Het gebed leiden

Een vrouw kan geen gemengd gezamenlijk gebed leiden, maar als er alleen vrouwen aanwezig zijn, kan één van hen de anderen voorgaan. Dus hoewel we niet naar de moskee hoeven voor de gebeden, hoeven we de voordelen en beloningen van gezamenlijk gebed toch niet te missen.

Als een vrouw anderen leidt in het gebed, moet ze in het midden van de voorste rij staan, niet apart vooraan zaols een mannelijk iemam. Als er slechts één andere vrouw aanwezig is, dan hoort zij rechts van de ‘imam’ te staan. De vrouw die rechts staat, moet de iqama opzeggen ( de oproep direkt voorafgaand aan het gebed).

Bron: Het handboek voor MOSLIMVROUWEN