Salaam 3alaikom warahmatoe Allahoe wabarakatoe,

Allah de Almachtige heeft gezegd: "Gedenkt Mij daarom, dan zal Ik jullie gedenken en weest Mij dankbaar en weest Mij niet ondankbaar."
En Hij zei: "O jullie die geloven, gedenkt Allah veelvuldig!"
En Hij zei: "En de mannen die Allah veelvuldig gedenken en de vrouwen die gedenken: Allah heeft voor hen vergeving bereid en een geweldige beloning."
En Hij zei: "En noem (de Namen van) Uw Heer in jezelf met nederigheid en vrees, en zonder luidruchtigheid van woorden, in de ochtend en in de avond en behoor niet tot de achteloze."
De Profeet heeft gezegd: "Hij die zijn Heer gedenkt en hij die zijn Heer niet gedenkt, zijn als de levende en de dode."
En hij zei: "Zal ik jullie eens vertellen over het beste van jullie werken, het zuiverste bij jullie maaliek (Heer, Eigenaar) jullie meest verheven positie, hetgeen dat beter is voor jullie dan jullie goud en zilver uitgeven (op de weg van Allah), en beter voor jullie dan jullie vijanden ontmoeten en hen te doden en te worden gedood?" "Jawel", zeiden ze. Hij zei: "Het gedenken van Allah de Verhevene."
'Abdoellah ibn Boesr (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat er een man vroeg: "O Boodschapper van Allah, de geboden van de islam zijn mij te veel geworden, vertel mij over iets waaraan ik mij vast kan klampen." Hij zei: "Laat je tong onophoudelijk bezig te zijn met de gedenkenis van Allah."
En hij zei: "Een ieder die één letter leest uit het Boek van Allah, zal één hasanah (beloning) ontvangen, en één hasanah komt met tien gelijken. Ik zeg niet dat Alif Lam Miem en letter is. Voorwaar, Alif is een letter, en Lam is een letter en Miem is een letter."
'Oeqbah ibn 'Aamier (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: "De boodschapper van Allah kwam naar buiten terwijl wij in Assoeffah zaten en zei: Wie van jullie zou dagelijks naar Boet-h'aan willen gaan of naar Al-'aqieq en terug komen met twee kamelen zonder dat hij een zonde pleegt of zijn familieband afbreekt?" Wij zeiden: "O Boodschapper van Allah, dat willen wij graag." "Gaat niemand van jullie dan naar de moskee, om een twee verzen te lezen of te bestuderen uit het Boek van Allah de Almachtige, dat is beter voor hem dan twee kamelen die hij zou halen. En die verzen zijn beter dan drie (kamelen) en vier verzen beter dan vier (kamelen). Hetzelfde geldt voor een gelijk hoeveelheid kamelen."
En hij heeft ook gezegd: "Een ieder die in een gezelschap (van mensen) zit en niet de naam van Allah in hun gezelschap gedenkt en Allah niet vraagt om Zijn zegeningen op de Profeet, zal het een oorzaak van leed vinden. Als Hij wenst zal Hij hen straffen, en als Hij wenst zal Hij hen vergeven."
En hij zei: "Wanneer een groep uit een gezelschap (van mensen) weggaan en Allah niet gedenken is alsof ze opstaan van het eten van een kadaver van een ezel en het zou een verlies waar ze spijt zullen krijgen."