Shaych `Oebayd bin ‘Abdillaah al-Djaaberie

Bron: www.salafitalk.net
Vertaald door: Amin Aboe Nouhad
Aangevuld door: Redactie Selefie Publikaties


Zijn Naam en Afkomst:

Hij is as-Shaych al-Allaamah ‘Oebayd bin ‘Abdillaah bin Sulaymaan al-Hamdaanie al-Djaabirie, van de stam genaamd Banoe Djaabir een aftakking van de stam Harb uit de streek Hidjaaz. Hij werd geboren in het jaar 1357 N.H. in een dorpje genaamd Faqier (de vallei van Far'a) in de omgeving van al-Madienah an-Nabawiyyah in Saoedi-Arabië.

Zijn Jeugd en Studie:
In het jaar 1365 N.H. verhuisde hij samen met zijn vader naar de streek Mahd adh-Dhahab, waar hij ook zijn basisniveau onderwijs onderging.

In 1374 N.H, vestigde hij zich in al-Medienah, en vanwege familie gerelateerde omstandigheden, trok hij zich voor een korte periode terug van zijn studies.

Vervolgens in het jaar 1381 N.H., vervolgde hij zijn studies, beginnende in Daaroel-Hadieth in al-Medienah.
Vervolgens de Ma'hadoel-'Ilmie.
Vervolgens het College van Sharie'ah op de Islaamitische Universiteit.
De Shaych (hafidhahoellaah) studeerde af in het jaar 1392 N.H. met een gradatie van imtiyaaz (uitmuntendheid), en was de eerste van zijn klas.
Later toen hij was aangesteld als onderwijzer op dezelfde universiteit behaalde Shaych ‘Oebayd hier ook nog eens zijn Masters-graad in Tafsier (Uitlegging van de Qor’aan).

Zijn Shoeyoech:
De Shaych heeft vele leraren gehad, waaronder enkele zeer prominente geleerden, hierbij zijn onder andere:

Op Daaroel-Hadieth;
- Shaych Sayfoer-Rahmaan bin Ahmed
- Shaych 'Ammaar bin 'Abdillaah.
Op Ma'hadoel-'Ilmie;
- Shaych 'Abdoel-'Aziez bin 'Abdillaah bin 'Abdil-'Aziez al-Khoedayrie,
- Shaych 'Awdah bin Talqah al-Ahmadie,
- Shaych Dakhieloellaah bin Khaliefah al-Khoelaytie,
- Shaych 'Abdoer-Rahmaan bin 'Abdillaah al-'Ajlaan
- Shaych Mohammad bin 'Abdillaah al-'Ajlaan.
Op de Islaamitische Universiteit;
- Ash-Shaych al-'Allaamah al-Moehaddith Hammaad bin Mohammad
al-Ansaarie,
- Ash-Shaych al-'Allaamah al-Moehaddith 'Abdoel-Mohsin Al-'Abbaad.
Zijn Functies en Aanstellingen:
Shaych 'Oebayd vervulde vele functies waaronder:
- Hij was een Iemaam in Masdjied as-Sabt in Medienah van 1387 N.H. tot 1392 N.H.
- Vervolgens was hij leraar in Jeddah op de middelbare school 'Omar bin 'Abdil-'Aziez, hetgeen hij tot 1396 N.H. heeft gedaan.
- Tevens was hij een daa'ieyah in ‘Markaz ad-Da'wah wal-Irshaad’ in Medienah van 1396 N.H. tot 1404 N.H.
- Waarop Shaych 'Oebayd aangesteld werd als leraar op de
Islaamitische Universiteit van Medienah tijdens een periode van dertien jaar tussen 1404 N.H. en 1417 N.H.
- Hij is nou al jaren vrijwillig bezig met het onderwijzen van studenten
van de kennis in zijn huis, in verschillende moskeeën en op bijeenkomsten etc.
Zijn Werken:
- Tesier al-Ilaah bisharh shoeroet la ilaaha illaa Allaah (gedrukt)
- Uitleg van de Zes Fundamenten van Mohammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab (gedrukt)
- Commentaar op Kitaab at-Tafsier uit Sahieh al-Boechaarie (vier delen,
gedrukt)
- Commentaar op al-Moentaqaa van Ibn Djaaroed
- Er zijn tevens talloze lessen en lezingen van de Shaych opgenomen, en de opnamen zijn overal verkrijgbaar in de vorm van cassettes, maar zijn veelal ook te beluisteren op het net.
Voor meer van zijn (cassette) werken raadpleeg o.a. de lijst op deze LINK.
Zijn Karakter, Gedragingen en hedendaagse D’awahwerken:
Vandaag de dag is de Shaych gepensioneerd en woont in Medienah, maar nog steeds speelt hij een grote rol, en misschien zelfs groter als voorheen in het verspreiden van de selefie-dawah in de wereld. De Shaych wordt door moslims vanuit de gehele wereld gebeld en beraadslaagd voor talloze problemen en vraagstukken. De Shaych staat bekend om zijn wijsheid, grote kennis en zijn nauwkeurige bewijsvoeringen en conclusie trekkingen. En ondanks dat de Shaych blind is zet hij zich heel erg in voor het onderwijzen van de moslims in zijn stad (Medienah), en geeft hij regelmatig les op het internet (Paltalk) en bij verschillende andere (selefie) lessen en bijeenkomsten. Het is een erg lieve en begripvolle man die zich verschrikkelijk bekommert om de situatie van zijn studenten en de moslims in het algemeen. Maar naast de zachtheid en tederheid met zijn broeders kan hij ook ferm en hard zijn tegen de vijanden (Ahloel-Bid’ah) van de selefie-da’wah en zijn geleerden. Hij staat erom bekend dat hij een open persoon is wiens huis altijd openstaat voor studenten van de kennis en hun vragen en problemen. En er is geen selefie behalve dat hij van deze Shaych houdt omwille van de Heer der Werelden.
Moge Allaah, de Shaych beschermen en hem een lang leven in gehoorzaamheid aan Hem geven, opdat wij allen des te meet profijt van hem kunnen nemen en in kennis doen toenemen, amien!