Smeekbede tegen de afleidingen van Shaytaan tijdens het gebed en de recitatie van de Qor-aan.


(Zeg Ik zoek toevlucht bij Allah tegen de verdoemde Shaytaan. Spuug (drie keer droog) naar uw linkerkant. [1].

"أَعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ."


"A'oedhoe biellaahie miena asshaythanie arradjiem".

[1] Moesliem 4/1729 uit de h'adith van 'Oethmaan Ibn Al-'Aas (moge Allah tevreden met hem zijn), hij heeft gezegd: "Ik heb het gedaan en Allah heeft de influisteringen van de Shaytaan van me afgenomen."