Bismillaahir Rahmaanir Rahim
Assalamu3alaykoum wa rahmatu Allaahi wa barakatoeh


Degenen die de Qur'aan hebben verlaten...

En de Boodschapper sallAllaahu 3alayhi wa sallam zei: "O mijn Heer, voorwaar mijn volk heeft deze Qor'aan achtergelaten." (Soerah Al-Foerqaan 25:30)

- Ibn al-Qayyim rahimahoellah heeft gezegd:

"De Qor'aan kan op verschillende manieren verlaten worden:

* Door er niet naar te luisteren, door er niet in te geloven en er geen interesse voor te hebben.

* Door de Qor'aan niet in de praktijk toe te passen en door zich niet te schikken naar wat in de Qor'aan wettig en onwettig wordt verklaard. Dit is het verlaten van de Qor'aan, zelfs als je hem wel blijft reciteren en erin blijft geloven.

* Door de Qor'aan niet als rechter te nemen en er niet op te vertrouwe in de grondbeginselen van de godsdienst en de praktische voorschriften ervan.

* Door er niet over na te denken en door geen inspanning te doen om de Qor'aan te begrijpen en te weten wat Degene Die hem geopenbaard heeft, wil zeggen.

* Door hem niet te gebruiken als geneesmiddel om al de ziekten van het hart en zijn kwalen te genezen.

Al deze zaken worden bedoeld met: "En de Boodschapper zei: "O mijn Heer, voorwaar mijn volk heeft deze Qor'aan achtergelaten."

- Ibn Al-Djawzi rahimahoellah heeft gezegd:

"Wie thuis een exemplaar van de Qor'aan heeft, moet er dagelijks in lezen, al waren het maar enkele verzen, om te vermijden dat deze persoon gaat behoren tot degenen die hem achtergelaten hebben."
(Moekhtasar Minhaadj al-Qaasidien)

- Imaam Aboe Layth rahimahoellah heeft gezegd:

"Het is goed om de Qor'aan (in ieder geval minstens) tweemaal per jaar volledig te lezen als je niet in staat bent om meer te doen. Aboe Hanifah zei dat "wie de Qor'aan tweemaal per jaar volledig leest de
Qor'aan zijn recht gegeven heeft, want de Profeet sallAllaahu 3alayhi wa sallam heeft hem tweemaal gereciteerd voor de Engel Djibriel 3alayhi sallam in de loop van het jaar waarin hij gestorven is." (Al-Boerhaanoe fil-'Oeloemi-l-Qor'aan)

Click this bar to view the full image.

(Uit: Houdt Allah van jou? - Ibn Al-Qayyim)


_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_