Tafsir Ibn KathirSurah Al-Hadid Ayah 12 t/m 15
vertaald door abdelaziz ezhar .

12. Yawma tara almu/mineena waalmu/minati yas3a nooruhum bayna aydeehim wabi-aymanihim bushrakumu alyawma jannatun tajree min tahtiha al-anharu khalideena feeha thalika huwa alfawzu al3atheemu13. Yawma yaqoolu almunafiqoona waalmunafiqatu lillatheena amanoo onthuroona naqtabis min noorikum qeela irji3oo waraakum failtamisoo nooran faduriba baynahum bisoorin lahu babun batinuhu feehi alrrahmatu wathahiruhu min qibalihi al3athabu
14. Yunadoonahum alam nakun ma3akum qaloo bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabbastum wairtabtum wagharratkumu al-amaniyyu hatta jaa amru Allahi wagharrakum biAllahi algharooru
15. Faalyawma la yu/khathu minkum fidyatun wala mina allatheena kafaroo ma/wakumu alnnaru hiya mawlakum wabi/sa almaseeru.

12. En de Dag waarop gij de gelovige mannen en vrouwen zult zien, hun licht voor hen en aan hun rechter handen uitstralende; verblijdend nieuws is er voor u op deze Dag! Tuinen waar doorheen rivieren stromen (paradijs), waarin gij zult vertoeven. Dat is de opperste zegepraal.
13. Op de Dag, waarop huichelaars en huichelaarsters tot de gelovigen zullen zeggen: "Laat ons iets van uw licht nemen," zal er gezegd worden: "Gaat terug en zoekt licht." Dan zal er tussen hen een muur worden opgericht met een poort er in. Aan de binnenkant zal barmhartigheid zijn en aan de buitenkant zal straf zijn.
14. (De huichelaars zullen tot de gelovigen) roepen: "Waren wij niet met u?" Zij zullen antwoorden: "Ja, maar gij hebt uzelf in verzoeking laten brengen en gewacht en getwijfeld en uw begeerte bedroog u, totdat de verordening van Allah kwam. En de bedrieger bedroog u ten opzichte van Allah.
15. Derhalve zal op deze Dag geen losgeld van u worden aangenomen, noch van degenen die ongelovig waren. Uw tehuis zal het Vuur zijn; dat is uw vriend en het is een slechte bestemming!"

De gelovigen worden volgens hun goede daden beloond met licht op de Dag des Oordeels.
Allah subhanahu wa ta3ala verklaard dat de gelovigen die spenderen in liefdadigheid zullen komen op de Dag des Oordeels met hun licht voor hen in de omgeving van de verzamelplaats, volgens het niveau van hun goede daden. zoals het is verhaald door `Abdullah bin Mas`ud:

-- hun licht voor hen -- `Abdullah bin Mas`ud zei, "Zij zullen over de Sirat gaan volgens hun daden, Sommige hebben een licht (dat voor hen schijnt) zo groot als een berg, sommige zoals een palmboom, sommige zoals een man in staande positie. De minste onder hun hebben verlichting ter grote van een wijsvinger, het schijnt soms en op andere tijden dooft het.Ibn Abi Hatim en Ibn Jarir hebben deze Hadith verzameld.

Ad-Dahhak gaf toelichting op deze Ayah, "Aan iedereen zal een licht worden gegeven op de Dag des Oordeels. Wanneer zij arriveren bij de Sirat, zullen de lichten van de hypocrieten doven. Wanneer de gelovigen dit zien, zijn zij bezorgd dat hun licht ook dooft zoals het licht van de hypocrieten. Dit is wanneer de gelovigen Allah aan roepen (dua doen), "O Onze Rabb! Perfectioneer ons licht voor ons. "

Allah zijn verklaring,
-- en aan hun rechter handen uitstralende -- Ad-Dahhak zei, "hun registratie (van daden) boeken." Zoals Allah zei, -- Zij die hun boek in de rechter hand ontvangen --(17:71)
Allah zei; -- verblijdend nieuws is er voor u op deze Dag! Tuinen waar doorheen rivieren stromen (paradijs), -- betekent, er zal gezegd worden tegen hun, "ontvang het verblijdende nieuws deze dag, van tuinen waaronder rivieren stromen. -- waarin gij zult vertoeven. -- Jij zult daar altijd in verblijven,' -- Dat is de opperste zegepraal. --

De Toestand waarin de Hypocrieten zullen bevinden op de Dag des Oordeels.
Allah zei, -- Op de Dag, waarop huichelaars en huichelaarsters tot de gelovigen zullen zeggen: "Laat ons iets van uw licht nemen," -- Allah informeert ons in deze Ayah over de vreselijke gruwelheden en enorme gebeurtenissen die zullen plaatsvinden op de Dag des Oordeels bij de plek van verzameling.Niemand zal gered worden op die dag, behalve degenen die geloofde in Allah en zijn boodschapper, zijn bevelen gehoorzaamde en zijn verboden vermeden.Al-`Awfi, Ad-Dahhak en anderen verhaalde van Ibn `Abbas: "Wanneer de mensen verzameld zijn in duisternis, zal Allah het licht verzenden, en wanneer de gelovigen het licht zien zullen ze ernaar toe marcheren. Dit licht zal hun gids zijn van Allah naar het Paradijs.Wanneer de hypocrieten de gelovigen zien dat ze het licht volgen, zullen zij hun volgen, maar Allah zal het licht doven voor de hypocrieten en zij zullen zeggen tegen de gelovigen,
-- "(wacht op ons) Laat ons iets van uw licht nemen," -- de gelovigen zullen antwoorden, -- "Gaat terug en zoekt licht." -- naar de duisternis waar jullie in waren en zoek daar het licht!"

Allah zei, -- Dan zal er tussen hen een muur worden opgericht met een poort er in. Aan de binnenkant zal barmhartigheid zijn en aan de buitenkant zal straf zijn.
--Al-Hasan en Qatadah zeiden dat de muur die hier genoemd wordt is gelokaliseerd tussen het Paradijs en het helle vuur.Abdur-Rahman bin Zayd bin Aslam zei dat deze muur die in deze Ayah wordt genoemd de muur is die Allah beschrijft in zijn verklaring,
-- En er zal een scheiding tussen beiden zijn -- (7:46) hetzelfde werd verhaald door Mujahid en anderen, en het is correct. Allah zei,
-- Aan de binnenkant zal barmhartigheid zijn -- betekend, het paradijs en alles wat zich daarin bevindt. -- en aan de buitenkant zal straf zijn -- betekend, het helle vuur, volgens Qatadah, Ibn Zayd en anderen.
Allah zei, -- (De huichelaars zullen tot de gelovigen) roepen: "Waren wij niet met u?" -- betekent, de Huichelaars zullen roepen naar de gelovigen, "waren we niet met jullie in Dunya (dit leven), aanwezig bij de vrijdagsgebeden en gezamenlijke gebeden. Stonden wij niet samen met jullie op berg `Arafah (tijdens Hajj), namen wij geen deel aan het slagveld aan jullie zijde en verrichten wij niet alle soorten van aanbidding samen met jullie?"
-- Zij (de gelovigen) zullen antwoorden: "Ja,.... -- de gelovigen zullen huichelaars beantwoorden met de woorden, "Ja, jullie waren met ons, -- maar gij hebt uzelf in (verleiding) verzoeking laten brengen en gewacht en getwijfeld (in het geloof) en uw begeerte bedroog u,
-- Qatadah zei, -- gewacht (op vernietiging) -- "van de waarheid en de mensen." -- en getwijfeld -- dat de (wederopstanding) herrijzenis zal plaatsvinden na de dood.
-- en uw begeerte bedroog u, -- betekent, jij zei dat je vergeven zal worden voor jouw zonden; of, zij zeiden dat het betekend, "dit leven (dunya) heeft jou bedrogen."

-- totdat de verordening van Allah kwam -- betekent, jij zult blijven op dit pad totdat de dood naar jou toe komt.
-- En de bedrieger bedroog u ten opzichte van Allah. -- 'de bedrieger' is Shaytan.Qatadah zei, "zij werden bedrogen door Ash-Shaytan, Bij Allah! Zij zullen blijvend bedrogen worden totdat Allah hun het helle vuur in werpt."De betekenis hier is dat de gelovigen de huichelaars zullen beantwoorden door het zeggen van, "Jullie waren met ons met jullie lichamen welke harteloos waren en zonder intenties. Jullie waren geworpen in twijfel en achterdocht. Jullie waren aan het uitsloven voor de mensen en herinnerde Allah weinig."

Mujahid zei, "de huichelaars waren samen met de gelovigen in dit leven (Dunya), trouwde onder elkaar, maar zij verraden hun zelfs toen zij zich associëren met hun. Zij waren dood. Zij zullen beiden een licht krijgen op de Dag des Oordeels, maar het licht van de huichelaars zal doven wanneer zij de muur bereiken, dit is wanneer de twee groepen uit elkaar gaan!" Allah zijn verklaring,
-- Uw tehuis zal het Vuur zijn -- betekend, "het vuur is jouw eindbestemming en dat zal jouw terugkeer zijn naar jouw verblijf,
-- dat is uw vriend -- betekent, dit is een waardige schuilplaats voor jou in plaats van een andere verblijf, door jouw ongeloof en twijfel, en hoe ernstig is het vuur als eindbestemming.