Samenvatting Biografie van de boodschapper van Allaah Mohammed ibn Abdillaah

Door Al Iemaam Al-Haafidh : Abdoel-Ghani ibn Abdoel Waahid al Maqdasie 544 600 NH

Vertaling door : Mohammed Aboe Oebaydillaah al Hollandie al mekkie

Zijn afkomst:
De hele stamboom van de profeet Sallalahoe Alayhi Wasallam: Hij is Aboel Qaasim. Mohammed ibn Abdoellaah ibn Abdoel Moettalib ibn Haashim ibn Abdoel Manaaf ibn ay ibn Kilaab ibn Moerrah ibn K'ab ibn Loe'ay ibn Ghaalib ibn Fihr ibn Maalik ibn an-Nadar ibn Kinaanah ibn Choezaymah ibn Moedrikah ibn Iliyaas ibn moeder ibn Nazaar ibn Ma; ad ibn Adnaan ibn Oedad ibn Ale Moeqawwim Ibn naahoer ibn Tayrah ibn Yárob ibn Yeshjoeb ibn Naabit ibn Ismaa'iel ibn Ibrahiem Chaliel ar- Rahmaan

Zijn moeder:
De moeder van de boodschapper heet: Amienah bint Wahab ibn Abdoel-Manaaf ibn Zoehrah ibn Kilaab ibn Moerrah ibn K'ab ibn Loe'ay ibn Ghaalib.

Zijn geboorte
De boodschapper is geboren in Mekka in het jaar van de olifant (610Chr) maandag 12 Rabie' al-Awwal.

Het overlijden van zijn vader,moeder en opa:
Zijn vader Abdoellaah ibn Abdoel-Moettalib overleed toen hij sallalahoe alayhi wasalam nog in de buik van zijn moeder was. * dit is de meest authentiek uitspraak over deze zaak zoals o.a. Ibnoel-Qayyim. Ibn Kethier. adh-Dhahabie. Ibn Hadjar. Ibnoel-Djowzie e.a. dit hebben bevestigd). Zijn moeder overleed terwijl hij vier jaar oud was en zijn opa toenhij acht jaar oud was.

Wie hem Sallalahoe Alayhi Wassalam heeft gezoogd:
Thoewabah de slavin van Aboe Lahab heeft hem Sallalaho Alayhi Wasalam in de zelfde oeriode met Hamza ibn Abdoel-Moettalib en Aboe Salamah gezoogd nadat zijn vallen was van haar zoon Masroeh..
En Haliemah bint Abie Dhoe'eeb as-S'adieyah heeft hem Sallalahoe Alayhi Wasalam ook gezoogd

Zijn verschillende namen:

Op gezag van al Djoebair ibn Moetim : de profeet sallalahoe Alayahi wasalam heeft gezegd: Voorwaar, ik ben Mohammed m en ik ben Ahmed , en ik ben al- Maahie waarmee Allaah al-Koefr heeft geweest, en ik ben al-Haashir degene die de mensen verzameld, en ik ben al-'Aaqib degene waarna er geen profeet meer zak komen." Sahieh moetafaqoen alaihie ( Buchari ) En zo heeft Mohammed Sallalahoe Alayhi Wassalam nog een aantal namen zoals: al-Moestafa, al-Bashier ,an-Nadhier etc...

Zijn opgroeien in Mekka en zijn vertrek met zijn oom Aboe Taalib naar ash-Shaam en zijn huwelijk met Khadija:
De boofschapper van Allaah groeide als wees onder voogdij van zijn op Abdoel Moettalib en vervolgens onder voogdijschap van zijn oom Aboe Taalib ibn Abdoel Moettalib
Allaah eschermde hen van elke zonde en schaamte van al-Djaahiliejah en schonk hem goede eigenschappen. Totdat hij als niet anders dan betrouwbaar onder zijn volk bekend stond. en dit nadat zijn volk zijn bewaring van de in vertrouwenstelling en oprechte en zuivere bewoordingen zagen.

Toen hij twaalf jaar werd ging hij met zijn oom Abpe Taalib op reis naar ash-Shaam.
Toen zijn Boesra bereikte zag pater Bahaira hem. hij herkende hem gelijk aan zijn eigenschappen. Hij naderde hem en nam hem bij zijn hand en zei: Dit is het hoofd der Werelden! Allaah heeft hem als genade voor de mensheid gestuurd.
Er werd aan hem Bahaira gevraagd: Wie heeft je hierover ingelicht? Hij zei : TOen jullie aankwamen van uit de bergpas was er geen boom noch rotsblok dat niet tot neerknieling snelde, en bomen en rotsblokken knielen voor niemand anders dan een profeet. En wij die hem gelijk daarop terugstuurde omdat hij vreesde dat de jooden hem iets zouden.

Daar is hij een tweede keer op zaken reis gegaan met de handel van Khadijah naar ash-Shaam samen met haar dienaar genaamd Maysarah. Dit was voordat hij met haar trouwdde Nadat hij vijfentwintig werd trouwde hij met Khadija

De aanvang van de openbaring
Nadat hij veertig jaar was geworden verkoos Allaah hem met Zijn Barmhartigheid en zond hem met Zijn Boodschap Djibieli Alayhi Salam kwam bij hem met de Openbaring terwijl in de bergspelonk genaamd Hiraa' was in Mekka. Vervolgens heeft hij dertien jaar lang uitgenodit naar de Tawheed . Tijden zijn verblijf en Mekka bad hij in de
richting van Jerusalem en liet de K'abah voor hem staan terwijl hij bad . En hij bad na zijn emigratie naar Medienah zeventien maanden in dezelfde richting.

Zijn emigratie:

Verveolgens emigreerde hij naar al-Medienah samen met Aboe Bakr as-Saddieq en de dien van Aboe bakr ' Aamir ibn Foehayrah en hun gids Abdoellaah Ibn Oerayqid al-Laythie. die toen kaafir was. Het is niet bekend of hij ooit moslim is geworden. Hij Mohammed Sallalahoe Alayahi Wassalam verbleef tien jaar in Medienah.


Morgen meer vandaag genoeg getypt

Hayaak Allaah