaah jullie Beschermer zijn. Het is zowel in audio als video bestand te downloaden:

:arrow: VIDEO
:arrow: MP3
:arrow: RM

Voor de oorspronkelijke bron van deze khutbah, ga naar hier.


Wassalam.