as-Salaamu 'alaykum wa rahmatullaah,

Hier is een leerzame serie te zien van Shaykh Muhammad ibn Saalih ibn al-'Uthaymeen - rahimahullaah - waarin hij spreekt over de geloofsleer van de vrome voorgangers en diens invloed op de Islamitische Ummah. Deze lezing gaf hij in een bijeenkomst van de Moslim Wereld Liga. Hij legt hier uit wat het belang ervan is om de juiste 'aqeedah in het hart te vestigen en wat voor een invloed dit heeft op de Ummah. Op de meest essentiële geloofspunten zie je dat de Moslims niet verenigd zijn. Dit brengt sektevorming en partijdigheid met zich mee, alsook het betitelen van elkaar met negatieve benamingen en zwartmakerij. Deze zaken hebben grote negatieve gevolgen voor de eenheid van de Ummah.Nog steeds worden er anderen naast Allaah aanbeden d.m.v. smeekbeden en allerlei andere praktijken. Hoe kan een Ummah zich verenigen terwijl zij van mening verschilt over Degene Die zij aanbidt?! Het onderwijzen van de mensen hierin is dus van zeer groot belang, omdat de eenheid van de Ummah enkel bewerkstelligd kan worden als zij dezelfde geloofsleer heeft als die van de Profeet - salla Allaahu 'alayhi wassalam.

- Deel 1 -


- Deel 2 -


- Deel 3 -


- Deel 4 -Wassalam.