De dertien deugden van Tawheed


Genomen uit het tweede hoofdstuk van Shaykh 'Abd ar-Rahman as-Sa'di's sharh van 'Kitab at-Tawhid':

"...Er is niets wat een beter resultaat en meer deugden heeft dan Tawhid, aangezien al het goede in deze wereld en de volgende voortvloeien uit deze Tawhid en zijn deugden.
 1. De vergevenis en boetedoening van zondes zijn één van zijn deugden en resultaten.
 2. Het is het meest geweldige middel om druk, moeilijkheden en bestraffingen in dit leven en het volgende kunnen worden afgeweerd.
 3. Het voorkomt je van het eeuwig verblijven in de Vuren van de Hel, al was er alleen een mosterdzaadje ervan in het hart. Als het zich volledig in het hart bevind, dan voorkomt het dat je uberhaupt de Hel binnentreed!
 4. Het geeft de eigenaar ervan (de Muwahid) een complete leiding en veiligheid in dit leven en het volgende.
 5. Het is de enige manier om de Tevredenheid en de beloning van Allaah te verkrijgen, en degene die het gelukkigste zal zijn betreffende de voorspraak van de Profeet is degene die zei: "Er is niets wat verdient aanbeden te worden behalve Allaah" oprecht uit zijn hart.
 6. En één van zijn grootste deugden is dat de acceptatie, rijkdom, en beloning van alle daden en woorden - innerlijke en uiterlijke - afhankelijk zijn van Tawhid. Dus hoe sterker Tawhid en oprechtheid naar Allaah zijn, hoe sterker deze (daden en woorden van aanbidding) zullen zijn.
 7. Het zorgt ervoor (dat het verrichten van) goede daden en werken veel makkelijker word voor de dienaar, zoals het ook het verlaten van slechte en kwaden daden vergemakkelijkt. Het houdt hem ook bezig (met aanbidding) in tijden van crisis. Dus, daden van gehoorzaamheid zijn erg licht (makkelijk) voor degene die oprecht is naar Allaah in zijn geloof en Tawhid, door hetgeen hij op hoopt van beloning en Tevredenheid van zijn Heer. Zo is het ook makkelijk voor hem om zondes naar wie zijn ziel verlangt te verlaten, door de Angst voor Allaah's Woede en Bestraffing.
 8. Als het zich compleet in het hart bevind, zorgt Allaah dat de eigenaar ervan gaat houden van het geloof, en gaat het mooi maken in zijn hart. Zo zal hij Hem ook ongeloof, zondes en ongehoorzaamheid laten haten, en hem tot de rechtgeleiden doen behoren.
 9. Het maakt onaangename dingen makkelijk voor de dienaar, en het zal zijn pijn verzachten. Dus zolang de dienaar complete Tawhid en geloof heeft, dan zal zijn hart onaangename dingen absorberen met openheid, kalmte, overgave en tevredenheid met de Wil van Allaah.
 10. En van zijn grootste deugden is dat het de dienaar bevrijdt van onderwerping en hechtheid aan, angst voor, en het plaatsen van hoop in de Schepping. Evenals het doen voor iets in hun belang (m.a.w de dienaar zal al zijn daden puur en alleen voor zijn Heer verrichten), en dit is de ware essentie van eer en nobelheid. Hiermee word hij volledig onderworpen aan zijn Heer, hoopt op niemand anders dan Hem, vreest niemand anders dan Hem, en is van niemand anders afhankelijk dan Hem. Hiermee heeft hij het ware succes en overwinning behaalt.
 11. En van zijn deugden die door niets anders verkregen kunnen worden, als het volledig aanwezig is in het hart en echt is gevestigd met complete oprechtheid, is dat het kleine daden kan veranderen in groten. En dat het daden en woorden kan vermenigvuldigen zonder enige inspanning... en dit is allemaal door de oprechtheid die zich in het hart bevind.
 12. Allaah heeft het op Zich genomen om overwinning, eer, nobelheid, middelen naar leiding, middelen naar ontspanning, rectificatie van zaken, en vastberadenheid in woorden en daden te geven aan deze mensen in deze wereld.
 13. Allaah beschermt de Monotheisten (Muwahhideen) en mensen van Imaan van verscheidene kwaden van deze wereld en het volgende, zegent hem met een puur leven waarin zich veilig voelen met Hem en het herdenken van Hem.
En de bewijzen hiervoor uit het Boek (van Allaah) en de Sunnah zijn veel en bekend, en Allaah Weet het het Beste."

['al-Qawl as-Sadid Sharh Kitab at-Tawhid'; p. 12-13]