Het Gezamenlijk Reciteren van de Qor’aan

Geschreven door Het Permanente Comité voor Islaamitisch Onderzoek en Fataawa


Vraag:

“Wanneer wij bijeenkomen in de Moskee, mogen wij dan samen met anderen eenstemmig de Qor’aan reciteren?”

Antwoord:

“Je vraag is te algemeen voor mij om er maar één antwoord op te geven. Als je met deze vraag bedoelt dat de mensen verzen reciteren (op een manier) dat zij als het ware één stem vormen, en dat elke persoon in de groep harmonieus met de anderen mee reciteert, en allemaal tegelijkertijd exact dezelfde letters reciteren, dan is dit een handeling die niet toegestaan is in de Sharie’ah, en het is op zijn minst Makroeh (afgeraden), omdat het niet van de Profeet (salallaahoe 'alayhie was sallem) noch van zijn Metgezellen (radiallaahoe 'anhoem)) is overgeleverd (dat zij deze handeling uitvoerden). Maar aan de andere kant, als je verwijst naar dezelfde handeling, maar dan met het doel om onderricht te geven en te onderwijzen, dan hopen wij dat er niets mis mee is. En als je met je vraag bedoelt, dat de mensen samen komen om de Qor’aan te reciteren, niet gelijkstemmig, maar elke persoon met zijn eigen tempo en eigen ritme, dan is dit een handeling die de Islaam aanbeveelt, omdat de Boodschapper van Allaah (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

“Geen groep mensen komen samen in één van Allaah’s huizen om gezamenlijk Zijn Boek te reciteren en te bestuderen, behalve dat kalmte over hen neder daalt, en genade hen omhult, de Engelen hen omringen, en Allaah hen vermeldt bij degenen die bij Hem zijn.””

Bron: Fatawa al-Lajnah al-Dai’mah