Advies van onze geliefde profeet saw: Vraag Allah om voorspoed in dit leven en in het volgende!!!

Abbas ibn Abdulmutalib zei: "Ik zei o boodschapper van Allah leer mij iets dat ik Allah kan vragen." Hij saw zei: "Vraag Allah om voorspoed". Na een aantal dagen vroeg ik het weer: "O boodschapper van Allah, leer mij iets dat ik Allah kan vragen." Hij saw zei: "O Abbas, o oom van de boodschapper van Allah, vraag Allah om voorspoed in dit leven en in het volgende." (Verzameld door Termidhie in zijn Soenan, het boek van de smeekbeden, 3514. Sheikh Al-Albaani heeft de hadith als Sahih aangeduidt in Sahih At-Termidhie en in zijn Salsilah As-Sahiha).

"Het ligt nader aan m'n hart om voorspoedig te zijn en daarvoor (Allah) te danken dan tegenspoed (beproeving) te ervaren en geduldig te zijn". Met deze fraaie en hartverwarmende woorden maakte Abu Bakr As-Saddieq zijn standpunt aan de Sahaba duidelijk inzake voorspoed en tegenspoed (in het bijzonder de kwestie van tegenspoed en beproeving) en hiermee aantonend het Islamitische concept van comprimis en middenweg in diens visie op het menselijk bestaan. De mens, zwak als die is, kan soms in een poging om zich te purificeren Allah verzoeken om hem/haar te beproeven om zodoende smetteloos door het leven te gaan. Maar wees ervan overtuigd dat vragen om tegenspoed en beproeving niet iets is wat je nader tot Allah brengt en ook niet juiste navolging is van het voorbeeld van de profeet saw. Berouwtoning en welvarendheid zijn de ware remedie. Daarenboven kan geen mens voor zichzelf garant staan indien hij beproefd wordt werkelijk geduldig en waardig de tegenspoed kan ervaren. In het vragen om tegenspoed en beproeving zit evident een element van hoogmoed en zelfoverschatting en gebrek aan ware fiducie en vertrouwen in de genade van Allah. Derhalve is het wijs om Allah voorspoed en welvarendheid te vragen.


Ibn Al-Jawzy zei: "De gelukkige is degene die zich humilieert en ootmoedig toont tegenover Allah en vraagt om voorspoed. Hij zal trouwens niet alleen voorspoed kennen want hij zal ongetwijfeld beproefd worden.Maar een verstandige persoon zal immers altijd om voorspoed vragen om daarmee de kans op tegenspoed te verkleinen en zodoende de minimale beproeving met vlag en winpel te doorstaan.................."


Mubarakfoeri zei in de uitleg van Soenan At-Termidhi: "In het gebod van de profeet saw na het herhaalde verzoek van Abbas, de oom van de profeet saw, over het vragen van voorspoed als raadzame smeekbede, is een duidelijk bewijs dat er niets beter en van het hoogste niveau dan het vragen aan de Barmhartige en Genadevolle om voorspoed en welvarendheid. Voorspoed is de Goddelijke bescherming van de dienaar. In de vorm van een verzoek aan Allah om hem/haar bij te staan in al zijn (goede) daden en acties.................."


Al-Jazri in 3udato Al-7isnu Al-7asien zei: "Er is een overvloed (Tawaatur) aan uitspraken van de profeet saw overgeleverd waarin hij Allah direct of indirect verzocht om voorspoed en welzijn en dit in een reeks van meer dan 50 overleveringsketens. De bekendste overlevering in de reeks van Ahadith Asi7aa7 is wel deze: "Er is niets meer geliefd bij Allah dan dat Hij om voorspoed en properiteit wordt gevraagd". De profeet saw zei ook: "Vraag Allah om voorspoed (en welzijn) want niemand krijgt iets beters naast (diepe) overtuiging dan voorspoed"."

Al-Manaawi zei: "("Vraag Allah om gratie en voorspoed") dit houdt in dat men vermijdt om te vragen om beproeving en tegenspoed (want niemand krijgt iets beters naast (diepe) overtuiging dan voorspoed").......De betekenis van 3afiya (voorspoed/welzijn) is het gespaard blijven van ziekte en tegenspoed.........Er is in de Hadith sprake van voorspoed in beide werelden (het aardse leven en het hiernamaals) en dit kan slechts met diepe overtuiging (yaqeen) en voorspoed (3afiya). Diepe overtuiging behoudt de dienaar van ontbering op de Dag des Oordeels en voorspoed behoedt hem/haar van wereldse kwalen zowel de lichamelijke als de geestelijke aandoeningen."