Resultaten 1 tot 6 van de 6

Onderwerp: Menhaj Selef us saalih

 1. #1
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Sep 2009
  Locatie
  Maghreb
  Berichten
  104
  Reputatie Macht
  11

  Menhaj Selef us saalih

  Selefiyyah
  Shaych Saalih al Fawzaan heeft gezegd: "As-Selefiyyah (de Selefies) is de Geredde Groep, en zij zijn Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah. Het is geen groepering van de verscheidene groeperingen, degenen die vandaag de dag, partijen (of groeperingen) worden genoemd. Beter gezegd, zijn zij de Djamaa`ah, de Djamaa`ah op de Soennah en op de Dien (religie). Zij zijn Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah. De Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:
  “Er zal altijd een groep van mijn Oemmah duidelijk op de waarheid blijven en niet geschaad worden door diegenen die hen in de steek laten noch degenen die hen tegen gaan.”
  en hij (salallaahoe `alayhie was sallem) heeft gezegd:
  “En deze Oemmah zal zich opsplitsen in 73 groeperingen, allen zullen in het Hellevuur zijn behalve één.”
  Zij (de metgezellen) vroegen:
  “Welke (groep) is dit O Boodschapper van Allaah?”
  Hij antwoordde:
  “Zij zijn diegenen die op hetgeen zijn waar ik en mijn metgezellen vandaag de dag op zijn.”
  Vandaar dat Selefieyyah een groep van mensen is op de Madhab van de Selef, op hetgeen waar de Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) en zijn metgezellen op waren en het is geen groepering van onder de hedendaagse groeperingen.
  Beter gezegd, het is de oude Djamaa`ah, van de tijd van de Boodschapper (salallaahoe `alayhie was sallem) die (deze weg) erft en voortzet, en welke nooit zal ophouden om op de waarheid te zijn tot het tot stand komen van het Uur, zoals hij (salallaahoe `alayhie was sallem) ons heeft geïnformeerd.

  (Cassette: ‘at-Tahdheer min al-Bid’ah’ tweede cassette, een lezing in Hawtah Sadeer, 1416H).
  Salafie insha Allaah .. volg de ulamaa broeders en zusters en niet een aantal figuren die leugens verspreiden over de ulamaa.

 2. #2
  Moderator
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Antwerpen
  Berichten
  12.604
  Reputatie Macht
  31
  Shokran voor deze uitleg


  Made By ~*~.MoUnIa.~*~

  Smiley Love you !

 3. #3
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Sep 2009
  Locatie
  Maghreb
  Berichten
  104
  Reputatie Macht
  11
  De vele groeperingen die claimen dat ze de overwinnende groep zijn!
  Geschreven door Shaych `Abdoel-`Aziez bin Baaz
  Sunday 29 March 2009

  Vraag: Er zijn vele groeperingen en sektes die claimen dat ze de overwinnende groep zijn. En het is onduidelijk geworden voor de mensen. Dus wat moeten we doen, in het bijzonder omdat er sektes zijn die zich toeschrijven aan de Islaam zoals as-soefiyyah en as-selefiyyah en andere soortgelijke sektes. Dus hoe maken we onderscheid, moge Allah u zegenen.

  Antwoord: Het is vastgesteld dat de Profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft gezegd:

  De joden hebben zich opgesplitst in eenenzeventig groeperingen, allen zullen in het Hellevuur zijn behalve één, en dat zijn de volgers van Moesa (عليه السلام).

  En de christenen hebben zich opgesplitst in tweeënzeventig groeperingen, allen zullen in het Hellevuur zijn behalve één, en dat zijn de volgers van `Iesaa (عليه السلام).

  En deze gemeenschap (de gemeenschap van Mohammed (صلى الله عليه و سلم)) zal zich opsplitsen in drieënzeventig groeperingen, allen zullen in het Hellevuur zijn behalve één.
  Er werd gezegd: “O boodschapper van Allah, wie zal deze geredde groep zijn?”
  Hij zei: “de djamaa`ah (groep)”
  en in een andere overlevering: “zij die op datgene zijn waar ik en mijn metgezellen op zijn.”

  Dit is de geredde groep. Degenen die samengekomen zijn op de waarheid waarmee de boodschapper (صلى الله عليه و سلم) mee is gekomen, hier standvastig op blijven, en zich bevinden op de methode van de boodschapper en de methode van de metgezellen.

  En zij zijn Ahloes-soennah wal djamaa`ah[1], zij zijn de nobele ahloelhadieth[2], de selefeyien[3] degenen die de weg van de vrome voorgangers volgen, en zich begeven op hun methode in het handelen naar de Qor`aan en de soennah.

  En iedere groep die hen tegengaat die wordt bedreigd met het Hellevuur. Dus het is aan jou o vrager, om te kijken naar de handelingen van al deze groepen die claimen uit te nodigen naar de waarheid. En als hun handelingen overeenkomen met de Islaamitische wetgeving dan valt dit binnen de geredde groep en anders niet. En de bedoeling is dat de maatstaf de geweldige Qor`aan en de gereinigde soennah is met betrekking tot iedere groep.

  Dus degene wiens handelingen en uitspraken zich begeven op het Boek van Allah en de soennah van de boodschapper, dan valt het binnen de geredde groep. En hetgeen wat hier tegenstrijdig aan is zoals de djahmiyyah[4], moe`tazilah[5], raafidah[6], moerdji`ah[7] en de meerderheid van de soefies[8], degenen die innovaties hebben geïnnoveerd in de religie waar Allah geen toestemming voor heeft gegeven, zij allen vallen onder de groepen die door de boodschapper bedreigt zijn met het Hellevuur, totdat zij berouw tonen van hetgeen de Islaamitische wetgeving tegengaat.

  En iedere groepering die iets heeft wat tegenstrijdig is aan de gereinigde Islaamitische wetgeving die moeten hiervan berouw tonen en terug keren naar het juiste en naar de waarheid waarmee de profeet (صلى الله عليه و سلم) is gekomen. En hiermee zal het zich redden van de bedreiging. Echter als zij zich blijft begeven op innovaties die geïnnoveerd zijn in de religie, en zich niet standvastig vasthouden aan de weg van de boodschapper (صلى الله عليه و سلم), dan valt (deze groep) onder de groeperingen die bedreigd zijn. En niet allen zijn ongelovig, echter worden ze bedreigd met het Hellevuur. En het kan zijn dat er vanonder hen (groeperingen) zijn die ongelovig zijn omdat ze iets verrichten wat ongeloof is. En het kan zijn dat er vanonder hen (groeperingen) zijn die niet ongelovig zijn, maar bedreigd worden met het Hellevuur, vanwege hun innovaties in de religie en het maken van wetten in de religie waar Allah geen toestemming voor heeft gegeven.

  Bron: Fataawa noer `ala darb, volume 1 (`aqiedah) blz. 14 vraag 3.

  [1] Voetnoot vertaler: De mensen van de Soennah en de Groep; zij die zich vasthouden aan de weg van de Profeet en zijn Metgezellen.
  [2] Voetnoot vertaler: voor een verduidelijking van deze term zie:
  http://www.ahloelhadieth.com/index.p...=202&Itemid=28
  [3] Voetnoot vertaler: voor een verduidelijking van deze term zie: http://www.ahloelhadieth.com/index.p...d=70&Itemid=37
  [4] Voetnoot vertaler: Djahmoyyah: Een van de dwalende sekte die vernoemd is naar Djahm bin Safwaan die ter dood werd veroordeeld vanwege zijn ketterij. Zij bevestigen geen Namen noch de Eigenschappen van Allah. Verder hebben ze nog andere afdwalingen. Zie het volgende boekje voor meer informatie over deze sekte: Een glimp op de dwalende groeperingen van Shaych Saalih al-Fawzaan.
  [5] Voetnoot vertaler: Moe`tazillah Een van de dwalende sekte die vernoemd is naar Waasil bin `Ataa nadat hij zich afzonderde van een bijeenkomst van Hassan al-Basrie. Zij geloven dat een grote zondaar zich tussen twee posities bevind. Tussen geloof en ongeloof. En in het hiernamaals zal hij voor eeuwig in het Hellevuur zijn. Zie het volgende boekje voor meer informatie over deze sekte: Een glimp op de dwalende groeperingen van Shaych Saalih al-Fawzaan.
  [6] Voetnoot vertaler: Raafidah ofwel Shie`ah: Een van de dwalende sekte die overdreven in de familie van de Profeet. Verder verklaren zij bijna alle metgezellen tot ongelovigen. Zie het volgende boekje voor meer informatie over deze sekte: Een glimp op de dwalende groeperingen van Shaych Saalih al-Fawzaan.
  [7] Voetnoot vertaler: Moerdji`ah: Een van de dwalende sekte die de daden scheiden van iemaan (geloof). De handelingen horen dan ook niet tot al-iemaan. Zij zeggen dat het geloof in het hart zit. Verder zien zij de grootste zondaar als een gelovige met volmaakte iemaan, ook al verricht hij zo veel zonden als hij wil. Zie het volgende boekje voor meer informatie over deze sekte: Een glimp op de dwalende groeperingen van Shaych Saalih al-Fawzaan.
  [8] Voetnoot vertaler: Soefiyyah: Een dwalende sekte die zich vooral bezig houdt met het gedenken van Allah op een geïnnoveerde manier. Verder hebben ze erge afwijkingen in hun geloofsleer (aanbidden van graftombes, doden etc).
  Salafie insha Allaah .. volg de ulamaa broeders en zusters en niet een aantal figuren die leugens verspreiden over de ulamaa.

 4. #4
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Sep 2009
  Locatie
  Maghreb
  Berichten
  104
  Reputatie Macht
  11
  De betekenis van Selefiyyah
  Geschreven door Het permanente comité voor onderzoek en fataawa
  Monday 16 July 2007

  “Selefiyyah is een toeschrijving aan de Selef, en de Selef zijn de metgezellen van Allaah`s Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) en de Iemaams van de leiding van de eerste drie generaties (moge Allaah tevreden met hen zijn), diegene wiens goedheid voor wordt getuigd door Allaah`s Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem):

  “De beste mensen zijn van mijn generatie, dan diegenen die hen volgen, en dan diegene die hen volgen, dan zullen er mensen komen wiens getuigenis voorrang zal geven aan hun eed en hun eed voorrang zal geven aan hun getuigenis.”

  Overgeleverd door Iemaam Ahmed in zijn Moesnad en ook door al-Boechaarie en Moslim.

  En ‘de Selefies’ (selefiyoen) is het meervoud van ‘Selefie’, wat een toeschrijving is aan de Selef, waarvan de betekenis al is voorafgegaan. En zij zijn diegenen die de minhaadj van de Selef bewandelen, de volgers van het Boek en de Soennah, diegenen die naar hen beide uitnodigen, en er naar handelen, met als gevolg dat zij van Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah zijn.”

  Bron: Fataawa al-Lujnati ad-Daaimah, nummer 1361 (1/165).
  Salafie insha Allaah .. volg de ulamaa broeders en zusters en niet een aantal figuren die leugens verspreiden over de ulamaa.

 5. #5
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Sep 2009
  Locatie
  Maghreb
  Berichten
  104
  Reputatie Macht
  11
  Is het zich toeschrijven aan Selefiyyah afkeurenswaardig?
  Geschreven door Shaych Saalih al-Fawzaan
  Monday 16 July 2007

  Vraag:

  "Is Selefiyyah een hizb (partij, groepering) van de partijen / groeperingen. En is het zich toeschrijven aan hen (bedoelende de Selefies) een afkeurenswaardig iets?

  Antwoord:

  "As-Selefiyyah (de Selefies) is de Geredde Groep, en zij zijn Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah. Het is geen groepering van de verscheidene groeperingen, degenen die vandaag de dag, partijen (of groeperingen) worden genoemd. Beter gezegd, zijn zij de Djamaa`ah, de Djamaa`ah op de Soennah en op de Dien (religie). Zij zijn Ahloes-Soennah wal-Djamaa`ah. De Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

  “Er zal altijd een groep van mijn Oemmah duidelijk op de waarheid blijven en niet geschaad worden door diegenen die hen in de steek laten noch degenen die hen tegen gaan.”

  En hij (salallaahoe 'alayhie was sallem) heeft gezegd:

  “En deze Oemmah zal zich opsplitsen in 73 groeperingen, allen zullen in het Hellevuur zijn behalve één.”

  Zij (de metgezellen) vroegen:

  “Welke (groep) is dit O Boodschapper van Allaah?”

  Hij antwoordde:

  “Zij zijn diegenen die op hetgeen zijn waar ik en mijn metgezellen vandaag de dag op zijn.”

  Vandaar dat Selefieyyah een groep van mensen is op de Madhab van de Selef, op hetgeen waar de Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) en zijn metgezellen op waren en het is geen groepering van onder de hedendaagse groeperingen.

  Beter gezegd, het is de oude Djamaa`ah, van de tijd van de Boodschapper (salallaahoe 'alayhie was sallem) die (deze weg) erft en voortzet, en welke nooit zal ophouden om op de waarheid te zijn tot het tot stand komen van het Uur, zoals hij (salallaahoe 'alayhie was sallem) ons heeft geïnformeerd.”

  Bron: Cassette: ‘at-Tahdheer min al-Bid’ah’ tweede cassette, een lezing in Hawtah Sadeer, 1416N.H.
  Salafie insha Allaah .. volg de ulamaa broeders en zusters en niet een aantal figuren die leugens verspreiden over de ulamaa.

 6. #6
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Sep 2009
  Locatie
  Maghreb
  Berichten
  104
  Reputatie Macht
  11
  Selefies en Chalefies
  Geschreven door Shaych Saalih Aal ash-Shaych
  Monday 16 July 2007

  Shaych Saalih Aal ash-Shaych (Minister van Islaamitische Zaken van Saoedi-Arabië) verklaarde:

  “Moslims zijn van twee groepen: Selefies en Chalefies. Wat betreft de Selefies, zij zijn de volgers van de Selefoes-Saalih (eerste drie generaties van de Moslims). En wat betreft de Chalefies, zij zijn de volgers van het begrip van de Chalef en zij worden ook Innoveerders genoemd, aangezien een ieder die niet tevreden is en geen genoegen neemt met het pad van de Selefoes-Saalih, in kennis en handeling, begrip van fiqh, dan is hij een Chalefie, een Innoveerder.”

  Bron: ‘Haadhihi Mafaahiemunaa,’ Hoofdstuk over het toeschrijven aan Selefiyyah.
  Salafie insha Allaah .. volg de ulamaa broeders en zusters en niet een aantal figuren die leugens verspreiden over de ulamaa.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Reacties: 0
  Laatste Bericht: 09-06-07, 18:15
 2. De Selef Over Innovaties...
  Door hassan in forum Bid`ah
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 12-03-07, 15:08
 3. Vraag en antwoord op de manier van de Selef
  Door hassan in forum Algemene informatie over islam
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 11-12-05, 15:24

Labels voor dit Bericht

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •