Vraag: Ik wil de uitleg van de zin er is geen ilaah (met recht), behalve Allaah, Mohammed is de Boodschapper van Allaah.


Antwoord: De getuigenis van dat er geen ilaah (met recht) is, behalve Allaah (Laa ilaaha illa Allaah) en dat Mohammed de Boodschapper is van Allaah (Mohammed Rasoel Allaah), is de eerste pilaar van de pilaren van de Islaam.

De betekenis van er is geen ilaah (met recht) behalve Allaah is: Er is geen Ma'boed (aanbedene) met recht, behalve Allaah. Het bestaat uit een ontkenning en een bevestiging. Er is geen ilaah (Laa ilaah) ontkent alle aanbiddingen gericht aan iets anders dan Allaah. Behalve Allaah (Illa Allaah) bevestigt alle aanbiddingen aan Allaah Alleen, zonder enige deelgenoot naast Hem. We adviseren jou om terug te keren naar het boek Fath Ul-Madjied Sharh Kitaab At-Tawhied, geschreven door Ash-Shaykh 'Abd Ar-Rahmaan Ibn Hasan. Want hij heeft hier grondig over gesproken in hoofdstuk: De Tafsier van de Tawhied en de getuigenis dat er geen ilaah is (met recht), behalve Allaah.

Wat betreft de zin dat Mohammed de Boodschapper is van Allaah, zijn betekenis is de overtuiging in de Boodschap van Mohammed salla Allaahoe 'alaihi wa sallam, het geloof erin en de acceptatie daarvan, door middel van woord, handeling en geloofsovertuiging. En alles vermijden wat het ongeldig maakt van de woorden, handelingen, intenties en het laten. Met een andere beschrijving is zijn betekenis:

(1) Zijn gehoorzaamheid in datgene waarmee hij heeft geboden.
(2) Het geloof in datgene waarover hij heeft geïnformeerd.
(3) Datgene vermijden wat hij heeft verboden en voor heeft gewaarschuwd.
(4) En dat Allaah niet aanbeden wordt, behalve met datgene hij heeft voorgeschreven.


En bij Allaah ligt het succes. En de Salaat en de Salaam van Allaah zij over onze Profeet Mohammed, zijn volgelingen en zijn Metgezellen. (1/ 86-87)

Lid: 'Abdallaah Ibn Qu'oed
Lid: 'Abdallaah Ibn Ghoedayyaan
Vice-voorzitter van het Comité: 'Abd Ar-Razzaaq 'Afiefie
Voorzitter: 'Abd Al-'Aziez Bin 'Abdallaah Bin Baaz