O Allah, Uw gebeden en Uw vredesgroeten zij over onze profeet Mouhammad. (Reciteer dit 10x in het Arabisch)

Allahouma sallie wa sallim 3ala nabiyana mouhammad.
Allahouma sallie wa sallim 3ala nabiyana mouhammad.
Allahouma sallie wa sallim 3ala nabiyana mouhammad.
Allahouma sallie wa sallim 3ala nabiyana mouhammad.
Allahouma sallie wa sallim 3ala nabiyana mouhammad.
Allahouma sallie wa sallim 3ala nabiyana mouhammad.
Allahouma sallie wa sallim 3ala nabiyana mouhammad.
Allahouma sallie wa sallim 3ala nabiyana mouhammad.
Allahouma sallie wa sallim 3ala nabiyana mouhammad.
Allahouma sallie wa sallim 3ala nabiyana mouhammad.


De profeet Mouhammad sallallahou 3alayhi wa salam heeft gezegd : ''Degene die tien keer in de ochtend en tien keer in de avond zegeningen over mij zegt, zal zijn bemiddeling op de Dag Der Opstanding verkrijgen.''

Overgeleverd door At-Tabaraani met twee ketingen van overleveraars. Een daarvan is betrouwbaar (Djayyied), zie Modjma' Az-zawaa-ied 10/120 en sah'ieh'At-targhieb wat-tarhieb 1/273.