Torch Bearer: Scholars of Islam
Taught by Sh. Waleed Basyouni
Notities uit de lessen
Vertaald door abdelaziz ezhar.Jij bent de auteur van een boek die je zal ontvangen op de Dag des Oordeels!! Krijg je het boek in je rechterhand dan ben je super blij. Krijg je hem achter je rug aangereikt dan wordt je echt para.
Dus je maakt je eigen autobiografie met ontelbare details; geschreven door Kiraman Katiebien.
Umm Dard’a zei tegen Abu Dard’a (radiyallahu ‘anhu) net voordat hij overleed;

“Jij vroeg mijn hand aan mijn ouders toen ik nog jong was en ik vraag jou om mijn echtgenoot te zijn in Jannah.” Umm Dard'a As-Sughraa vrouw van de bekende Sahaabi Abu Dard’a (radiyallahu ‘anhu).

“Ik zal geen huwelijksaanzoek meer aanvaarden want ik wil niemand anders zijn vrouw in het hiernamaals worden, behalve de vrouw van Abu Dard’a.” Dit was Umm Dard'a haar antwoord nadat ze een huwelijksaanzoek ontving van Mua'wiyyah.

Als Allaah subhanahu wa ta’ala jou iets geeft van deze Dunya, weiger het niet en maak er gebruik van en als je het niet nodig hebt, geef het door! Hafsah bint Seereen

Gedeelte van de biografie van Hafsah bint Seereen:

Hafsah had een zoon genaamd Huthayl en ze hield enorm van hem. Zie hield ervan als de mensen haar noemde bij haar Kunya Umm Huthayl, zoveel hield ze van haar zoon, maar de liefde voor Allaah werd niet opzij gezet, ze stond bekend als een vrome gelovige met een onbuigzaam geloof in Allaah.

Toen ze het bericht kreeg dat haar zoon overleden was zei ze, “Dit heeft Allaah veroorzaakt en ik accepteer zijn besluit”, maar ze voelde de natuurlijke pijn van het verlies van haar kind. Hafsah zei, “ik had een enorme pijn in mijn hart totdat ik deze Ayah herinnerde:

--Hetgeen gij hebt, zal voorbijgaan maar hetgeen bij Allaah is, is blijvend. En Wij zullen degenen die standvastig zijn, voorzeker hun beloning geven naar het beste van wat zij doen. — 16:96

Toen verwijderde Allaah de pijn in mijn hart”.
“O Allaah, bescherm mij tegen de dorst van Youm ul Qiyaamah!!”
Abdullah ibn Mubarak verrichte deze du’a tijdens het drinken van ZamZam.
Waarom? Omdat de Profeet salallahu ‘alayhu wa sallam zei dat ZamZam is waarvoor je het drinkt. [Ibn majah]

Imam Ibn Hajar Asqalani (rahmatullahi ‘alayh) auteur van Fath ul Baari zei dat toen hij nog een student van Hadith was ZamZam dronk en du’a verrichte dat Allaah subhanahu wa ta’ala hem zegent om een uitstekende haafidh van hadith te zijn zoals Allama Zahri.

Vele Ulemah (geleerden) hebben du’a gedaan tijdens het drinken van ZamZam.
Dus volgende keer als je een glaasje ZamZam in je handen krijgt, doe dan een du’a voor mijJ


Imam Saed Rageah zei,

Zie jouw hersens als een vangnet, en denk aan alle beelden, alle films, sport en alle soap series….En zie hoe je de informatie kan achterhalen, kijk hoe je hersens werken subhanAllaah…

Stel je eens voor dat dit vangnet… dat vol zit met beelden etc… even geformatteerd wordt.
Vervang elke beeld die je hebt in een Hadith en vervang elke serie met een Ayah van de Quran.
Dan kun je zien dat we echt een enorm geheugen capaciteit hebben, alleen focussen wij op de verkeerde dingen!!!Als wij daadwerkelijk wensen wie wij werkelijk willen zijn dan bi'thnillaah kan jij worden zoals Imam Malik of Imam Bukhari met oprechte du’a en vastberadenheid kun je zijn wie je wilt.

“Ik probeerde zoals Abdullah bin Mubarak te zijn voor ongeveer een jaar maar binnen drie dagen faalde ik al om zoals hem te zijn.” Sufyan

Een perfecte manier om je tijd in te delen is doormiddel van de vijf verplichte dagelijkse gebeden.

Toen A'taa bin Abi Rabah een hoge leeftijd bereikte, reciteerde hij meestal 200 Ayah’s in één rak’ah en hij bewoog dan niet.
2/3 van jouw Deen is gebaseerd op Adaab (manieren)


Abdullah bin Mubarak

De Sabr van Umm Dard'a op het tijdstip dat haar dochter overlijdt; “Ga naar Jouw Heer, want ik ga naar Zijn Huis (moskee).”
Imam Shafi, zijn moeder heeft hem opgevoed.
Shaykh ibn baz, zijn moeder heeft hem opgevoed
Imam Ahmad ibn Hanbal, zijn moeder heeft hem opgevoed.Vele geleerden zijn gestimuleerd door hun moeder
Alle geleerden zijn het erover eens, als de moeder geen kennis (van de Deen) heeft, en niet zo godsvruchtig is, maar de vader is een ‘Alim, dan wordt het kind niet zo special.

MAAR, als de vader geen kennis heeft en niet zo godsvruchtig is, maar de moeder is een ‘Alim, dan is de kans meer dat het kind het rechte pad pakt en ook een ‘Alim kan worden.


Umm Dard'a zei, (wanneer het de beste tijd is om du’a te verrichten)

Wanneer je du’a verricht en elke haar van je lichaam staat rechtovereind, en je krijgt kippenvel, je trilt en je tranen vloeien over je wangen ….?

Dan is dit het juiste tijdstip om du’a te verrichten, want dit is het moment dat de du’a geaccepteerd wordt..dus wanneer je in deze situatie bent, verricht dan meteen zoveel mogelijk du’as!!!


Er was één Sahabah die erg nerveus werd wanneer hij elke keer de Wudu verrichte, en zijn nervositeit was zichtbaar op zijn gezicht. De mensen vroegen hem waarom hij zo nerveus was, en dan zei hij, “weten jullie nog voor wie ik moet staan?


Khosoo fie salaah...

We moeten staan voor Allaah ‘azza wa jaal; in het gebed en op Youm al Qiyaama


Als we in de rechtszaal zitten recht voor de rechter, dan zouden we ook niet spelen met ons horloge, of mobiel.. we zouden onze uiterste best doen om op te letten en met volledige concentratie, daarom moeten we nog meer opletten en nog meer concentratie hebben wanneer we dagelijks staan in gebed voor onze Rabb.