Resultaten 1 tot 10 van de 10

Onderwerp: wie kan deze vragen voor mij beantwoorden?

 1. #1
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  Sep 2009
  Berichten
  1
  Reputatie Macht
  0

  wie kan deze vragen voor mij beantwoorden?

  De vragen
  - Welke sura begint met de naam van twee vruchten?
  - noem een aantal tijden waarin de dou3a (smeekbede) door Allah (swt) verhoord wordt?
  - Allah (swt) inspireerde aan hen, maar het zijn geen mensen, geen djinn en geen engelen.
  Wie zijn zij?
  - iemand heeft een fout in zijn gebed gemaakt, maar hoeft dit niet te verbeteren met sodjoed assahw en zijn gebed is correct. Wanneer is dit het geval?
  - hoe heet de sura die omsingeld door 70 engelen in haar geheel aan de profeet (saaws) werd geopenbaard?


  alvast bedankt voor het beantwoorden van deze vragen,,, graag zou ik de correcte antwoorden willen met de vraag erbij, zodat ik weet welke antwoord bij welke vraag hoort.

 2. #2
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21

  Bismillaahir Rahmaanir Rahiem

  Assalamu3alaykoum wa rahmatu Allaahi wa barakatoeh

  Click this bar to view the full image.

 3. #3
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  Er zijn vele tijden en plaatsen waarop smeekbeden beantwoord worden. Hier volgt een samenvatting daarvan:

  Laylat al-Qadr:
  Tijdens Laylat al-Qadr. Het is overgeleverd dat ‘Aisha radiAllaahu 3anha aan de Profeet sallAllaahu 3alayhi wa sallam vroeg: “Als ik weet welke nacht Laylat al-Qadr is, wat zou ik [die nacht] dan moeten zeggen?” Hij zei: “Zeg: ‘Allaahumma innaka ‘afuwwan tuhibb ul-‘afwa fa’fu ‘anni’ (O Allaah, U bent Vergevingsgezind en houdt van vergeving dus vergeef mij).”

  De diepte van de nacht
  In de diepte van de nacht, de tijd voor de dageraad, de tijd waarop Allaah neerdaalt om Zijn gunst aan Zijn dienaren te verlenen, om aan hun behoeften te voldoen en hun zorgen te verlichten, wanneer Hij zegt: “Wie zal Mij aanroepen, zodat Ik hem kan beantwoorden? Wie zal van Mij vragen, zodat Ik hem kan geven? Wie zal Mijn vergeving zoeken, zodat Ik hem kan vergeven?” [Overgeleverd door Boekhaarie, 1145].

  De voorgeschreven gebeden:
  Na de voorgeschreven gebeden. Volgens de hadith van Abu Umaamah, werd er gevraagd: “O Boodschapper van Allaah, welke dua wordt verhoord?” Hij zei: “In het laatste derde deel van de nacht en na de voorgeschreven gebeden.” [Overgeleverd door at-Tirmidhi, 3499; geclassificeerd als hasan door al-Albaani in Sahih at-Tirmidhi].
  Er waren enkele meningsverschillen onder de geleerden over de uitdrukking “na de voorgeschreven gebeden” (dabr al-salawaat al-maktoebah) – betekent het voor de salaam of erna?
  Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah en zijn student Ibn al-Qayyim waren van mening dat het voor de salaam is. Ibn Taymiyah heeft gezegd: “Het woord dabr verwijst naar iets dat onderdeel is van iets anders, zoals ‘dabr al-haywaan’ (het achterste van een dier).” Zaad al-Ma’aad, 1.305.
  Shaykh Ibn ‘Uthaymeen heeft gezegd: “Wat er verhaald is over dua na het gebed is voor de salaam en wat er verhaald is over dhikr na het gebed is na de salaam, want Allaah azza wa sjal zegt (interpretatie van de betekenis): “En als jullie dan de salaat verricht hebben, gedenkt dan Allaah, staand en zittend en liggend.” [al-Nisa’ 4:103]. Zie: Kitaab al-Du’aa door Shaykh Muhammad al-Hamad, blz. 54.


 4. #4
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  Tussen de adhaan en de iqaamah
  Tussen de adhaan en de iqaamah. Het is overgeleverd in een sahih hadith dat de Profeet sallAllaahu 3alayhi wa sallam gezegd heeft: “Een dua die tussen de adhaan en de iqaamah verricht wordt, wordt niet afgewezen.” [Overgeleverd door Abu Dawoed (521) en at-Tirmidhi (212). Zie ook Sahih al-Jaami’, 2408].  Tijdens de oproep van het gebed en het opstellen van de rijen
  Wanneer de oproep voor de voorgeschreven gebeden gegeven wordt en wanneer de rijen voor de strijd opgesteld worden. In de marfoe’ hadith van Sahl ibn Sa’d staat: “Er zijn er twee die niet afgewezen zullen worden, of die zelden afgewezen zullen worden: dua op het moment van de gebedsoproep en op het moment van de strijd wanneer het strijden begint.”

  De regen
  Wanneer het regent. In de hadith van Sahl ibn Sa’d, die toegeschreven is aan de Profeet sallAllaahu 3alayhi wa sallam staat: “Er zijn er twee die niet afgewezen zullen worden: dua op het moment van de oproep (tot het gebed) en wanneer het regent.” [Overgeleverd door Aboe Dawoed en geclassificeerd als sahih door al-Albaani in Sahih al-Jaami’, 3078]. [Overgeleverd door Aboe Dawoed; het is een sahih overlevering. Zie Sahih al-Jaami’, 3079].

 5. #5
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  Een bepaalde tijd van de nacht
  Gedurende een bepaalde tijd van de nacht. De Profeet sallAllaahu 3alayhi wa sallam heeft gezegd: “Gedurende de nacht is er een tijd waarop de moslim niet om het goede van deze wereld en het Hiernamaals vraagt zonder dat het hem gegeven zal worden, en dat vindt elke nacht plaats.” [Overgeleverd door Moeslim, 757].

  Een bepaalde tijd op vrijdag:
  Gedurende een bepaalde tijd op vrijdag. De Boodschapper van Allaah sallAllaahu 3alayhi wa sallam noemde de vrijdag en zei: “Gedurende (de vrijdag) is er een tijd waarop een moslimdienaar niet staat en bidt en Allaah om iets vraagt zonder dat Hij het aan hem zal geven,” en hij gebaarde met zijn hand om aan te geven hoe kort die tijd is. [Overgeleverd door Boekhaarie, 935; Moeslim, 852].

  Het drinken van Zamzam water:
  Bij het drinken van Zamzam water. Het is overgeleverd van Jaabir radiAllaahu 3anhu dat de Profeet sallAllaahu 3alayhi wa sallam zei: “Zamzam-water is voor datgene waarvoor het gedronken wordt.” [Overgeleverd door Ahmad en geclassificeerd als sahih door al-Albaani in Sahih al-Jaami’, 5502]. 6. #6
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  Het knielen:
  Tijdens het knielen (sudjud). De Profeet sallAllaahu 3alayhi wa sallam zei: “Een persoon is het dichtst bij zijn Heer wanneer hij knielt, dus zeg dan veel dua.” [Overgeleverd door Moeslim, 482].

  Het kraaien van een haan:
  Bij het horen van het kraaien van een haan. Dit is vanwege de hadith: “Als je het kraaien van een haan hoort, vraag Allaah dan om Zijn gunst, want hij heeft een engel gezien.” [Overgeleverd door Boekhaarie, 2304; Moeslim, 2729].

  Het zeggen van een dua
  Bij het zeggen van de volgende dua: “Laa ilaaha illa anta, subhaanaka, inni kuntu min al-dhzaalimien (Er is geen god dan U, Heilig bent U: voorwaar, ik behoorde tot de onrechtvaardigen).” [al-Anbiya’ 21:87].
  Er is overgeleverd in een sahih hadith dat de Profeet sallAllaahu 3alayhi wa sallam zei: “Het gebed van Dhu’l-Noen (Yoenus) dat hij zei toen hij in de buik van de walvis zat: ‘Laa ilaaha illa anta, subhaanaka, inni kuntu min al-dhzaalimien’; geen moslim reciteert deze du’aa’ betreffende een willekeurige kwestie, zonder dat Allaah hem zal beantwoorden.” [Overgeleverd door at-Tirmidhi en geclassificeerd als sahih in Sahih al-Jaami’, 3383].
  Dit was zijn toelichting op de passage (interpretatie van de betekenis): “En (gedenkt) Dhu’l-Noen toen hij kwaad wegging en meende dat Wij geen macht over hem hadden. Toen riep hij uit in de duisternissen: ‘Er is geen god dan U, Heilig bent U: voorwaar, ik behoorde tot de onrechtvaardigen.’ Toen verhoorden Wij hem en Wij redden hem uit de nood. En zo redden Wij de gelovigen.” [al-Anbiya’ 21:87-88].
  Al-Qurtubi heeft gezegd: “In dit vers stelt Allaah dat degene die Hem aanroept, door Hem beantwoord zal worden zoals Hij Dhu’l-Noen (Yoenus) beantwoordde en redde. Dit is wat er bedoeld wordt met de woorden: “En zo redden Wij de gelovigen.” [Al-Jaami’ li Ahkaam il-Qur’aan, 11/334].

  Een ramp
  Wanneer hem een ramp overkomt en hij zegt: “Inna Lillaahi wa inna ilayhi raaji’oen, Allaahumma ujurni fi musibati w’ukhluf li khayran minha” (Waarlijk, aan Allaah behoren wij toe en tot Hem zullen wij terugkeren; O Allaah, beloon mij voor deze ramp en geef mij iets beters dan dit ervoor terug).”
  Het is overgeleverd door Moeslim in zijn Sahih (918) dat Umm Salamah de Boodschapper van Allaah sallAllaahu 3alayhi wa sallam had horen zeggen: “Wanneer één van de moslims een ramp overkomt en hij reageert erop door te zeggen: ‘Inna Lillaahi wa inna ilayhi raaji’oen, Allaahumma ujurni fi musibati w’ukhluf li khayran minha,’ dan zal Allaah hem er iets beters dan dat voor terug geven.”
  Het gebed van de mensen nadat de ziel van de overledene weggehaald is
  Het gebed van de mensen nadat de ziel van de overledene weggehaald is. Volgens de hadith kwam de Profeet sallAllaahu 3alayhi wa sallam bij Abu Salamah (nadat hij overleden was) en zijn ogen waren geopend. Hij sloot ze en zei: “Wanneer de ziel weggenomen wordt, volgt de blik het.” Sommigen van zijn familie raakten van streek en hij zei: “Bid niet voor iets anders dan het goede voor jullie zelf, want de engelen zeggen ‘Amien’ op alles wat jullie zeggen.” [Overgeleverd door Moeslim, 2732].


 7. #7
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  Dua voor de zieke:
  Dua voor de zieke. Moeslim (919) heeft overgeleverd dat Umm Salamah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allaah sallAllaahu 3alayhi wa sallam zei: ‘Zeg goede dingen wanneer jullie een zieke bezoeken, want de engelen zeggen ‘Amien’ op alles wat jullie zeggen…’ Toen Abu Salamah overleed, ging zij naar de Boodschapper van Allaah sallAllaahu 3alayhi wa sallam en zei: ‘Abu Salamah is overleden.’ Hij zei: ‘Zeg: O Allaah, vergeef mij en hem en geef mij er iets goeds voor terug.’ Zij zei: ‘En Allaah gaf mij iemand die beter voor me was dan hij: Mohammed.’”


  Click this bar to view the full image.


  Aangedane onrecht:
  Het gebed van degene die onrecht is aangedaan. In de hadith staat: “Vrees het gebed van degene die onrecht is aangedaan, want er is geen hindernis tussen [het gebed] en Allaah.” [Overgeleverd door Boekhaarie, 469; Moeslim, 19].
  En de Profeet sallAllaahu 3alayhi wa sallam heeft gezegd: “Het gebed van degene die onrecht is aangedaan, zal beantwoord worden, zelfs als hij een kwaaddoener is want zijn kwaad is enkel tegen zichzelf gericht.” [Overgeleverd door Ahmad. Zie Sahih al-Jaami’, 3382].


  De vader, de vastende en de reiziger
  Dua van een vader voor (het voordeel van) zijn kind, de du’aa’ van een vastende persoon gedurende de dag van zijn vasten en het gebed van de reiziger. Het is overgeleverd in een sahih overlevering dat onze Profeet sallAllaahu 3alayhi wa sallam zei: “Er zijn drie gebeden die niet afgewezen worden: het gebed van een vader voor zijn kind, het gebed van een vastende persoon en het gebed van de reiziger.” [Overgeleverd door al-Bayhaqi; zie Sahih al-Jaami’, 2032; al-Sahihah, 1797].


  De vader tegen zijn kind:
  Het gebed van een vader tegen zijn kind (dus ten nadele van het kind). Volgens een sahih hadith: “Er zijn drie gebeden die beantwoord zullen worden: het gebed van degene die onrecht is aangedaan, het gebed van de reiziger en het gebed van een vader tegen zijn kind.” [Overgeleverd door at-Tirmidhi, 1905. Zie Sahih al-Adab al-Mufrad, 372].


  Een rechtschapen persoon voor zijn ouders:
  Dua van een rechtschapen persoon voor zijn ouders. In de hadith die overgeleverd is door Moeslim (1631) staat: “Wanneer de zoon van Adam overlijdt, komen al zijn goede daden ten einde, behalve drie: doorlopende liefdadigheid, een rechtschapen zoon die voor hem zal bidden of profijtvolle kennis.”


  Het passeren van zijn hoogtepunt door de zon en voor Dhor:
  Dua nadat de zon zijn hoogtepunt gepasseerd is en voor Dhor. Het is overgeleverd van ‘Abd-Allah ibn al-Saa’ib radiAllaahu 3anhu dat de Boodschapper van Allaah sallAllaahu 3alayhi wa sallam vier gebedseenheden bad nadat de zon zijn hoogtepunt gepasseerd was en voor Dhor, en hij zei: “Dit is een tijd waarop de poorten van de hemel geopend worden en ik wil dat een goede daad van mij in deze tijd opstijgt.” [Overgeleverd door at-Tirmidhi en de isnaad is sahih. Zie Takhreej al-Mishkaat, 1/337].


  Voor het slapen
  Dua wanneer men ’s avonds gaat slapen. De Profeet sallAllaahu 3alayhi wa sallam zei: “Wanneer iemand ’s avonds naar bed gaat en zegt: “Laa ilaaha ill-Allaah wa Allaahu akbar wa laa hawla wa laa quwwata illa Billaah (Er is geen god dan Allaah en Allaah is de Grootste en er is geen macht of kracht behalve bij Allaah)” en daarna zegt: “Allaahumma ighfir li (O Allaah, vergeef mij),” of hij verricht dua, dan zal zijn dua beantwoord worden en als hij wudoe verricht en bidt, dan zal zijn gebed geaccepteerd worden.” [Overgeleverd door Boekhaarie, 1154].


  Bron: www.islam-qa.com
  Vertaald door: AlMutaqqun

 8. #8
  Junior Risala Member
  Ingeschreven
  Jan 2010
  Berichten
  5
  Reputatie Macht
  0
  Asalaam wa3alykoum,

  Vraag je voor Oegtnajat:

  Ben jij dat op die foto?
  Mag dat jezelf op een site zetten, ookal ben je bedekt?

  Volgens mij niet.

  Laat je iets weten?

  Wa3alaykoum salaam

 9. #9
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Khadija88 Bekijk Berichten
  Asalaam wa3alykoum,

  Vraag je voor Oegtnajat:

  Ben jij dat op die foto?
  Mag dat jezelf op een site zetten, ookal ben je bedekt?

  Volgens mij niet.

  Laat je iets weten?

  Wa3alaykoum salaam
  3alaikom salaam wbt,

  Nee zuster dat ben ik niet.

  Ma3a Salama

 10. #10
  Ultra Risala Member OegtNajat's Avatar
  Ingeschreven
  Oct 2009
  Berichten
  3.908
  Reputatie Macht
  21
  :groot:

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Kan iemand deze video voor mij vertalen
  Door Mysterious in forum Islam video's
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 07-12-10, 23:52
 2. Heeft iemand deze in mp3 voor mij??
  Door Sarahtje92 in forum Anasheed
  Reacties: 13
  Laatste Bericht: 30-09-09, 21:06
 3. |Pas op voor deze sites|
  Door Moe'tasima in forum Internet/Computer
  Reacties: 11
  Laatste Bericht: 23-03-07, 22:59
 4. Doe een dua voor deze broeder,
  Door missmile in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 6
  Laatste Bericht: 13-01-06, 13:35
 5. kan iemand deze vraag beantwoorden??:s
  Door al-moslima in forum Vraag & antwoord
  Reacties: 3
  Laatste Bericht: 13-12-05, 21:15

Labels voor dit Bericht

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •