Shaych Dr. M. Taqie-oed-Dien al-Hilaalie al-Maghribie

Vertaald door: Amin Aboe Nouhad.
Nagekeken door: Redactie Selefiepublikaties


Zijn Naam en Afkomst:
Shaych Taqie-oed-Dien al-Hilaalie werd geboren in Marokko in een dorp genaamd al-Fidah in een vallei dicht bij Sajalmasah in het jaar 1311 N.H. Zijn echte naam is Mohammad Taqie-oed-Dien, en zijn koenyah is Aboe Shakieb. Zijn grootvader kwam uit al-Qairawaan (Tunis) en migreerde lang geleden naar Marokko. Hij was een persoon die begiftigd was met godsdienstige kennis, zoals ook zijn vader en de rest van zijn familie. Shaych al-Hilaalie behoort tot de afstammelingen van Hoesein bin ‘Alie, de familie van de Profeet Mohammed (salallaahoe 'alayhie was sallem).
Zijn vroege Zoektocht naar Kennis:
Hij leerde de Qor’aan van buiten toen hij nog maar een jongen van twaalf jaar was. Vervolgens bestudeerde hij Arabische grammatica en Tadjwied en andere Arabische kennis van ahadieth van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem).
Zijn Studies:
Hij genoot zijn de middelbare school onderwijs op Universiteit al-Qarawiyyth, en voltooide zijn onderwijs in Egypte, en behaalde een doctoraatstitel van de Universiteit van Berlijn in Duitsland. Tevens bestudeerde hij zowel de Engelse als de Duitse taal, en werd erg kundig in beide talen. Hij reisde over de hele wereld op zoek naar kennis, landen zoals onder andere India, Irak, Egypte, Saoedi-Arabië, en vele anderen. Tevens werkte hij als leraar in deze landen.
Zijn Aanstellingen en Functies:
Hij werkte als hulpprofessor op de Universiteit van Baghdad, vervolgens als professor. Uiteindelijk kwam hij in al-Medienah in Saoedi-Arabië terecht, en kreeg daar een aanstelling als professor op de Islaamitische Universiteit.
Zijn Da’wah:
Shaych al-Hilaalie heeft een enorme ervaring op het gebied van het prediken, heeft een aantal profijtvolle boeken geschreven en vele godsdienstige en goede handelingen gedaan. Moge Allaah hem daar rijkelijk voor belonen. De shaych was vervuld met waar Islaamitisch Monotheïstisch Geloof en nodigde mensen uit naar deze Geloofsovertuiging, en was het gewoon om degenen te antwoorden die zich tegen deze overtuiging verzetten. Hij had een goede manier om problemen met wijsheid en kennis aan te pakken, waardoor hij een hoge plaats op het gebied van kennis kon bereiken.
Zijn Werken:
Van zijn meest bekende werken in de westerse wereld is de vertaling van de betekenissen van de interpretatie van de Qor’aan en Sahieh al-Boechaarie en het boek al-Loeloe wal-Mardjaan in de Engelse taal, hetgeen hij samen met de geneeskundige Dr. Mohammad Mohsin Khaan vertaalde tijdens de periode van zijn verblijf op de Islaamitische Universiteit (al-Medienah al-Moenawarah).
Zijn Dood:
De Shaych stierf in jaar 1408 N.H. Moge Allaah hem belonen met het Paradijs, amien.