Ibn Mas'oed radia Allaahoe 'anhoe berichtte: "Wij waren bij bij de Profeet salalahoe 'alayhie wa salaam toen wij nog jong waren en geen enkele rijkdommen hadden. Dus zei de Boodschapper van Allaah salalahoe 'alayhie wa salaam:
Jongemannen, laat hij die zich een huwelijk kan veroorloven trouwen, want dit helpt de blikken neer te slaan en de schaamdelen te bewaken; en laat hij die zich niet kan veroorloven vasten, want vasten is een beheersing voor hem
Boechaarie en Moeslim

En volgens een andere overlevering:
Trouw! En wie zich dit niet kan veroorloven dient te vasten, want dit is een beheersing voor hem"
At-Tabari en Ad-Diya' oel-Maqdisi. Door al-Albaani geklasseerd als betrouwbaar