Resultaten 1 tot 5 van de 5

Onderwerp: Evolutietheorie = Fantasie en illusie.

 1. #1
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  Oct 2007
  Berichten
  24
  Reputatie Macht
  0

  Evolutietheorie = Fantasie en illusie.

  Bismillaah errahmaan errahiem.

  Wa salaat wa salaam 'alaa siydinaa Mohammad wa 'alaa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliema kathiera.

  Assalamoe alajkoem wa rahmatoellaah wa barakaatoehoe.

  Zoals jullie wel weten, bewijst de wetenschap het bestaan van een Schepper (in de allereerste plaats is dat de Koran uiteraard).

  Charles Darwin heeft een theorie ontwikkelt en geplaatst onder het rubriek "wetenschap" wat eigenlijk helemaal niet klopt.
  Het doel van die pseudowetenshappelijke theorie is om niet te hoeven geloven in een Schepper.

  De vraag is: klopt deze theorie?

  Laten we eens kijken wat de evolutionisten zelf, waaronder Charles Darwin in hooste eigen persoon, hierop te zeggen hebben:


  « Evolution is a fairy tale for grownups. The theory has helped nothing in the progress of science. It is useless.” Professor Louis Bounoure Director of the Strasbourg Zoological Museum.

  “Evolutie is een sprookje voor volwassenen. Deze theorie heeft de wetenschap niet verder geholpen. Ze is waardeloos.”

  “Evolution is unproved and unprovable. We believe it only because the only alternative is special creation, and that is unthinkable.” Sir Arthur Keith (the wrote the forward to the 100th anniversary edition of Darwin’s book, Origin of Species in 1959)

  “De evolutie is onbewezen en niet te bewijzen. De enige reden waarom we het desondanks geloven is dat het enige alternatief de schepping is en dát is voor ons totaal ondenkbaar.”

  “Scientists who go about teaching that evolution is a fact of life are great conmen, and the story they are telling maybe the greatest hoax ever. In explaining evolution we do not have one iota of fact.” Dr. T. Tahmisian, Atomic Energy Commission, USA

  “Wetenschappers die leren dat evolutie een feit is zijn dike oplichters, en het verhaal dat ze ophangen zou wel eens het grootste bedrog ooit zijn. Voor het verklaren van evolutie hebben we geen enkel stukje bewijs.”

  “Moreover, the biogenetic law has become so deeply rooted in biological thought that it cannot be weeded out in spite of its having been demonstrated to be wrong by numerous subsequent scholars.” Walter J. Bock (Dept. of Biological Sciences, Columbia Univ. , “Evolution by Orderly Law,” Science, Vol. 164, 9 May 1969, pp. 684-685

  “Bovendien, de biogenetische wet is zo diep geworteld in het biologische denken dat het niet uitgeroeid kan worden, ondanks dat door tal van opeenvolgende wetenschappers is aangetoond dat het onzin is.”

  Haeckel’s confession
  Haeckel claimed also that spontaneous generation must be true, not because it had been proven in the laboratory, but because otherwise...
  It would be necessary to believe in a creator.” Records from the University of Jena trial in 1875. Dr. Edward Blick, Blick Engineering, Norman, OK

  Haeckeel’s bekentenis.
  Haeckel claimed ook dat spontane ontwikkeling reëel moet zijn, niet omdat dit in het laboratorium is bewezen, maar omdat... “het anders noodzakelijk zou zijn om te geloven in een schepper.”

  Evolution is prometed by its practitioners as more than mere science. Evolution is promulgated as an ideology, a secular religion -- a full-fledged alternative to Christianity, with meaning and morality. I am an ardent evolutionist and an ex-Christian, but I must admit that in this one complaint – and Mr. Gish is but one of many to make it – the literalists are absolutely right. Evolution is a religion. This was true of evolution in the beginning, and it is true of evolution still today.” Dr. Michael Ruse, professor of philosophy and zoology at the University of Guelph
  www.omniology.com/HowEvolutionBecameReligion


  “Evolutie is voorgespiegeld door zijn voorstanders als meer dan alleen maar wetenschap. Evolutie is verkondigd als een ideologie, als een wereldse religie, als een volwassen alternatief voor het christendom, met een bedoeling en een moraal. Ik ben een overtuigde evolutionist en een ex-christen, maar ik moet toch toegeven dat betreffende deze aanklacht de critici het gelijk aan hun kant hebben. Evolutie is een religie. Dit was vanaf het begin het geval en dat is het tot op de dag van heden”.

  “Evolution is not a fact. Evolution doesn’t even qualify as a theory or as a hypothesis. It is a metaphysical research program, and it is not really testable science.” Dr. Karl Popper-leading philosopher of science.

  “Evolutie is geen feit. Evolutie kan zichzelf niet eens kwalificeren als een theorie of als een hypothese. Het is een op het bovennatuurlijke gericht onderzoeksprogramma, en beslist geen controleerbare wetenschap”.

  “To suppose that eye... could have been formed by natural selection, seems, I freely cenfess, absurd in the highest degree.”
  Charles Darwin
  The Origin of Species by Means of Natural Selection or The Preservation of Favored Races in the Struggle for life
  Charles Darwin 1859 p. 217


  “Te veronderstellen dat het oog... door natuurlijke selectie gevormd kon worden, lijkt, ik geef het eerlijk toe, absoluut absurd”.


  Origin of Species Not addressed in 1859, and is still a mystery in 1998...
  Both the origin of life and the origin of the major groups of animals remains unknown.”
  Alfred G. Fisher, evolutionist Grolier Multimedia
  Encyclopedia 1998, fossil section


  “Zowel de oorsprong van het leven als de oorsprong van de hoofdgroepen onder de dieren blijven onbekend”.


  Haeckel’s confession
  When tried by the Jena University Court, and convicted, he confessed:
  “A small percent of my embryonic drawings are forgeries; those namely, for which the observed material is so incomplete or insufficient as to fill in and reconstruct the missing links by hypothesis and comparative synthesis.”
  “I should feel utterly condemned… were it not that hundreds of the best observers, and biologists lie under the same charge.”
  Records from the University of Jena trial in 1875.
  Dr. Edward Blick, Blick Engineering, Norman, OK


  Haeckel's bekentenis.
  “Een klein percentage van mijn embryo tekeningen zijn vervalsingen, namelijk die van welke het bestudeerde materiaal zo incompleet en ontoereikend is dat er geen 'missing links' mee gereconstrueerd en ingevuld kunnen worden door middel van hypothese en vergelijkende synthese”.
  “Ik zou me nu eigenlijk volkomen schuldig moeten voelen... ware het niet dat honderden van de beste onderzoekers en biologen liegen als ze om dezelfde reden aangeklaagd worden”.

  “Often a cold shudder has run through me and I have asked myself whether devoted myself to a phantasy.” Charles Darwin, Life an Letters, 1887, vol. 2, p. 229

  “Meer dan eens is er een koude rilling door me heen gegaan wanneer ik mezelf afvroeg of ik mezelf wellicht aan een fantasie heb overgeleverd”.

  “I will not accept that [creation] philosophically, because I do not want to believe in God. Therefore, I choose to believe in that which I know is scientifically impossible, spontaneous generation arising to evolution.” (George Wald [Nobel Prize winner], “Biochemical Science: An Inquiry Into Life”)

  “Ik zal de schepping niet aanvaarden omdat ik niet wens te geloven in God. Daarom kies ik ervoor te geloven in iets waarvan ik weet dat het natuurwetenschappelijk onmogelijk is: natuurlijke ontwikkeling door evolutie”.


  Dus het is zéér duidelijk dat die zogenaamde "wetenschappelijke" theorie niets anders is dan een illusie, een fantasie, die men als smoes gebruikt om niet in een Schepper te moeten geloven.

  Wetenschap biedt de mens wel degelijk meer geloof dan ongeloof,de wetenschap bewijst het bestaan van een Schepper (in de eerste plaats doet de Koran dat uiteraard).

  Wij als moslims zitten in een prachtige positie alhamdoelillaah terwijl het ongeloof zich op glad ijs bevindt. Welke bewijzen hebben zij? Het antwoord luidt: geen enkele!!!

  "En dit wereldse leven is niets dan vermaak en spel. En voorwaar, het Huis van het Hiernamaals is zeker het echte leven, als zij het wisten!" soerat 29,64

  "En op de aarde zijn Tekens voor de overtuigden. En ook in jullie zelf, zien jullie dan niet?" soerat 51,20-21

  "Wij hebben de Qor-aan niet tot jou doen neerdalen om jou ongelukkig te maken. Maar slechts als waarschuwing voor wie (Allah) vreest." soerat 20,2-3
  De Qor-aan is waarlijk de onfeilbare en perfecte woord van Allah (verheven is Hij)

  J\'aime ma religion et la science  Dienie: al-Islaam ; ahloe soennah wa aldjamaa\'ah

 2. #2
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  overal en nergens
  Berichten
  280
  Reputatie Macht
  15

  Re: Evolutietheorie = Fantasie en illusie.

  Subhana allah!

  Het bewijs voor degenen die nog steeds geloven dat de evolutietheorie bestaat.

  Zoals je al zei agi Salah al Din bevinden wij ons zeker op een prachtige positie als moslims zijnde!

 3. #3
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2006
  Locatie
  Taariq ila Noer
  Berichten
  4.215
  Reputatie Macht
  24

  Re: Evolutietheorie = Fantasie en illusie.

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Oemshakir";p="63335
  Subhana allah!

  bevinden wij ons zeker op een prachtige positie als moslims zijnde!


  Walhamdoelillah. Soms wanneer ik om me heen kijk, naar de mensen in al hun haast, tijd en geld. Dan denk ik inderdaad het bovenstaande. Soebhana Allah. En wanneer je daar dan staat als moslimzijnde, word je zeker vreemd aangekeken. En dat maakt mij weer blij en dankbaar.

  Allah, laa ilaaha ilahoe.

  كيف يكون لك كنز في الجنة , قولي: لا حول ولا قوة إلا بالله

  [World OFF, Dream ON]

 4. #4
  Moderator
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  12.604
  Reputatie Macht
  31

  Re: Evolutietheorie = Fantasie en illusie.

  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Moetasima";p="63339
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Oemshakir";p="63335
  Subhana allah!

  bevinden wij ons zeker op een prachtige positie als moslims zijnde!


  Walhamdoelillah. Soms wanneer ik om me heen kijk, naar de mensen in al hun haast, tijd en geld. Dan denk ik inderdaad het bovenstaande. Soebhana Allah. En wanneer je daar dan staat als moslimzijnde, word je zeker vreemd aangekeken. En dat maakt mij weer blij en dankbaar.

  Allah, laa ilaaha ilahoe.
  Idd!

  Er zijn nog steeds die echt zeker van evoltietheorie zijn ook al dat er een boek over is geschreven door Ibn Haroen (?) die het tegendeel bewijst..

  Soubhan'allah en Alhamdoelilah!


  Made By ~*~.MoUnIa.~*~

  Smiley Love you !

 5. #5
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  Feb 2008
  Berichten
  1
  Reputatie Macht
  0
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Sweet*Lady*";p="63457
  Er zijn nog steeds die echt zeker van evoltietheorie zijn ook al dat er een boek over is geschreven door Ibn Haroen (?) die het tegendeel bewijst..
  Het is niet omdat een binnenhuisarchitect als Haroun Yahya een boek schrijft dat dan de evolutietheorie niet zou kloppen.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •