Resultaten 1 tot 4 van de 4

Onderwerp: verhaal van een lid van de KKK en zijn reis naar de islam

 1. #1
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18

  verhaal van een lid van de KKK en zijn reis naar de islam

  Het begin: Beproevingen in de jonge jaren van Clinton Sipes.

  Ik groeide op in een ontwrichtte familie waarin alcoholisme en zowel geestelijke als lichamelijke mishandeling door mijn vader, een rol speelde. Zonder een positief vader figuur, begon ik voornamelijk asociaal gedrag te vertonen en neigde ik naar geweld.
  Ik begon onbewust na te doen waaraan ik zelf werd blootgesteld. De relaties met mijn oudere broer, klasgenoten, leraren en zelfs met dieren werden hierdoor beïnvloed. Niets en niemand werd vrijgesteld van mijn sadistische uitingen en gedrag welke een gevolg waren van mijn opgekropte woede.

  Op 13 jarige leeftijd kwam ik in aanraking met kinderen die dezelfde achtergrond hadden als ik, maar omdat ze niet zo gedreven waren als ik, verveelde het mij al gauw. Vervolgens ging ik om met jonge volwassenen die mij bereidwillig opnamen in hun groep omdat ik zonder terughoudendheid meedeed aan alles wat te maken had met alcohol, drugs, misdaad, geweld en racisme.

  Er brak een periode aan waarin de tuchtschool een rol begon te spelen in mijn leven en waar ik werd gevormd tot een volwaardig misdadiger.
  (Dit was uiteraard niet de bedoeling maar de jongeren die daar vast zaten stimuleerde en leerde hem dingen waardoor hij juist een geavanceerd crimineel werd, dit is een toevoeging van de vertaalster)
  Geweld en racisme werden bij mij aangewakkerd, het was een negatieve omgeving waar mijn woede en haat voor autoriteit, zwarten, joden en Aziaten werd gevoed. Nadat ik drie jaar had uitgezeten op deze tuchtschool werd ik vrijgelaten. Ik was een wandelende tijdbom.

  Op zoek naar een richtpunt waarop ik mijn woede kon focussen, kwam ik in aanraking met een paramilitaire racistische, jongeren groep. Ik was betrokken bij een aantal overvallen op mensen en hield mij bezig met verschillende criminele activiteiten. Op 16 jarige leeftijd werd ik gevangen gezet in de Jeugdgevangenis van Californië, wegens diefstal, geweldpleging en wapen bezit, en kreeg een straf opgelegd van 6½ jaar. Direct voegde ik mij daar, bij de gangs (groeperingen) die stonden voor “Blanke superioriteit” waar mijn haat en woede zich ontwikkelde tot “HAAT” voor alles dat niet blank was (Angelsaksisch).

  Ik begon te corresponderen met de KKK (Kuk Klux Klan) en tijdens mijn voorwaardelijke vrijlating was ik een gemakkelijk prooi voor degene die mijn groeiende haat konden sturen (in dit geval de KKK).
  De komende 3 tot 4 jaar was ik betrokken bij KKK activiteiten zoals Klan kruis verbrandingen, media toespraken, nachtelijke knokpartijen en aanvallen (tegen niet blanken), vernielingen etc. (Hij groeide van loop jongen tot een volwaardig en actief lid van de KKK).
  Ik schond mijn voorwaardelijke vrijlating door wapen bezit en verdenking van overvallen.
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 2. #2
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18
  De zoektocht naar Vrede (Rust): Jonge volwassene.
  Na deze laatste schending van mijn voorwaardelijke vrijlating, op 20 jarige leeftijd begon de zoektocht naar vrede. Ik had al die jaren zoveel woede en haat gevoeld dat het mij nu van binnen uit begon op te vreten. Ik begon op een hatelijke manier uit te vallen tegen het gevangenis personeel. De muren van mijn cel waren bedekt met haat spreuken, graffiti en tekeningen en de helft van mijn boven lichaam was bedekt met tatoeages. De haat die ik eens uitte begon zich nu tegen mij te keren!
  Na een vlaag van haat en woede belandde ik in de isoleer cel zonder kleding en zelfs geen matras. Alleen ik en een beker!

  Ik begon na te denken over mijn verleden en alle negatieve zaken die mij zo verlaagd hadden dat ik nu op dit diepte punt was belandt.
  Terwijl ik verbleef in de isoleercel, werd mijn dochter geboren. Ik begon na te denken over mijn toekomst en hoe deze eruit zou zien. Ik dacht aan de vele slachtoffers die ik had gemaakt (vanwege hun huidkleur of achtergrond) en ik zag hoe ik mijn leven zou slijten in de gevangenis als ik dit verleden zou voortzetten in de toekomst. Ik zei tegen mezelf: “ Clint, je moet een keuze maken tussen dit kwaad en een goede toekomst.” Het was duidelijk dat ik met al dit kwaad geen toekomst had. Mijn familie, moeder, vriendin en broers waren allemaal bang voor me, ik was totaal van hen vervreemd.

  Ik begon te zoeken naar iets wat zuiver was, waarmee ik het gezwel van kwaad in mij kon verwijderen. Ik wilde geliefd zijn en zelf pure liefde geven. Ik wilde gewoon niet meer “Haten”.
  Ik ging naar Montana, waar ik werd opgepakt wegens inbraak en kreeg een straf van 5 jaar opgelegd waarvan ik slechts 2½ jaar uitzat. Ik werd voorwaardelijk vrijgelaten en voltooide deze zonder overtredingen.

  Ik raakte betrokken bij mensenrechten organisaties en ik zette mijn eigen mensenrechten organisatie op, C.H.E.R.E. (Children Escaping Racist Enviroments – Kinderen die aan hun Racistische omgeving ontsnappen). Mijn doel was uit te reiken naar kinderen in nood en hun te helpen ontsnappen aan de omstandigheden waaraan ik zelf was blootgesteld. Ik wilde goedmaken waar ik zelf eens het probleem was, maar ik was nog steeds betrokken bij de misdaad.
  Ik was namelijk in het bezit van explosieven, werd gearresteerd door de federale overheid en kreeg een straf opgelegd van 35 maanden in de gevangenis.
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 3. #3
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18
  Het proces zet zich voort: De zoektocht naar de waarheid.

  Het begon na mijn aankomst in de gevangenis. Een Afro-Amerikaan (donkergekleurde man) bood aan mij te voorzien in de benodigde toilet artikelen. Hij vertelde dat hij Moslim was en dat Moslims verplicht zijn diegene te helpen die dat het meeste nodig hebben. Ik was zeer geïnteresseerd in die religie, Islam, en wat het inhield. Ik was echter in de waan dat deze religie alleen bestemd was voor donkeren. Ik bedacht mij dat ik nooit Moslim zou kunnen worden want ik was immers blank!
  Toch vroeg ik deze broeder enkele boeken en informatie over de Islam, ik zag de algemeenheid ervan en hoe het kleur, etnische achtergrond en ras overtrof. Het was zo werkelijk en zo puur. Het begon mij aan te spreken. Deze broeder nodigde mij uit om een Khoetbah (Rede) op Jomoe’a (Vrijdag gebed) bij te wonen, en ik kreeg daar een Koran.

  Toen ik de vertaling (interpretatie) van de Koran las voelde ik de zuiverheid en de waarheid ervan. Het was geen Hocus Pocus, geen eng verhaal, geen occulte ideeën maar gewoon duidelijk en simpel de waarheid. Toen ik de Adhan (oproep tot het gebed) hoorde voelde ik hoe de aanwezigheid van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) mijn hart en ziel doordrong.
  Nadat ik de Koran een tijdje had bestudeerd, ontdekte ik de onfeilbaarheid ervan en dat er geen tegenstrijdigheden in te vinden waren.
  Er zijn religies die gebaseerd zijn op het geloven in bepaalde wetenschappen of het geloof in meerdere goden en de religie van de 3 goden in één. Ik begon bewust na te denken over deze zaken en geen van deze theorieën kwam logisch bij mij over.

  Hier was de Islam, gebaseerd op het geloof in één God, die het bestaan van alles uit het niets had gecreëerd en het feit dat dit boek (de Koran), welke ik las, in meer dan 1400 jaar niets was veranderd, was al een wonder op zich. Ik was overtuigd, overtuigd van de eenheid van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) en de eenheid van de Islam.
  Het Christendom was onderhevig aan veranderingen en op de dag van vandaag gebeurd dat nog steeds zowel in de bijbel als in de Christelijke doctrines. Men kan dus niet eens claimen dat de Bijbel die men heden ten dage leest en waaruit wordt gepredikt, de originele Bijbel is.
  Er is maar één God en één religie, en religie houdt hier in: “ Overgave aan de Enige God”. Dit is de betekenis van de Islam.
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

 4. #4
  Ultra Risala Member Oem_Nisa's Avatar
  Ingeschreven
  May 2006
  Locatie
  Zaandam
  Leeftijd
  31
  Berichten
  3.880
  Reputatie Macht
  18
  De Metamorfose: van Clinton Sipes naar Abdus-Salaam.

  Zoals jullie hebben gelezen, was het leven van Clinton Sipes gevuld met haat, criminaliteit en geweld, het waren juist die zaken die leiden tot de vernietiging van de mens, hij gaat verder:

  Na jaren van leugens, halve waarheden en het volgen van andere op het pad, werd ik vanuit een plaats (de gevangenis) waar meer dan 1 Miljoen mensen worden weggestopt, in diezelfde omgeving waar eens mijn haat en woede werd gevoed, verwelkomd door de islaam, die mij veranderde in de “dienaar van de Vrede”. Islam vulde de spirituele leegte door mij te leren over mijn begin en mijn einde, het gaf mij tevredenheid , rust en een kalmte die woorden niet kunnen omschrijven. Mijn bestaan is duidelijk en mijn richting is juist (Al-Islam).
  Islam heeft mij, door de waarheid ervan, geleerd wat nederigheid is en heeft de juiste manier om Allah te aanbidden laten zien. Ik heb geleerd dat we allemaal van Allah komen en dat we tot Allah zullen terug keren. Allah heeft alles geschapen, alles met ziel of zonder ziel, microscopisch of macroscopisch, het tijdelijke en het oneindige. Niets ontstaat uit zichzelf, maar wordt geschapen door Allah (Geprezen en Verheven is Hij).

  Op de laatste dag zal het niet uitmaken of ik zwart of blank ben, rijk of arm, machtig of machteloos, en dit geldt voor de gehele mensheid. Maar het zullen een ieders goede of slechte daden zijn waarvoor men persoonlijk verantwoordelijk wordt gesteld en naarmate die daden gestraft of beloond wordt. Niemand zal gestraft of gedood worden voor mijn slechte daden of de beloning ontvangen voor mijn goede daden behalve ik. Ik ben verantwoordelijk en moet mezelf verantwoorden op de dag dat dit gevraagd wordt. Ik werd mij bewust van deze waarheid en bevestigde dit in het openbaar: “ Er is geen God behalve Allah en Zijn laatste boodschapper is Mohammed ibn AbdAllah Al Mustafa”. In principe is mijn leven weer begonnen bij het begin stadium waar de waarheid en puurheid begint. Al-Hamdulilah.

  Ten slotte, de metamorfose is nu aan het einde gekomen. Ik heb de waarheid gevonden in Allah (alle lof behoort aan Hem, de Schepper van de mens, engelen en de jinn, en al hetgeen bestaat tussen hemelen en aarde). Allah (aan Wie alle Lof toekomt) heeft 99 namen of eigenschappen, één van die eigenschappen is Salaam (Vrede). De Schepper, de Verwekker van het bestaan van de Vrede. Er is geen Vrede dan de Vrede die komt van Allah (aan wie alle lof toekomt). Ik heb deze Vrede gevonden, en ik ben nú Abdus-Salam, de dienaar van de Schepper van de enige echte bron van Vrede…… Allah, de Aller Hoogste, aan wie alle lof toekomt!
  Al-Hamdulilahi Rab Al Alamien
  "Bij de tijd. Voorwaar de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die
  geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid en
  elkaar aansporen tot geduld."

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. SV Avi Cenna organiseert een reis naar Andalusie!!!
  Door avicenna2009 in forum Nieuws en actualiteiten
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 11-03-10, 00:37
 2. Wetenschappelijke ontdekking doet Dimitri leiden naar islam
  Door OegtNajat in forum Algemene discussies
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 04-01-10, 20:47
 3. De reis van de ziel na de dood
  Door hassan in forum De laatste dag
  Reacties: 9
  Laatste Bericht: 02-12-09, 21:16
 4. Op reis gaan
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 23
  Laatste Bericht: 17-07-09, 08:25
 5. De prettige reis
  Door »¤ƒãïtµ¤« in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 21-04-06, 12:33

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •