Resultaten 1 tot 2 van de 2

Onderwerp: Het opheffen van de handen na een gebed voor een smeekbede

 1. #1
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  May 2007
  Berichten
  13
  Reputatie Macht
  0

  Het opheffen van de handen na een gebed voor een smeekbede

  [CENTER:583ba76786]بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ


  HET OPHEFFEN VAN DE HANDEN NA EEN GEBED VOOR EEN SMEEKBEDE, HET OVER DE GEZICHT WRIJVEN ERNA, EN HET MAKEN VAN EEN COLLECTIEVE SMEEKBEDE.


  Door: Mufti Muhammad ibn Adam al Kawthari [1]


  Vertaler: Abu Naim al Halmundi[/CENTER:583ba76786]


  Is het maken van een collectieve smeekbede na een voorgeschreven gebed waarbij de handen worden opgeheven, en de handen over de gezicht worden gestreken waneer men de smeekbede afsluit een innovatie? [2]

  Het antwoord op deze vraag zal worden gegeven in 3 gedeeltes.

  - Het eerste gedeelte zal antwoorden geven op het maken van een smeekbede na de voorgeschreven gebeden.
  - Het tweede gedeelte zal antwoorden geven over het handen heffen tijdens een smeekbede, en het strijken van de handen over de gezicht na een smeekbede.
  - Het derde gedeelte zal antwoorden geven over het maken van een smeekbede in gemeenschap samen.


  - Wat betreft het eerste;

  Het maken van een smeekbede na een voorgeschreven gebed, dan is dit een vastgesteld feit dat dit een handeling uit de Soennah is. Dit was een handeling wat de Profeet (vrede zij met hem), de Sahaba (moge Allah tevreden zijn met hen), de vrome voorgangers (moge Allah barmhartig zijn tegen hen) deden:


  [CENTER:583ba76786]ENKELE BEWIJZEN VOOR HET MAKEN VAN EEN SMEEKBEDE NA EEN VOORGESCHREVEN GEBED:[/CENTER:583ba76786]

  -1) Aboe Oemama (ra) verhaalt: "Men vroeg aan de Profeet (salallahu aleyhi was salaam): "Welke van de smeekbeden is het meest geschikt om verhoord te worden?" Hij antwoordde: "Deze die uitgesproken wordt in het midden van de tweede helft van de nacht en na de voorgeschreven gebeden." [3]

  -2) Foedala ibn Oebayd (ra) heeft verhaalt dat de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) zei: "Waneer een van jullie het gebed volbrengt, dan moet hij Allah lofprijzen, en dan voor mij bidden. Vervolgens kan hij aan Allah vragen wat hij wenst." [4]

  -3) Aboe Moesa al Ashari (ra) verhaalt dat de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) heeft gezegd: "Degene die eraan denkt om een verzoek tot Allah te richten, laat hem dit dan doen na een voorgeschreven gebed." [5]

  -4) Oemmoe Salama (ra) heeft verhaalt dat de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) na het ochtengebed het volgende zei: "Allahoemma inni as'aloeka ilman nafi'an, wa rizqan tayyibanwa amalan moetaqabbalan." (O Allah! Geef mij nuttige kennis, een gezonde levensvoorziening en daden die aanvaard worden) [6]

  -5) Muaz bin Jabal (ra) verhaalt dat de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) hem hand vasthield en het volgende tegen hem zei: " Ya Muaz! Ik zweer bij Allah dat ik van jou hou, Ya Muaz ik adviseer je het niet na te laten om na elk gebed het volgende te zeggen: "Allamoemma a'inni ala dhikrika, wa shukrika. Wa hoesnie ibadatik." (O Allah! Help mij om Uw naam te gedenken, om U mijn dankbaarheid te tonen en U op een juiste manier te aanbidden) [7]

  -6) Mughira bin Shoeba (ra) verhaalt dat de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) gewend was om na elk gebed drie keer een smeekbede te maken. [8]

  Er zijn veel meer overleveringen m.b.t. het maken van een smeekbede na een voorgeschreven (zowel een optionele gebed). Wij volstaan met het bovenstaande om dit artikel niet te verlengen.

  - Wat betreft het tweede;

  De handen opheffen tijdens een smeekbede alsmede erna de handen over de gezicht wrijven dan is dit ook iets wat van de Profeet (vrede zij met hem) is overgeleverd. Er zijn algemene overleveringen welke aantonen dat het bij een smeekbede gedaan zal worden, en er zijn overleveringen welke aantonen dat het na een voorgeschreven gebed gedaan zal worden:


  [CENTER:583ba76786]ENKELE ALGEMENE BEWIJZEN DAT DE HANDEN TIJDENS EEN SMEEKBEDE WORDEN OPGEHEVEN, EN NA EEN SMEEKBEDE DE HANDEN OVER DE GEZICHT WORDEN GESTREKEN:[/CENTER:583ba76786]

  -1) Oemar ibn Khattaab (ra) verhaalt dat waneer de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) zijn handen ophief voor een smeekbede, ze niet omlaag totdat hij ermee langs zijn gezicht had gestreken. [9]

  Ibn Hajar al Asqalani (rah) schrijFt in zijn Bulugh al Maraam betreffende bovenstaande hadith van Oemar ibn Khattaab in Tirmizi over het strijken van de handen over de gezicht na een smeekbede:

  "Overgeleverd door Tirmizi, en deze hadith heeft Shawahid (ondersteuning), onder meer de hadith uit Abu Dawud van Ibn Abbas en anderen, en het totaal laat zien dat dit een goede (Hasan) hadith is." [10]

  -2) Abdullah ibn Abbas (ra) verhaalt dat de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) zei: " Smeek Allah door jullie handpalmen naar de hemel te richten en niet de rug van jullie handen. Wrijf vervolgens met jullie handen over jullie gezicht." [11]

  -3) Salman al Farisi (ra) verhaalt dat de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) zei:
  "Voorwaar, jouw Heer, Gezegd en Verheven is Hij, is Bescheiden en Gul. Hij is Verlegen naar zijn dienaar toe wanneer hij zijn handen opheft naar Hem, Om ze leeg te retourneren."
  [12]

  -4) Said bin Yazid verhaalt van zijn vader :"Wanneer de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) een smeekbede deed en zijn handen ophief, streek hij langs zijn gezicht met zijn handen." [13]

  -5) Abdullah ibn Abbas (ra) verhaalt dat de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) zei: "Bewaak niet de muren. Degene die in de brief van zijn broeder kijkt zonder toestemming, waarlijk, hij kijkt in het vuur. Vraag Allah met de palmen van je handen, en vraag Hem niet met je ruggen, en als jullie klaar zijn, strijk dan je gezicht ermee." [14]

  -6) Abu Nuaym Wahb verhaalt: " Ik zag Ibn Oemar (ra) en Ibn Zoebayr (ra) een smeekgebed maken, en daarna hun handen over hun gezicht wrijven." [15]

  -7) Ali bin Abi Talib (ra)verhaalt dat de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) : ''Het opheffen van de handen tijdens de smeekbede is van nederigheid, En Allah de Meest Verhevene zei betreffende dat: '' Wij hebben hen met de bestraffing getroffen toch, werden zijn niet ootmoedig tegen hun Heer en zij werden niet nederig'' zei.'' (Surah Al Mumminun 76) [16]

  -8.) Ma'mar bin Zuhrie verhaalt dat; " De Profeet (salallahu aleyhi was salaam) zijn handen hief tijdens de smeekbede en dit ter hoogte van zijn borst, waarna hij zijn gezicht veegde." [17]

  -9) Oemar bin Khattaab (ra) verhaalt dat; " Hij de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) zag bij Ahjaar Az-Zayt, dicht bij Zawraa, staand Allaah aanroepend om regen, toen hij klaar was veegde hij over zijn gezicht." [18]

  -10) Ibn Abbas (ra) verhaalt de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) met zijn wijsvinger wijsde en zei: ''Dit is Ikhlaas'' zijn handen tot borsthoogste ophief en: ''Dit is een smeekbede'' zei, zijn handen zover mogelijk ophefde en: ''dit is vloeken'' zei. [19]

  -11) Saib bin Hallad (ra) verhaalt: Waneer de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) iets wenste van Allah draaide hij zijn palmen naar zich toe, en waneer hij van iets toevlucht zocht bij Allah draaide hij de achterkant van zijn handen naar zich toe. [20]


  [CENTER:583ba76786]BEWIJZEN VOOR HET MAKEN VAN EEN SMEEKBEDE NA EEN GEBED WAARBIJ DE HANDEN OPGEHEVEN ZIJN:[/CENTER:583ba76786]

  -1) Abu Hurayra (ra) verhaalt dat de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) zijn handen ophief nadat hij zijn gebed had afgesloten met de groet, en terwijl hij nog steeds in de richting van de Qiblah was zei hij: "O Allah….bevrijd de zwakke Moslims uit de handen van de ongelovigen." [21]

  -2) Aswad bin Amir (ra) verhaalt dat hij het ochtend gebed achter de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) bad. Waneer de Profeet (vrede zij met hem) het gebed had volbracht, draaide hij zich om, hief zijn handen op en maakte een smeekbede. [22]

  -3) Anas bin Malik (ra) verhaalt dat de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) zei: "Er is geen dienaar van Allah welke zijn handen opheft na het gebed en dan ; 'O Allah, mijn Heer, Heer van Ibrahim, Heer van Ishaq, Heer van Jakub, Heer van Djabrail, Heer van Mikail, Heer van Israfil, Ik vraag U om mijn smeekbede te beantwoorden zegt…….behalve dat Allah het tot zich zelf neemt om diegene zijn opgeheven handen niet leeg te retourneren. [23]

  -4) Abdullah ibn Zubayr (ra) zag iemand zijn handen heffen en een smeekbede maken voor hij zijn gebed had volbracht. Nadat hij zijn gebed beëindigd had zei hij tot hem: "De Profeet (salallahu aleyhi was salaam) hief nooit zijn handen tot na het beëindigen van het gebed". [24]

  -5) Abu Wada'ah (ra) heeft verhaalt dat de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) zei: "Het (vrijwillige) nachtgebed moet gedaan worden in sets van twee rakaat, wat betekend dat je de tashahhud reciteert na iedere twee rakaat, uit toewijding en nederigheid in je smeekbede, hef je handen op en zeg: "Oh Allah, vergeef mij". Wie dit nalaat, zijn gebed zal niet compleet zijn." [25]

  Imam Djalaladdin al Suyuti (rah) zegt:

  ''De ahadith m.b.t. het heffen van de handen tijdens een smeekbede heb ik verzameld in een 'Juz' De ahadith hebben mij met vele kettingen bereikt, en het aantal is opgelopen tot 100 ahadith.'' [26]

  Ook zegt Imam Djalaladdin al Suyut (rah)i:

  ''De ahadith m.b.t. tot het heffen van de handen tijdens een smeekbede zijn wat betreft de tatbiq (het heffen van de handen tijdens een smeekbede) Mutawatir. Er zijn ongeveer 100 ahadith van de Profeet (vrede zij met hem) overgeleverd m.b.t. het heffen van de handen tijdens een smeekbede. Ik heb deze ahadith in een 'Juz' verzameld. Hoewel het deze ahadith om verschillende gevallen (waar de smeekbede werd gedaan) bereiken deze ahadith wat betreft de tatbiq (het heffen van de handen tijdens een smeekbede) de graad van zekerheid (Tawatur al Mana). De ahadith hebben allemaal gemeen dat er bij een smeekbede de handen worden opgeheven.'' [27]

  Imam Nawawi (rah);

  "De ahadith m.b.t. het heffen van de handen zijn bevestigt in zo'n 100 ahadith. Imam Munziri (rah) heeft deze ahadith verzameld. Imam Suyuti (rah) heeft hierover ook een werk geschreven." [28]


  - Wat betreft het derde;

  Een smeekbede in gemeenschap maken waarbij een iemand een smeekbede maakt en de anderen 'Amin' zeggen, dan is dit ook te vinden in de Koran en Soennah en er zijn vele bewijzen voor dit;

  [CENTER:583ba76786]BEWIJZEN VOOR HET MAKEN VAN EEN COLLECTIEVE SMEEKBEDE:[/CENTER:583ba76786]

  -1) Allah zei tegen Moesa (as) en Haroen (as): " Voorzeker, ik heb jullie smeekbede verhoord " (Soerah Yoenoes 89) [29]

  -2) Habib ibn Salama al Fihri (ra) heeft verhaalt dat de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) zei: "Geen groep van mensen komt samen, en vervolgens smeken enkelen onder hen Allah en zeggen de anderen 'Amin', zonder dat Allah hen gunstig beantwoordt." [30]

  -3) Aswad bin Hilal al Muharabi verhaalt dat toen Oemar (ra) tot Khalifa was benoemd, op de preekplaats (hutbah) stond en: '' O mensen ik ga tot Allah smeken, zeg daarom 'Amin'! O Allah mijn Heer! Ik ben grof ,maak mij zachtaardig, en ik ben gierig, maak mij gul, en ik ben zwak, maak mij sterk'' zei. [31]

  -4) Anas bin Malik (ra) verhaalt dat een dorpeling op een vrijdag naar de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) en: ''O Boodschapper van Allah! Onze dieren op het land gaan dood, de van anderen afhankelijke gaan dood, de mensen gaan dood ! '' zei. Waarop de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zijn handen ophief voor een smeekbede, en de mensen hieven ook hun handen voor de smeekbede samen met de Boodschapper van Allah… [32]

  -5) Abu Shuddad (ra) verhaalt terwijl Ubada ibn al Samit (ra) ook aanwezig was en hem bevestigde: ''We waren in de huis van de Profeet (salallahu aleyhi was salaam) Waneer hij vroeg: ''Is er tussen jullie een vreemdeling?'' Hij bedoelde iemand van de Mensen van het Boek. Antwoordden wij: ''Nee, O Boodschapper van Allah''. Hij beveelde de deur te sluiten en zei: '' Hef je handen op en zeg 'La ielaha iel Allah. We hieven onze handen voor een tijdje. Toen zei hij (vrede zij me hem): '' O Allah! Waarlijk U heeft me gezonden met deze zin en heeft me de Paradijs ervoor beloofd. Waarlijk U breekt geen belofte'' Toen zei hij (vrede zij met hem) : '' Wees blij, voorwaar Allah heeft jullie vergeven.'' [33]

  -6) Ibn Abbas (ra) verhaalt als een stuk van een langere (Marfu) overlevering: '' Degene die de smeekbede voert, en diegene die 'Amin' zegt, zijn twee partners in de beloning ervan.'' [34]


  Deze overleveringen laten zien dat het legaal is volgens de Koran en Soennah om een smeekbede in gemeenschap te maken, dus dat een persoon de smeekbede maakt en anderen 'Amin' op de smeekbede zeggen. Aangezien het toegestaan is, maakt dan niet of het na een voorgeschreven gebed of in een andere situatie gemaakt wordt.


  [CENTER:583ba76786]CONCLUSIE:[/CENTER:583ba76786]

  Het bovenstaande en andere overleveringen zijn duidelijke bewijzen dat het maken van een collectieve smeekbede geen innovatie (bid'ah) is. Dit is gerelateerd aan zowel van het maken van een smeekbede na een voorgeschreven gebed of elders.
  In het licht van al het bovenstaande, is het duidelijk dat het maken van een collectieve smeekbede na de voorgeschreven gebeden geen innovatie is, eerder iets dat bewezen is uit de Soennah. Er zijn bewijzen dat er na voorgeschreven gebeden een smeekbede dient gemaakt te worden, en er zijn bewijzen dat het opheffen van de handen tijdens een smeekbede, en de handen over het gezicht strijken bij het beëindigen van de smeekbede ook uit de Soennah zijn bewezen, en ten slotte het maken van een collectieve smeekbede is ook bewezen in de Soennah.

  Nou, deze 3 soorten van bewijzen in gedachte houdend, als iemand met de Imaam en de volgers samen een smeekbede wil maken, dan is hier niets mis mee. We hebben geen expliciete overlevering nodig welke zegt; dat het maken van een collectieve smeekbede na een voorgeschreven gebed met de handen opgeheven, en bij het eindigen van de smeekbede dat iedereen zijn handen over de gezicht strijkt Soennah is. Het combineren van deze 3 soorten bewijzen is genoeg om de juistheid hiervan te bewijzen.

  Bijvoorbeeld:

  De Imaam maakt een smeekbede na een voorgeschreven gebed omdat dit duidelijk in de Soennah vermeld is; Met zijn handen opgeheven omdat dit ook bewezen uit de Soennah; De volgelingen nemen deel aan hem smeekbede, omdat het maken van een collectieve smeekbede ook bewezen is in de Soennah; De handen worden bij het beëindigen van de smeekbede over de gezicht gestrijkt omdat dit ook in de Soennah is vermeld. Dus ik zie niet waar de probleem ligt.

  Bovendien, als alle mensen na een voorgeschreven gebed individueel een smeekbede maken dan is er automatisch een collectieve smeekbede.

  Hier moet wel opgemerkt worden dat de status van een smeekbede na de voorgeschreven gebeden niet een verplichte onderdeel is van het gebed. Vele mensen hebben het verkeerde idee, dat een smeekbede in gemeenschap een verplichte onderdeel van het gebed is, en dus dat diegene die het laat iets verkeerds doet en/of hem gebed niet compleet is.
  Deze gedachte moet vermeden worden, aangezien men vrij is om na het gebed te doen wat men wil. Dus als iemand niet mee doet aan de smeekbede die er gemaakt wordt (en weggaat, of zelf een smeekbede individueel gaat maken) dan zou diegene er niet op aangekeken moeten worden. Om deze redenen hebben sommige geleerden gezegd om eens in de tijd de smeekbede in gemeenschap na de voorgeschreven uit te laten, zodat de gedachte bij de mensen dat het een verplicht onderdeel is wordt verwijderd.

  Deze collectieve smeekbede kan luid of zachtjes gemaakt worden, echter het is aanbevolen om dit zachtjes te doen, zoals Allah het in de Koran zegt;

  ''Roept jullie Heer aan met nederigheid en met zachtheid.''[35]

  In de Hanafi referentie boek al-Bazzaziyya staat:

  ''Als de Imam luid een smeekbede maakt samen met diegenen die hem volgen, dan is hiermee niks mis mee zodat de mensen de Koranische en Profetische smeekbeden kunnen leren. Waneer zij het eenmaal hebben geleerd is het fout om luidop smeekbedes te maken.''

  In conclusie er is niets mis met het maken van een smeekbede en collectieve smeekbede (waarbij de handen worden opgeheven, en naderhand over de gezicht worden gestrijkt) na de voorgeschreven gebeden, echter men moet dit niet als een verplicht onderdeel van het gebed zien.


  [CENTER:583ba76786]VOETNOTEN:[/CENTER:583ba76786]


  [1] Met enkele toevoegingen van mij (vertaler)
  [2] De Salafisten verklaren dit als een innovatie, eveneens verklaren zij het maken van een smeekbede na een voorgeschreven gebed waarbij de individu zijn handen opheft, een smeekbede maakt en erna over zijn gezicht strijkt als een innovatie. Je ziet ze dan ook nooit hun handen na een gebed opheffen en een smeekbede maken.
  [3] Sunan Tirmizi, 5/188 met een goede (Hasan) overleveringsketen. Zie ook ''De Citadel van de Moslim'' uitgeverij. Tasnim blz: 23.
  [4] Abu Dawud, Tirmizi, Bayhaqi, Ibn Hibban, Hakim, Ibn Soenni, Deze hadith is authentiek (Sahih) verklaard door Abd al Qadir Al Arna'ut zie ''De Verhoorde Smeekbeden'', uitgeverij: Tasnim blz: 91 en voetnoot: 108.
  [5] Ibn Asaakir, zie ''De Citadel van de Moslim'' uitgeverij. Tasnim blz:23.
  [6] Nasai, Ibn Madjah, Ahmad bin Hanbal, Ibn Soennie.
  [7] Abu Dawud , Nasai.
  [8] Imam Buhari in zijn Tarikh al Awsat.
  [9] Tirmizi, Ibn Asakir, Imam Tirmizi zegt dat de hadith Sahih Gharieb is.
  [10] Bulugh al Maraam 2/174
  [11] Abu Dawud, Ibn Madjah, Bayhaqi, Deze hadith is goed (Hasan) verklaard is door Shayk Abd al Qadir al Arna'ut zie ''De Verhoorde Smeekbeden'', uitgeverij: Tasnim blz: 93 en voetnoot: 112.
  [12] Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Madjah, Ahmad bin Hanbal, Hakim, Deze hadith is authentiek (Sahih) verklaard door Shayk Abd al Qadir al Arna'ut zie ''De Verhoorde Smeekbeden'', uitgeverij: Tasnim blz: 88 en voetnoot 103.
  [13] Abu Dawud.
  [14] Abu Dawud, Bayhaqi.
  [15] Imam Buhari in zijn Abad al Moefrad, Ibn Hajar al Asqalani heeft de overlevering Sahih verklaard in Al Amali, alle overleveraars zijn die van uit Sahih Buhari.
  [16] Bayhaqi in zijn Sunan, Hakim in zijn Mustadrak.
  [17] Abdur-Razaak in zijn Musannaf en zegt: ''Deze hadith is Mursal''
  [18] Kanz Al Ummaal 2/614 nr. 4889
  [19] Hakim, Bayhaqi.
  [20] Ahmad bin Hanbal in zijn Musnad.
  [21] Ibn Abi Hatim, Imam Ibn Kathir in zijn Tafsir.
  [22] Tabarani in Mujam al Kabir.
  [23] Ibn Soennie in zijn Amal al Yawm al Layl, Pagina 38.
  [24] Opgetekend door Tabrani in zijn Al-Mu'jam en authentiek verklaard door Al Haythami in Majma' al-Zawaid.
  [25] Abu Dawud, Ibn Majah.
  [26] İthamu'd-Dirayah bi sharhi'n-Nihayah
  [27] Sharhu't-Takrib
  [28] Sharhu'l Muslim
  [29] De overleveringen van de Sahaba en de Salaf overeenstemmen dat de modaliteit van deze smeekbede was dat Moesa een smeekbede maakte waarop Haroen 'Amien' zei, zoals overleverd door de imaams van Tafsir van Ibn Abbas, Abu Hurayra, Abu al Aliya, Abu Salih, Ikrima, Muhammad ibn Kab al Qurazi, Rabi, Ibn Anas en anderen; zie Tafsir Ibn Kathir (2/656) en al Suyuti's al Durr al Manthur (3/315)
  [30] Tabarani, Bayhaqi, Hakim in al Mustadrak en hij verklaarde de hadith Sahih, Daraqutni, Deze hadith is goed (Hasan) verklaard door Shayk Abd al Qadir al Arna'ut zie ''De Verhoorde Smeekbeden'', uitgeverij: Tasnim blz: 93 en voetnoot: 111.
  Al Haythami zegt in zijn Majm'al Zawaid; ''De overleveraars in deze ketting zijn die van Bukhari en Muslim behalve Ibn Lahi'a en hij is Thiqah 'betrouwbaar'.''
  [31] Abu Nuaym in zijn Hilya, Ibn Sad in zijn al Tabaqat al Qubra.
  [32] Bukhari in zijn Sahih, Boek van Smeekbedes.
  [33] Ahmad bin Hanbal in zijn Musnad, Tabarani in zijn Mujam al Kabir, De hadith is goed (Hasan) verklaard door Hafiz al Munziri.
  [34] Een Marfu overlevering met een zeer zwakke overleveringsketen overgeleverd door al Daylami in Musnad al Firdaws. (Ik heb deze als ondersteunend bewijs geciteerd, vertaler)
  [35] Surah Al Araf Ayah:55

 2. #2
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10

  Re: Het opheffen van de handen na een gebed voor een smeekbe

  Salaam wa3laaikoum,

  Djazak allaho gayran. Sommige broeders zeggen namelijk dat het niet hoort een du3a te verrichten met opgeheven handen.

  Wa3alaikoum salaam

  Jamal
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Het plaatsen van de handen in het gebed
  Door abunaim in forum Het gebed
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 01-01-08, 18:24
 2. tijd voor gebed?
  Door nichan in forum Het gebed
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 25-12-06, 14:37
 3. In het gebed voor gaan
  Door Moe'tasima in forum Het gebed
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 08-12-06, 15:56
 4. Verzorging voor je handen
  Door Karima in forum De vrouw in de Islam
  Reacties: 25
  Laatste Bericht: 17-03-06, 23:10

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •