Over anderhalve maand bereiken we insja’Allah de maand ramadaan: de maand van bezinning, van de Qoer’aan en van barmhartigheid. Wil je je alvast voorbereiden op deze maand, of je in de maand ramadaan verder verdiepen in de boodschap van de Qoer’aan, dan is het zojuist uitgekomen boek van Dar al-Tarjama misschien iets voor jou:


Beschouwing van de Edele Qoer’aan, hoofdstuk 1- 9
Voor inzicht in de doelstellingen van de Qoer’aanverzen

Dit boek toont aan dat de verzen van ieder hoofdstuk van de Edele Qoer’aan een verband met elkaar hebben. Het bewijst dat elk hoofdstuk uit één onderwerp bestaat en een specifiek doel dient, de titel van elk hoofdstuk is een reflectie van dat doel.
Bij deze ontdekkingstocht van de eerste hoofdstukken van het Edele Boek, zul je de verbazingwekkende correlatie tussen de verzen ontdekken. Dit zal leiden tot een beter begrip van de doelstellingen van het hoofdstuk, een toenemende liefde voor het Boek van Allah, en een sterker geloof in de goddelijke aard ervan: een openbaring van de Alwijze, de Bewuste.

Voor meer informatie, zie www.daraltarjama.com.