Tafsir Ibn Kathir Surah Al-Qalam Ayah 17 t/m 32
vertaald door abdelaziz ezhar
17. Inna balawnahum kama balawna as-haba aljannati ith aqsamoo layasrimunnaha musbiheena
18. Wala yastathnoona
19. Fatafa 3alayha ta-ifun min rabbika wahum na-imoona
20.Faasbahat kaalssareemi
21. Fatanadaw musbiheena
22. Ani ighdoo 3ala harthikum in kuntum sarimeena
23. Faintalaqoo wahum yatakhafatoona
24. An la yadkhulannaha alyawma 3alaykum miskeenun
25. Waghadaw 3ala hardin qadireena
26. Falamma raawha qaloo inna ladalloona
27. Bal nahnu mahroomoona
28. Qala awsatuhum alam aqul lakum lawla tusabbihoona
29. Qaloo subhana rabbina inna kunna thalimeena
30. Faaqbala baAAduhum 3ala ba3din yatalawamoona
31. Qaloo ya waylana inna kunna tagheena
32. 3asa rabbuna an yubdilana khayran minha inna ila rabbina raghiboona

17. Voorwaar, Wij zullen hen (de ongelovigen) op de proef stellen zoals Wij de eigenaars van een tuin beproefden toen zij zwoeren dat zij zeker het fruit daarvan in de vroege morgen zouden plukken.
18. En zij maakten geen voorbehoud.
19. Toen kwam er van uw Heer een bezoeking over hen, terwijl zij sliepen,
20. Waardoor (de tuin) werd als een gemaaid veld.
21. Toen riepen zij tot elkaar in de morgen,
22. Zeggende: "Gaat vroeg naar uw veld indien gij het fruit wilt plukken." 23. En zij gingen fluisterend met elkaar op weg.
24. "Laat heden geen arme bij u binnen komen."
25. En zij gingen vroeg in de morgen uit, (denkende) dat zij de macht hadden om het te verhinderen.
26. Maar toen zij de tuin zagen, zeiden zij: "Voorwaar, wij zijn verdwaald! 27. Neen, wij zijn beroofd."
28. De beste onder hen sprak: "Zeide ik niet tot u: 'Waarom looft gij (God) niet?'"
29. Nu riepen zij uit: "Glorie zij U, onze Heer! Voorzeker wij waren onrechtvaardig."
30. Toen gingen zij elkaar beschuldigen.
31. En zeiden: "Wee ons, wij waren inderdaad overtreders.
32. Het kan zijn dat onze Heer ons een betere tuin dan deze zal geven, wij wenden ons tot onze Heer."

Een voorbeeld van het wegnemen van de inkomsten van de ongelovigen Dit is een voorbeeld dat Allah heeft gemaakt voor het gedrag van de Quraysh ongelovigen die Hij met de grote genade en enorme gunsten heeft verleend. De genade en gunsten door het zenden van Mohammed salallahu 'alayhi wa sallam naar hen. Maar zij ontmoeten hem met ontkenning, verwerping en oppositie. Daarom zegt Allah;

-- Voorwaar, Wij zullen hen (de ongelovigen) op de proef stellen -- -- Zoals Wij de eigenaars van een tuin beproefden -- Dit verwijst naar een tuin vol met verschillende soorten fruit en vegetatie.
-- Toen zij zwoeren dat zij zeker het fruit daarvan in de vroege morgen zouden plukken.
-- Betekent, zij zwoeren onder elkaar tijdens de nacht dat zij het fruit zouden plukken van de tuin in de ochtend zodat de behoeftige en bedelaars niet zouden weten wat zij aan het doen waren. Op deze manier zouden zij het fruit voor zichzelf houden en niets van dit weggeven in liefdadigheid.
-- En zij maakten geen voorbehoud. -- Betekent de belofte die zij maakte zonder te zeggen als Allah het wil (inshAllah). Daarom verbrak Allah deze belofte. Hij zei toen;

-- Toen kwam er van uw Heer een bezoeking over hen, terwijl zij sliepen, -- Betekent, de tuin werd getroffen door een hevige vernietiging.
-- Waardoor (de tuin) werd als een (As-Sarim) gemaaid veld.
-- Ibn `Abbas zei, "Zoals een donkere nacht."Ath-Thawri en As-Suddi zeiden beide, "Zoals het gewas wanneer het is geoogst en gedroogd."
-- Toen riepen zij tot elkaar in de morgen, -- Betekent, vroeg in de ochtend riepen zij elkaar zodat zij samen konden plukken (het fruit), of oogsten (het gewas).
-- Zeggende: "Gaat vroeg naar uw veld indien gij het fruit wilt plukken." -- Betekent, als je jouw fruit wil plukken.
-- En zij gingen fluisterend met elkaar op weg.
-- Betekent, zij spraken in privé over wat ze aan het doen waren zodat niemand zou horen wat ze aan het zeggen waren. Allah de alwetende van geheimen en privé gesprekken, legde uit wat zij aan het fluisteren waren.

Zij fluisterden dit-- "Laat heden geen arme bij u binnen komen (vandaag)." -- Betekent, sommige van hen zeiden tegen de anderen, "Laat geen ene behoeftige persoon de tuin binnen gaan vandaag." Allah zei,
-- En zij gingen vroeg in de morgen uit, (denkende) dat zij de macht hadden om het te verhinderen.
-- Betekent, met sterkte en macht(Qadirin) Betekent, zij dachten dat zij macht hadden om te doen wat zij claimden en wat zij wensten.
-- Maar toen zij de tuin zagen, zeiden zij: "Voorwaar, wij zijn verdwaald!
-- Betekent, toen zij bij hun tuinen aankwamen, en zagen dat hun tuin dat eerst schitterend, in overvloed van fruit en in goede conditie was welke nu door Allah was veranderd in zwart, somber en nutteloos. Zij geloofden dat zij de verkeerde weg hadden genomen toen zij naar de tuin liepen.Dit is waarom zij zeiden,
-- "Voorwaar, wij zijn verdwaald! -- betekent, "we hebben een pad genomen die anders is dan de juiste om het te bereiken." dit werd gezegd door Ibn `Abbas en anderen.Daarna veranderden ze van mening en kwamen ze erachter dat het de juiste pad was.Toen zeiden ze,

-- Neen, wij zijn beroofd." -- Betekent, "Nee, dit is de tuin, maar we hebben geen portie en geen deel (van het gewas)."
-- De (Awsat) beste onder hen sprak: --Ibn `Abbas, Mujahid, Sa`id bin Jubayr, `Ikrimah, Muhammad bin Ka`b, Ar-Rabi` bin Anas, Ad-Dahhak en Qatadah zeiden allen, "Dit betekent de meeste juiste en beste onder hen."
-- "Zei ik niet tot u: 'Waarom looft gij (God) niet (Tusabbihun)?'" -- Mujahid, As-Suddi en Ibn Jurayj zeiden allen dat, "
-- Waarom doen jullie niet Tusabbihun -- dit betekent, "Waarom zeggen jullie niet "inshAllah"As-Suddi zei, "Zij maakte een uitzondering op de wil van Allah en dat was in die tijd het prijzigen van Allah (Tasbih).'Ibn Jarir zei, "Het is een persoon die zegt, "Als Allah het wil."Het is ook gezegd dat het betekent dat de beste van hen tegen hun zeiden, "heb ik jullie niet verteld, waarom prijzige jullie Allah niet en bedanken Hem voor hetgeen hij jullie gegeven en begunstigd heeft
-- Nu riepen zij uit: "Glorie zij U, onze Heer! Voorzeker wij waren onrechtvaardig." -- zij werden gehoorzaam wanneer het nutteloos was voor hen, en zij waren berouwvol en bekende wanneer het nutteloos was voor hen.Toen zeiden ze, Voorzeker wij waren onrechtvaardig."
-- -- Toen gingen zij elkaar beschuldigen. -- Betekent, ze begonnen elkaar de schuld te geven voor hetgeen ze wilden doen, het voorkomen dat de behoeftige mensen hun recht zouden krijgen van de fruit (gewas). Dus hen reactie naar elkaar was alleen om hun zonden en fouten te bevestigen.
-- En zeiden: "Wee ons, wij waren inderdaad overtreders (Taghin).. -- Betekent, "We hebben de grenzen overtreden, geschonden en overschreden totdat dit was gebeurd met ons.
-- Het kan zijn dat onze Heer ons een betere tuin dan deze zal geven, wij wenden ons tot onze Heer." -- Het is gezegd , "Zij waren aan het hopen voor iets beters in ruil in dit levenHet is ook gezegd, "Dat zij aan het hopen waren voor de beloning in het hiernamaals." en Allah is de alwetende. Sommige van de Salaf (vrome voorgangers) vermelde dat deze mensen van Jemen waren.Sa`id bin Jubayr zei, "Zij waren van een dorpje dat Darawan genoemd werd welke zes Miles van San`a' was in Jemen.Het is ook gezegd,
"Zij waren van de mensen van Ethiopië, hun vader had deze tuin achtergelaten voor hen, en zij waren van de mensen van het boek (ahl-ul-kitaab).Hun vader zorgde voor de tuin op een goede manier. Wat hij ook geoogst had van de tuin stopte hij weer in de tuin, en bewaarde wat als voedsel voor zijn familie en gaf wat overbleef weg in liefdadigheid. Toen hij stierf, en zijn kinderen de tuin hadden geërfd zeiden zij, "Waarlijk onze vader was een dwaas voor hetgeen hij weg gaf van het gewas van de tuin aan de behoeftige. als wij dat voorkomen, dan zullen wij meer hebben." Dus toen zij dit hadden bedacht werden ze bestraft met het tegenovergestelde van hun plan. Allah pakte alles van hun weg, hun rijkdom, winst en liefdadigheid. Niets bleef over voor hen."