As-salamu ‘alaikum wa rahmatu Allaah,

In deze khutbah behandelt shaykh Muhammad Sa’eed Raslan (hafidahu Allaah) een zeer belangrijk aspect van al-tawheed, en wel één van de zes catogeriën van imaan; het geloof in de Boeken. Hierbij legt de shaykh nadruk op al-Qur’aan, het in acht nemen van de regels daarin, het geloof in zijn duidelijke als onduidelijke verzen en het bevestigen ervan.

Deze khutbah is geheel toegewijd aan de grote fouten in de tafseer van sayyid Qutb, maar voordat ik deze kort samenvat, eerst het volgende: sommigen vinden het niet goed dat er gesproken wordt over sayyid Qutb, omdat deze al gestorven is. Deze mensen dienen te begrijpen dat het hier niet gaat om sayyid Qutb, of Allaah hem straft of niet, of hij het Paradijs zal betreden of niet, daar gaan wij niet over. Het punt in deze discussie is dat hij werken heeft achtergelaten die grote (slechte) gevolgen hebben voor de ummah (en niet te vergeten ook de schandalige fouten in ‘aqeedah). Deze werken circuleren helaas in grote mate onder de Moslims en daar dient tegen gewaarschuwd te worden zolang deze werken bestaan. En voor degenen die vinden dat dat niet hoort omdat hij gestorven is, dan impliceren deze indirect dat we ook niet mogen waarschuwen tegen de dwalende sekten, want deze zijn ook opgericht door mensen die al overleden zijn. Verder, bekritiseerde sayyid Qutb niet de sahaaba en de Profeten? Zijn deze dan niet eeuwen geleden overleden? Zoals we kunnen zien zijn deze argumenten ongeldig, ongefundeerd, zonder basis en nutteloos.

Terugkomend op de tafseer van sayyid Qutb; deze heeft voor het eerst in de Islamitische geschiedenis zijn tafseer gebaseerd op muzikale principes. Zo zegt hij dat er verzen zijn die refereren naar muzikale uitdrukkingen in al-Qur’aan. En volgens hem bevatten enkele verzen ook een “muzikale essentie” en anderen zouden muzikale schoonheden bevatten. Hij roept zelfs op om de muziekale principes te bestuderen zodoende de verscheidenheid en diversiteit van de muzikale kunst die in de verzen voorkomt te begrijpen! Geen enkele qaari (Moslim die al-Qur’aan uit het hart leert) kan ze begrijpen zonder die kennis, aldus sayyid Qutb. Ook is er volgens hem voor elke surah een muzikale ritme. Subhaana Allaah, de deur voor al-shar (slechtheid) die hiermee geopend is, is nooit eerder zo geopend. Nooit in de geschiedenis is een uitleg van al-Qur’aan voorgekomen die zich baseert op muzikale principes en richtlijnen. Vandaar dat deze khutbah ook is genoemd التفسير الموسيقي للقرآن en dat betekent “De muzikale exegese van al-Qur'aan”.

Nadat de shaykh deze fouten heeft blootgesteld en weerlegd heeft met bewijzen, spreekt hij nog over de fouten van sayyid Qutb in tawheed al asmaa’ wa al-sifaat (Eénheid en Enigheid van Allaah in zijn Namen en Eigenschappen). Zo vond sayyid dat de eigenschappen van Allaah zoals die voorkomen in al-Qur'aan slechts verbeedingen zijn en niet bevestigd moeten worden zoals ze er staan. Ook verrichtte hij inkaar (ontkenning) van de weegschaal op de Dag des Oordeels. En degene die de eigenschappen van Allaah bevestigt (zoals Allaah die voor zichzelf bevestigd heeft), verrichten volgens sayyid tashbeeh (het vergelijken van Allaah met Zijn schepping) en tajseem (het toekennen van een lichaam aan Allaah), sterker nog, zo een persoon verricht ‘inaad (koppige afwijzing) door niet te denken op een islamitische manier.

Dit is de laatste khutbah die ik plaats over sayyid Qutb van shaykh Muhammad Sa’eed Raslan (hafidahu Allaah). Het is ook één van de krachtigste van hem. Ze zijn hier zowel op video als audio bestand te downloaden:

:arrow: VIDEO
:arrow: MP3
:arrow: RM

Voor de oorspronkelijke bron van deze khutbah, ga naar hier.


Wassalam.