sallam حق الدعـــاء
Dus niet te trekken tapijt van onder de snelle tijd die we hebben, zal ik mij richten praten met een sterke focus in dit nummer presenteren het recht en de Galilea in de volgende specifieke elementen.

Ten eerste: Fadl gebed uit de Koran en de Soennah.

II: Voorwaarden voor de aanvaarding van het gebed.

III: Ethiek gebed.

Tot slot: Doaa we allemaal moeten leren.

Voaerony harten en oren, en vraag God om te voldoen aan ons voor onze gebeden en Hij heeft macht om dat te doen.Liefhebbers van God:

Ten eerste: De deugd van het gebed, maar laat ik nogmaals zeggen dat wij altijd ons eraan herinnerd dat God zijn vastgelegd in het universum vaste verandert niets aan verandert niets aan de Soennah, die niet een compliment van de schepping onder alle omstandigheden, ongeacht hoe hij beweerde zelf de elementen van vooringenomenheid, wij zijn ervan overtuigd dat de natie heeft vernederd en Hunt die schreef God vernedering op het volk dat de redenen voor de overwinning, trots en empowerment dat veel fysieke oorzaken moeten worden genomen door de natie heeft om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de God van deze redenen (en bereid ze wat je kunt van de macht, met inbegrip van de oorlog steeds te bedreigen de vijand van Allah en uw vijand en anderen buiten hen u weet niet God kent ze) (60) Al-Anfal. Militaire voorbereiding, de voorbereiding van een politieke, economische ontwikkeling, onderwijs voorbereiding, voorbereiding van de media, moet de voorbereiding van de intellectuele, praktische voorbereiding, waarin in elke betekenis van het woord betekenissen instelling, worden voorbereid en neem de natie van de vele redenen voor de overwinning en glorie Onderschat dit voorstel, zo lang als we vooruit en herhaald en Osalnah , maar ik bang ben dat met de herhaling van dit argument voorbij aan het feit dat de oorzaak van de grootste oorzaken Jalil overwinning, trots en empowerment, dat is het gebed met de dreiging van verklaarde fysieke redenen, ben ik bang om het zicht van het gebed te verliezen onder het voorwendsel dat we praten over het tijdperk van de snijkant moderne technologie in de methoden van oorlog en atoombommen en kernenergie en waterstof en zo verder. Praten over de angst van het materiaal en in deze tijd het oog te verliezen van het gebed of een smeekbede verachten sommige van onze jeugd, veel van onze jonge mensen die op u, Sheik: Zolang Laten we eens kijken wat er is niets Tguent moskeeën in Ramadan veranderd en bidden tot God, in de darm, soms zelfs in het begin der tijden chaos en iets veranderen, maar beweerde dat sommige van onze jeugd is nu gebeden van afhankelijkheid en het begrip van deze puinhoop en zijn verkeerde Farouk Omar zegt: Ik houd ze beantwoorden, maar ik
U bent genomen gebed.

Het inspireerde hem bidden het antwoord, maar ik zei dat ik zal de voorwaarden voor toelating aanwezig om te bidden voor wat God niet reageert op onze gebeden? DUA verband tussen slaaf en zijn meester zijn meester, vooral in deze tijd, waarin de beperkingen en de Karpaten en de kleurrijke, waar verleidingen en problemen en crises, en werd een moslim kijkt rond in verwarring en verbazing op zijn bevel betogen.

Hier is de gelovige moslim zijn hart moet zetten en maak de breking in de handen van de Almachtige, de Vergevensgezinde en uit te zenden naar zijn meester en zijn meester zorgen en zijn klacht, zegt hij:

Gelieve jurk voor de zes mensen in slaap gevallen
Ik zei je, hoop dat alle de plaatsvervangend
Ik een klacht je dingen die je geleerd
Is uitgebreid mijn hand vernedering Mpthla
Er Trdnha, O Heer, tevergeefs


En besloten Maulvi klagen vind ik
Het is af te weren schade tellen
Ma Li en geduld te oefenen leer
U, O beste van de uitgestoken hand
Enkelvoud vertelt je zijn beide opgenomen
Wat nu dringend behoefte aan een moslim om deze verbinding met deze band toen was ik veroordeeld in God nu dat we moeten bidden dat de harten van eerlijke pure harten harten zijn niet blind voor geen zin te maken.

Wat de natie nu in dire voordat deze boze vijand te nemen en de voorbereiding van de gronden binnen de grenzen van hun capaciteiten en mogelijkheden en bidden tot die loopt het hele universum en aan de hand van dit alles, alleen hij is in staat of Glory om naar de Izz vernedering, zwakte in de sterkte, en vernedering van de waardigheid, en armoede aan de rijken, zo veel nodig dus er is geen vers in de koran vroeg de geliefde Mustafa enige antwoord was van God, de Almachtige, gezegde van de Profeet (Say interpretatie van de manen zijn tijden van de mensen en de bedevaart) (189) Al-Baqarah (Zij vragen u omtrent alcohol en gokken, zeggen de twee grote zonde, en de voordelen personen) (219) Al-Baqarah (Zij vragen u, wat zij moeten besteden minder Amnesty toont je ook de verzen van God, opdat gij Taatvkron) (219) Al-Baqarah (interpretatie van de weeskinderen en minder reparatie hen de beste en uw broeders Tkhataiwhm) (220) Al-Baqarah (Zij vragen u omtrent de menstruatie is minder schadelijk ) (222) Al-Baqarah (Zij vragen wat je heeft toegestaan hen te zeggen goede dingen wettig voor u) (4) Soera Al-Maida (Zij vragen u omtrent het Uur der Opstanding) (42) Al (Pluckers interpretatie van de Anfal Anfal Zeg gehoorzaamt Allah en de boodschapper van God en maken wijzigt met u en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper te als gij gelovigen zijt) (1) (Al-Anfal en interpretatie van de geest, Zeg: "De Geest van de Heer is de wetenschap en Ootim klein) (85) Al-Isra (Ebadi en vraagt me of ik oproep wordt beantwoord smeekbede van de supplicant indien de influisteringen zijn dingen die ze Usher verlaat) (186 ) Al-Baqarah.Geliefde en alleen kunt u de tijd en plaats, en dat zingen Rahim Rahman, als je mensen van de wereld en de minister of een prins of een president te voldoen zet u de tijd en de plaats, en identificeert u als de tijd en soms moet je bepalen wat er moet praten, maar als Arat te bellen naar de Koning der koningen machtige hemelen en de aarde, dat u de tijd en plaats en te ontmoeten en praten en je bent liquidatie van de vergadering.Ik weet dat God niet vervelen en (Ebadi vraagt me of ik in de buurt van) (186) Al-Baqarah. Nee modus die u hebt alleen de palmen van Aldharaap hem lift, en zet uw hart en maken de breking van zijn handen, en publiceer uw klacht en uw zorgen en Njuak, (zei ik klaag alleen over mijn zorg en verdriet tot Allah en weet van Allah wat gij niet weet) (86) Surah Yusuf., Preferred te bidden een grote .Imam Bukhari in de literatuur enkelvoud en Ahmad in zijn Musnad, Ibn Abi Shaybah ingedeeld en in de andere band goed interview Naman bin Bashir dat Bashir prognostische zei: "De aanbidding is:" Hoe samengevat al de profeet in het geval van verering is aanbidding. ([1])Het 'gebed in aanbidding ", in Sindh zwakheid" is aanbidding, "en in de hadith overgeleverd door Ahmad, Abu Dawud en Tirmidhi overgeleverd van Salman borgtocht juist dat de Perzische geliefde Profeet zei:" God is begroet crème als een man zijn handen staat aan de handen terug te brengen naar nul Hayani "( [2])God schaamt zich van de slaaf wanneer een persoon het verhogen van zijn handen, en maak gebed en smeking en urgentie, God is in verlegenheid gebracht te reageren zonder slaaf dienen hem vroeg, kan nodig zijn veel van de broeders zo lang als ik God God gevraagd hebben niet gereageerd op mij.Luister naar de profeet zegt in de hadith overgeleverd door Ahmad in zijn Musnad en de gouverneur geportretteerd obligatie hasan geleerde Ahmad Shaker barmhartigheid van Allah zei: "Er is geen moslim God roept de uitnodiging is geen zonde of versnijden van familie banden, maar God gaf hen - geen roeping - een van drie dingen: ofwel te versnellen zijn bellen, en ofwel Idka hem in het Hiernamaals, of om het kwaad af te leiden van hem als "([3])Betaal aandacht, Allbeb: 'hetzij om vaart te zetten achter zijn oproep en hetzij Idka hem in het Hiernamaals, of om het kwaad af te leiden van hem hetzelfde. "Wat hij zag een persoon antwoord op het gebed Take II: "en ofwel Idka hem in het Hiernamaals." Bij God is het voor de waardigheid van Rome was niet uit hoe lang het is kort, en hoe groot ze zijn slecht.

Het hiernamaals, wat een persoon in een uiterst moeilijke momenten van nood en moest een oproep aan de god van de aarde en de hemel in de wereld vinden, en aan God het antwoord op zijn oproep voor vandaag is verschrikkelijk moeilijk, dat werkt niet als geld en de kinderen kwamen alleen maar om God een gezond hart. "Of om hem te ontslaan van de slechte God als 'God betaald uw ziek-Net weet niet een ziekte die u niet kunt u verwachten plaag en gearrangeerd voor hem te bedenken wat je hebt in alle gevallen, echter, bidden tot de grote Motaal, en u zeker weet dat de Almachtige God, dat bekrachtigd en maakte voorwaarden niet terug zou brengen je altijd teleurgesteld met lege handen.

In de Hadith overgeleverd door Ahmad en Boechari in de literatuur single-band ook goed uit de hadith van Abu Hurayrah - - dat de Profeet zei: "Het heeft niet vragen om Gods toorn" ([4]).Deze integratie is erg belangrijk voor onze jonge mensen niet vragen om Gods toorn, vroeg ik over de woede die u zonen van Adam, als je je broer boos, indien gevraagd door uw werkgever tot woede u vroeg maar je hebt niet gevraagd dat de Heilige Almachtige boos op je hebt niet gevraagd voor de toorn van God.En dit eerste onderdeel van de lengte van het onderwerp te sluiten in deze prachtige moderne overgeleverd door Boechari en moslim uit de hadith van Aboe Moesa zei: "We waren met de Profeet in de reiswereld en begon zich uit te spreken voor mensen om hun stem te verheffen Zoom Zoom bidden en juichen voor hen, zei hij
Profeet: "O, mensen, lief voor jezelf - dat wil zeggen: It Cool - Waarom noem je deze God schreeuwen zacht met jezelf, hoef je niet noem je een dove of afwezig zijn, maar noem je Alhorend, de Ziener, die met u en nodigen hem dichter bij een van u uit de hals van zijn kameel" ([5]), die hem uitnodigenDichter bij een van u uit de hals van zijn kameel een: van Trkponha zei dat de Almachtige God: (Voorwaar, Wij de mens geschapen en Wij weten alles wat zijn ownself fluistert hem en Wij zijn dichter bij hem dan zijn halsslagader) (16) Al-BC.

Hij zei: "wie nodigen hem dichter bij een van u uit de hals van zijn kameel" ([6]) zegt Abdullah bin Qais - zoonMousa Al-Ashari - zegt: Ik ben achter de boodschapper van Allah zeggen: Er is geen macht, maar God zegt: Ik zeg tegen mezelf uitdelen wat hij riep de profeet en zei: "O, Abdullah bin Qais" Ik zei: Beck en Saadik O boodschapper van God had hem verteld geliefde: "Heeft u vertellen dat
Schat van de schatten van het Paradijs? "Hij zei:" Ja, O boodschapper van Allah zei Mustafa: "Zeg: Er is geen stroom
Maar God "([7]).Je hoeft je niet bellen een dove of afwezig is, maar u bellen Alhorend, hoort de voetstappen van de zwarte mier, onder de rots verstoorders, in de donkere nacht, Don't Seer niet mag missen zijn ogen, noch iets wist, is er een berg op Aarde, alleen Allah weet wat in haar billen, en dragen van een vrouw niet plaats op aarde, behalve door zijn kennis, Glory worden gezegend en verheven, die hoorde zijn stem klinkt.Vrouwen kwamen aan haar man een klacht van de profeet, in zijn kamer betogen, heeft mevrouw Aisha Aisha zegeningen van God en ik ben aan de kant van de kamer niet eens luisteren naar haar klacht gehoord God, de Almachtige voor de zaak en zeggen: God kwam van boven de zeven hemelen (God had gehoord zeggen dat Tjadlk in haar man en beklaagt zich bij God en God hoort Thaurkma God is Alhorend, Alziende) (1) Al-argument. Kwaliteiten van God de Almachtige, hoef je niet belt u een dove of afwezig is, bent u op dit moment belt Alhorend, Alziende.

De vraag is nu na wat hij legde ons het antwoord op de ernstige vraag die ik heb gemaakt in de eerste vergadering, de eerste van de redenen waarom God niet reageren op onze gebeden? Dit is de tweede van ons ras


Elementen van de vergadering.II: Voorwaarden voor de aanvaarding van het gebed:Bij het verhogen van het gebed naar de hemel, een van de grootste van deze Voorwaarden en inzet waarvoor de Almachtige zei: (God oprecht te bidden voor zijn religie, zelfs ongelovigen) (14) Al-Mu'min Hij zegt (En zij werden bevolen om God te aanbidden Hem aanbidden niemand dan) (5) Al-bewijs. Zijn we oprechte devotie wat is? Is het filter actie met een goed voornemen voor een besmetting van shirk, om die te bereiken uw bedrijf aangezicht van de Almachtige God, om te weten met zekerheid dat het niet zal ontslaan uw nood en ellende, maar blijkt dat het decreet van Allah aandoening (Gods, niemand kan verwijderen, maar hij is oke en als Hij raakt alle dingen) (17 ) Al vee.

Zijn zorg is mijn zorg dat de uiteenlopende
Als Plate Vthag God en het land van de
God treedt op na Hardheid zachtPreach goede dingen, God Alvarj
Waaruit blijkt dat de plaag is God
Geen Tdzan de fabrikant van God
Kamal zei dat slavernij en de volledige consolidatie zeker te weten dat het niet alleen als antwoord gedwongen uitgenodigd door God, die als gedwongen pleit antwoord.Lieve goede mensen: Wie is de oprechtheid en riep Heer en teleurgesteld verwachting, wordt bekrachtigd door God eenmaal Fajib uw hoop, je geloofde God eenmaal Fajib uw hoop? Heeft God eenmaal geratificeerd Fajib WordPress daak uw hoop? Maar zolang God reageerden op gebeden om vele redenen zal duidelijker worden om ons nu maar wat als het waar was en maakte loyaliteit en dienstbaarheid, maar God hoorde u en uw Faraj nood, en op te sporen en verwijderd GMC HMC, gepresenteerd door de profeet riep de Heer I (verliezer en won * Wij openden de poorten van de hemel met water uit te storten * barsten en de aarde, die aan de ogen water de bestelling is geschat * en de schuld krijgt op hetzelfde vel en voortstuwing * straf voor degenen die onze ogen was het ongeloof) (10, 14) Al-Qamar presenteerde de profeet Yunis in de buik van de walvis (Noon en Clean Mgailla als goud dat niet zullen waarderen het riep in de duisternis, dat er geen god is, maar U bent voldoende voor mij en U bent * hoorde zijn gebed en redden hem uit verdriet, evenals andere functies gelovigen) (87, 88) Al-Anbiya.En voorgelegd aan Ebrahim, een maitresse in een vuur dat woord mooi (Zeg: "Allah is voldoende voor hun vertrouwen Almtoklon) ([8]), God beval de brand werd koel en vredig voor Abraham (Wij zeiden O vuur, wees koel en onschadelijk voor Abraham) (69) Al-Anbiya.En toevlucht tot door de profeet Mozes, toen zijn volk zeide tot hem: (En als het leek Jumaan eigenaar zei Moussa zeker op de hoogte van * beide tegen me zei dat de Heer Siahdin) (61,62) en Najat Al-dichters de Heer der Werelden en de toevlucht tot door de profeet Mohammed en Mustafa Badr stond voor een leger en bad tot Ghaffar Aziz: "Oh God, ik bezweer je zong belofte die hij beloofde mij, o God, ik bezweer je belofte die hij beloofde mij."Vnasr Almachtige God slaaf en vernederd polytheïsme en de polytheïsten, afgodendienaars en verspreid in de woestijn Ketbosr muizen, en de toevlucht tot iedere vriend en elke oprechte gelovige en al het voordeel van iedereen, wat teleurstelling verheerlijkt en verheven. Het is een prachtig en zacht als het Stans wijdverbreide bewijs van de verklaring van Ibn Kathir in de Almachtige Allah zegt gemeld: (Wie reageert op Hem, en als gedwongen het kwaad en maakt u erfgenamen van de aarde met God Oilh weinig weet je nog) (62) Al-mieren.De knecht van de rechtvaardigen, liet het thug, en hij wil weg te nemen zijn geld en hem doden, en zei tegen hem dat Al-Saleh, en laat me nemen van een financieel terug naar mijn familie en mijn familie, maar hij weigerde categorisch dat de enige manier hem te doden, en zeide tot hem: Laat mij knielen voor God Rkaatinn en miste al deze goede man bidden dat God de Almachtige zegt in dit vers (als gedwongen zekerheid beantwoorden Hem, en Die verwijdert het kwade en maakt u erfgenamen van de aarde met God Oilh weinig weet je nog) (62) Al-mieren en zei: "O, Loving You en liefdevol u, een glorieuze troon, u effectief aan de wil, O licht vulde de hoeken van zijn troon, O Mogheeth Yauper help me, eenmaal afgeweken van zijn gebed vond een ridder speer in zijn hand te wijzen op de rover, die onmiddellijk doodt hem en respecteren hem, en zeide tot hem: Wie bent u? Zeide tot hem: Ik ben een boodschapper van de gedwongen antwoorden als geroepen, niet vragen naar de directeur alleen om de veiligheid van enige antwoord van God te ratificeren (indien gedwongen Hem, en Die verwijdert het kwade en maakt u erfgenamen van de aarde met God Oilh weinig weet je nog)Middelen Oilh met God gedwongen antwoord? Oilh met God hoort het gebed Almtdharain? Oilh met God openbaart de gesel van de getroffen? Oilh met God? Ondersteunt nu de natie-adres van de trotse onderdrukkers en er geen andere god of anders de Heer niet onderdak ons vandaag, maar het grootste deel van de blik, de eerste voorwaarde van aanvaarding van gebed tot God de Almachtige te sluiten, en om de volledige hereniging van het bereiken van een verheerlijkt en verheven.

De tweede voorwaarde: Snap-on de tweede tanden - een onderzoek Halal eten, drinken, kleding man en dronk zijn voedsel is haraam is haraam, en zijn kleding haraam is, en gevoed zijn lichaam met iets dat haraam, reageert niet op hem totdat hij het berouw toont.

Hadieth overgeleverd door moslim uit de hadith van Abu Hurayrah zei: "De goede God niet aanvaardt het goed," Waarschuwing: De goede God niet aanvaardt, het goede en God is getrouw in opdracht van de afzenders Hij zegt: (O gij boodschappers, eet van de goede dingen en Tayyibaat Weten wat je doet) (51) Al-gelovigen. (O, gij die gelooft, eet van de goede dingen die Wij u hebben voorzien en dank God dat je Hem aanbidden) (172) Al-Baqarah.Toen hij een man te verlengen reis ruige stoffige handen uitgestrekt naar de hemel genoemd: De Heer Heer en zijn restaurant is verboden en de Eenheid van Allah en zijn kleding haraam is haraam en gevoed Hoe dan bezwijken voor het ([9]) Weet u het antwoord jannibna land, liepIbrahim ibn Adham, eenmaal op de markt van Basra als mensen wisten dat Ibrahim ibn Adham, met inbegrip van snelde naar hem toe en zij verzamelde over de hele wereld ontmoet de vrome ascetische dienaar en zeide tot hem: "O Abu Ishaq: Wat wij God noemen reageert niet op ons? Wat wij God noemen reageert niet op ons? Ibrahim ibn Adham zei: tien redenen - ik hoop dat Taatdberoa redenen en vertelde me van een van de redenen niemand van ons - zei: "Tien redenen om te zeggen: God zegene Hadtha zei:" God u weet dat u geen rechten geven, en Zaaemtem je van de Boodschapper van Allah en zijn Soennah te geven, en lees de Koran niet je zou het regelen, Ja, en je eet ben je niet spelen dank aan God, en zeggen: "De duivel je niet Tkhalvoh vijand en geraden uit uw slaap gebreken Vancgletm Ajubcm vergeten de mensen, en zeggen: De dood heeft het recht voor te bereiden, en je zei: Paradise is niet dat je ze zou regelen, en je zei: De brand heeft het recht ontdoken hen, en begraven van de doden je niet je kijkt naar hen.

Mijn God, niet dan doen kwelling dat ik
Mijn God, niet dan doen kwelling dat ik
Hoeveel vernedering Li Albraia
Mensen denken dat ik goed en P
Dit is onze werkelijkheid, onze situatie.

Iemand die heeft het hoofdkwartier van Mona is
Iemand die heeft het hoofdkwartier van Mona is
Je bent op de voorkeur en
Evil mensen die niet vrijgesteld betekende
De derde voorwaarde: de voorwaarden voor de aanvaarding van het gebed niet te haastig Veel van mijn broers en zussen lijken te denken dat God beantwoord gebed tot God dat een persoon in kwestie nu, dit is een ernstig slecht gedrag met God.

Al-Bukhari en Muslim overgeleverd van Anas dat de profeet zei: "bezwijken aan een van u, tenzij snelheid" er werd gezegd: "O boodschapper van God - deze versie overgeleverd door Moslim - zei -:" O boodschapper van God en de urgentie? Hij zei: "Al zegt: ik belde was genoemd en niet zien antwoordde mij. Visthsr zei dat en laten bidden" ([10])

De werkelijkheid waarin we leven persoon zegt: Ik heb gepleit voor een jaar roep ik had genoemd had genoemd ik heb genoemd heb ik gebeld en zag niet beantwoord Lee zei: "Vsihsr op dat en laat bidden" catch Bal_husrp "Vsihsr op dat en laat bidden" Laten we bidden.Dit zijn enkele voorwaarden voor de toelating bidden Ik vraag God om ons te helpen om ze te verwezenlijken.IV: Literatuur gebed, van de etiquette van smeekbede en hoopte ook om te reageren op de Almachtige God onze gebeden dat we de voorwaarden en literatuur.Kunst van de grootste van deze broers zijn op zoek naar dat antwoord tijden en tijden van het antwoord op gebed en veel lof en dankbaarheid aan Allah: de mismatch maand Ramadan, in de roman Tabrany obligatie Hassan bin stille aanbidding interview dat wanneer hij zegt dat ik accepteren Ramadan: "Ramadan is de maand Otakm zwembad, Igchakm genade van God zal neerdalen van de en wist de zonden en reageert op gebed en overweging te Tnavskm in de goedheid van God Voroa uzelf goed, de الشقى de campus van de genade van God, de Almachtige. "([11])

Uit het secretariaat van de geleerden van Sindh, maar de verzwakken is waarschijnlijk dat de Sindh Hassan, Ramadan is een tijd van responstijden van het gebed, het vasten is de profeet van God, die niet is hun oproep: de fast break, terwijl, tijden en dagen het antwoord in de Dag van Arafat in de hadith overgeleverd door al -- Ahmad en damp in de interne binding van goede literatuur, zei hij: "De beste smeekbede gebed de Dag van Arafat." ([12])God is blij om ons te excuseren voor uw huis en de Grote Moskee van de Profeet vrede zij met hem te bezoeken. Beter bidden het gebed van de Dag van Arafat. De dagen op vrijdag, werd geplaagd door de bewijzen en het recht om te praten dat op vrijdag een uur en beantwoord als horizon Abdul vraag God niets is gegeven, is het maanden: de maand van Ramadan, en dagen: de Dag van Arafat, en dagen, op vrijdag, en nachten: Les pot. In correct: "Het is de Laylat al-Qadr van geloof en hoop van beloning, zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden" ([13]), en toen ik vroeg Aisha over de Boodschapper van Allah bidden in de nacht vlag zegt: "God vergeef je van vergeving, dus vergeef me" ([14]) .The Hours: uren antwoord op de laatste derde deel van de nacht, in de juiste uit de hadith van Abu Hurayrah zei: "Allah daalt af naar de laagste hemel iedere nacht, wanneer het eerste derde van de nacht gaat en zegt: Ik ben de koning Almachtige Ik ben de koning, die ik kan beantwoorden hem, vanuit een vraagt u mij om wie ik geef, die bidden om vergeving hem vergeven, blijft zo tot de dageraad oplicht "([15])The Hours: uren, waar ze ook zijn nederwerpen In Sahih Muslim, zei hij: "Het dichtst dat een persoon van zijn Schepper Voktheroa bidden" ([16]) meer gebed en u neder, en tijden te beantwoordenOok: Als het regent, dit keer uit de tijd van
Antwoord, en het tijdstip waarop de gelederen worden opgesteld voor een ontmoeting met moslims ongelovigen, enz.
Times.

Het is literatuur die onderzoeken het antwoord tijden, en deze tijden, waarin velen van ons ontkend: de tijd tussen de oren en Aiqamp, DUA tussen de oren en het verblijf reageerde niet, vraag God om ons te accepteren en je bidt.

Ook van de etiquette van smeekbede: urgentie en smeking, en te overdrijven de kruiperig, overdreven kruiperige en vastberadenheid. Al-Bukhari overgeleverd van Anas zei: Ik zag de profeet bidden tot God Uploader zijn handen tot ik zag zijn oksels blanco ([17]). Gebleken is dat dus worden opgehevenLangs het gezicht is niet zo, maar opgenomen zodat uw handen en vingers naar de hemel, post gebeld door de Almachtige God heeft zijn gezicht verkapte betekent: langs, en bewezen dat hij hief zijn handen in gebed smeekbede zo op, tot aan zijn oksels verscheen leeg en viel op zijn schouders kleding, dit alles is gebleken uit de Boodschapper van Allah .

Het is ook de kunsten: Het bidden zegeningen over de profeet Mustafa, en afgestempeld bidden zegeningen over de profeet Mustafa wat vele wetenschappers, de Almachtige God accepteert het gebed bij de Boodschapper van God en hopen dat God is niet gebed lijn tussen Daain namelijk het gebed voor de Profeet in de eerste gebed in de laatste smeekbede.

Resolve en urgentie, "zei de Profeet, zoals overdreven in de juiste hadith van Aboe Hoerayrah:" Als een van jullie wel Vliezm Heer in gebed en zeg: Oh God, God heeft u niet Mstl hem "([18]) Sun is niet gehaat onze Heer, de AlmachtigeDe Almachtige is in staat om alles als een van u Heer Vliezm riep de kwestie "niet spotten! Ach, vergeef me als u wilt dat God barmhartig als u wenst om hem te laten in het gebed, God-maker wat hij wil hem dan niet gedwongen Mstl hem" ([19]) Allfezan constanten zijn juist dat de Boodschapper van God .Ook van de etiquette van smeekbede: Non-Agressie en hebben overgeleverd door Aboe Dawoed in zijn Soenan obligatie goed Abd-Allah ibn idioot - hoorde hij zijn zoon zeggen: "Oh Allah, ik vraag het witte paleis aan de rechterkant als ik het Paradijs betreden en zeide tot hem:" O God, erkend door het Paradijs en zocht toevlucht bij Allah uit het vuur toen ik Ik hoorde de Profeet zeggen: "Het zal sommige mensen in deze natie tot misbruik puur en bidden." ([20])Dit is een zaak van misbruik in het gebed voor u opgeeft niet de witte paleis en het paleis rood, groen, weten we niet je dat doet, maar herkende het paradijs van God en zocht toevlucht bij Allah uit het vuur.Ook van de etiquette van zegen: niet een van ons vraagt het kind, noch het geld noch zelf, en dat andere ziekten bij veel moslims lijden, indien de ouder van een kind en God hem riep, en als de toorn van zijn moeder riep de Zoon van God door deze fout en dit is slecht gedrag en deze onregelmatigheid van het jaar, omdat Apostel zei: don't call uzelf en uw kinderen of uw vermogen Vetoavqgua uur 's nachts jullie bidden God zal reageren "([21]), die reageert op je bidden tot GodUw kind of de eigenaar of uzelf Vtendm dan de meeste spijt, is het het jaar en niet een islamitische literatuur en niet op zichzelf of zijn rijkdom, noch zijn zoon.

Dit zijn enkele van de voorwaarden van dit gebed en aanvaarden deel van de literatuur niet mediteren of minder naar het gebed aanwezig is wanneer je zou Jalil, God is groot, en met God op de leeftijd zegt hij: "Ik houd niet het antwoord, maar ze dragen zijn geïnspireerd gebed en smeking met (geïnspireerd antwoord en als hij vraagt mij, ik ben in de buurt van Ebadi beantwoorden oproep smeekbede van de supplicant indien de influisteringen zijn dingen die ze Usher verlaten) (186) Al-Baqarah.

Ik vraag Almachtige God te aanvaarden van ons en u allen in het voordeel van het bedrijfsleven en tevreden zijn met zoveel, en ik dit zeg, en ik vraag vergeving van God voor mij en jou.Tweede Preek:Alle lof zij Allah en ik getuig dat er geen god is dan Allah alleen, zonder partner om hem, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Zijn boodschapper, vrede en God aangekomen in het park en rijden hem en zijn familie en zijn vrienden en geliefden en zijn volgelingen, en over elk van de volgelingen en aangenomen Psonth en terug te voeren op de dag van de religie.Na ...O, je dierbaren en tenslotte wil ik mijn broeders en zusters en vrienden en Omhaty gebed moeten we allemaal leren en te houden in vertrouwen en te bidden tot God de Almachtige herinneren, omdat de Profeet voorbij was ons dit, in Musnad Ahmad en ook afgeleid uit het arrest-Bazzar overgeleverd en andere obligaties behoren Abd-Allah ibn Massoud dat de Profeet zei: "Wat ze nog nooit iemand slaan of verdriet" - een van ons was gekwetst geest Ik weet het niet een eerlijke moslim op aarde en heeft alleen betrekking op gereden kern van wat moslims zijn niet uit elkaar gescheurd zijn hart zijn de natie en onze broeders in Palestina en ze zijn neergelegd in de vernedering van Irak, zij nederigheid belichaamd in Tsjetsjenië, Soedan en andere problemen van de harten en is nu raken de Apostel leert ons nu. Ik wilde niet ingaan op de wensen van individuele kinderen ze zijn vrouwen die zijn salaris en ze functioneren zoals ze zijn het terrein van gezondheid en ze zijn beesten handels-en andere zorgen, maar ik heb ook spreken over de grote zorgen baart is ook van cruciaal belang dat deze problemen ook in kleine wapens. Zoek een topprioriteit in de kaart van uw zorgen is hun religie, God, onze eerste zorg is het Hiernamaals zij zeiden: "Wat ze nooit iemand slaan of verdriet, zei hij: God, ik Uw dienaar en de zoon van uw knecht en de zoon van uw volk Nasity verleden je hand in je nemen van de rechter in uw oordeel, met de vraag elke naam is voor u genoemd door uzelf of geopenbaard in uw boek of onderwezen een van Uw schepping of te boeken in de kennis van het onzichtbare, moet je de koran een grote veer te maken en het licht van mijn hart en mijn borst met vreugde en ga fictieve en niet aan God gumi gaan te vervangen door vreugde, verdriet, "O boodschapper van Allah en kreeg te horen niet te leren, verklaarde:" De geleerd worden door degenen die gespeeld. "([22])Ik zal twee of drie keer worden herhaald in de les die de Wil van God in het gebed om het gemakkelijker maken voor iedereen en elke moeder en zus aan het gebed van de Boodschapper van Galilea, Heilige God, ik herhaal wat zijn huidige hem in de eerste vergadering en zeggen onthouden: Vergeet niet om bidden op een moment doet niet af aan de De invoering van de materiële oorzaken op een moment dat we de voorbereiding is de voorbereiding van de militair, politiek, media, onderwijs, moet de economische, intellectuele, ideologische en geloof en aanbidding en ethiek, niet met dit alles te bidden en te bidden tot de Koning der koningen en machtig hemelen en de aarde kijken, ik zweer niet een van kwetsbare genadige God bevolkingsgroepen hebben slechts Aldharaap om onze handen te trekken na het nemen van een ieder van ons om uit te leggen waarom zij in eigendom van en het is naar schatting binnen de grenzen van zijn bekwaamheid en het potentieel van de Almachtige zei interpretatie van de () kunt u (16) Al-Gain en de Almachtige zei (geen last op elke ziel boven haar vermogen) (286) Soera Al-Baqara van de redenen dat ik moet nemen binnen de grenzen van je mogelijkheden niet verliezen het zicht van het gebed. Dit is nu onze plicht om solidair met onderdrukte moslims in Palestina, in Irak, in Somalië, in Sudan overal in Tsjetsjenië, Nnzarethm onze plicht om onszelf en ons bloed als we kunnen, het kon niet, en trucs hem en de kinderen dat, hoewel Fbmalh zeggen, niet in staat is Fbda'a Baltdhara aan de Heer van hemel en aarde heeft het gebed de nacht een van de pijlen wil niet geloofde God en wij hebben de voorwaarden en letterkunde in gebed en smeking, en dan bellen om de Almachtige God bij het bereiken van trouw aan God en Zijn boodschapper en de gelovigen, en de vijandschap van polytheïsme en polytheïsten fokken kinderen in woningen nieuw op de Koran en de Soennah tot een generatie voor te bereiden verdient overwinning van God, trots en empowerment, en ieder van ons moet dat doen en we zijn ervan overtuigd dat God niet vragen u over iets ondraaglijk niet waarderen, en God weet je van jezelf, en ik u eraan herinneren van een voorbeeld naar onze broeders en zeggen: je bent in staat om honderd kilometer voeren zal niet vragen God nooit Waarom geen rekening tweehonderd Probeer door nooit laten gebeuren in hun bezit wat ze kunnen, dan is er geen excuus voor een die zei: Ik kan niet bidden, is er geen excuus voor u, dan 's nachts en de hoogste Aldharaap handpalmen naar God om stress te verlichten en tot het verstrekken van de vlek van de natie, en hard nodig in deze momenten dat Aldharaap onze handen te trekken tot de Heer van hemel en aarde om te bidden en God vragen om het een uur antwoord.

Dit was Tawfiq en het is God alleen, en het was een fout of blunder of vergeten klopte en Satan en God en Zijn boodschapper is onschuldig en ik zoek toevlucht bij God om u eraan te herinneren, en vergeten.

Bid ...