Wachten tot ramadan???? Het zijn liefst drie prachtige maanden en de eerste maand is gestard , bij maand Rajab en dan maand Sha’bane en dan komt pas de maand Ramadan....waarom deze drie? Omdat ....


De Profeet Sallalahoe'alayhiwa sallam zei:
Voorzeker, Rajeb is de maand van Allah,
Sha’aban is mijn maand en
Ramadan is de maand van mijn Ummah (natie).

Lieve broeders en zusters van Islam,

Jammer genoeg is deze dierbare maand Rajab bijna aan zijn einde, hopelijk hebben jullie in deze maand gevast, al was het maar één dag..............
Hopelijk hebben jullie in deze maand de heilige Al-Quran gebruikt, al was het maar om één vers te lezen of zelfs maar één aya............
Hopelijk hebben jullie in deze maand astahfirou Allah gevraagd tot Allah, al was het maar slechts één minuut.................
Hopelijk hebben jullie extra rak3aat verricht, al was het maar één vrijwillige gebed...........
Hopelijk hebben jullie veel dikr -Allah gezegd en ge-salle ‘ala mohammad Sallalahoe'alayhiwa sallam en sadaka gegeven en al het goede verricht.......

Want de Profeet Sallalahoe'alayhiwa sallam zei....

Wie in Rajeb een dag vast, hem zal de grote beloning van Ridwan (een engel in de hemel) tegenmoetkomen. De toorn van Allah zal op grotere afstand worden verwijdert en een deur tot de Hellevuur zal worden gesloten”.

Laatste dag van Rajab is vrijdag, dus beste broeders en zusters, maak het beste van de laatste dagen van deze mooie maand.

En zo komt de 9de maand Ramadan ook dichtbij, die gevolgd word na de tussenliggende 8ste maand Sha'ban.
Bereid jullie nu voor deze maand want het is een andere kans voor het leven voor diegene die de weg van Allah volgt.
Daarom heeft ook deze maand een heel bijzondere waarde.
Daarom heeft ook deze maand een heel bijzondere waarde.
De Profeet Sallalahoe'alayhiwa sallam roept bij het zien van de maan van Sha'baan: "Geachte bewoners van Yathreb, ik ben de boodschapper van Allah die voor jullie gestuurd is. Sha'baan is mijn maand, wie mij helpt in mijn maand, zal Allah subhanahu wa ta3ala hem vergiffenis schenken".
De Profeet Sallalahoe'alayhiwa sallam zei: "Sha'baan is mijn maand en Ramadan is de maand van Allah. Wie een dag van mijn maand gevast heeft, krijgt mijn Shafa'a (genade) in de Dag des Oordeels en wie twee dagen gevast heeft, krijgt Allah's vergiffenis".
In een andere overlevering van de Profeet Sallalahoe'alayhiwa sallam : "Sha'baan is mijn maand, dus vast deze maand voor de liefde van jullie Profeet, om dichter bij Allah subhanahu wa ta3ala te komen".
Iedere dag van maand Sha'baan kunnen deze handelingen uitgevoerd worden:
- Astegfaar: 70 X het volgende zeggen: "astegfer Allah wa’asa’aleh altuba”
- Astegfaar: 70 X het volgende zeggen: "Astegfer Allah Al-ladie la illah illa hoea Alrahmaan Alrahiem alhai alkaium, wa’atub ielieh".
- Sadaka uitgeven (moet niet perse alleen geld en materiële dingen zijn: een glimlach, helpen, goede daden , vriendelijkheid..... dat is ook sadaka !!!!
Specifieke handelingen en gebeden van iedere dag in maand Sha'baan:

1ste dag van Sha'baan
- Vasten: er wordt ook wel gezegd dat de deuren van de Hemel open zullen zijn in deze dag.

3de dag van sha'baan: het is een heilige dag: Geboortedag van Imam Hussain as
- Vasten
- Bedankingsgebed (ookwel salaat Shuker genoemd)

13de dag van sha'baan het is de 1e dag van de witte dagen
- Vasten
- Veel gebedjes en Istegfaar (vergiffenis vragen)

14de dag van sha'baan: 2e witte dag van Sha'baan
- Vasten
- Veel gebedjes en Istegfaar (vergiffenis vragen)

15de nacht van sha'baan: Heilige nacht waarin je veel zegeningen en vergiffenis van Allah kunt krijgen.
- Ritueel grote was.
- Deze nacht levendig maken met allerlei gebedjes
- Veel Tasbieh: Subhan Allah, hamdoellah, la Illah ila Allah, wallah Akber

Laatste drie dagen van deze maand:
- Vasten: wie de laatste drie dagen van sha'baan vast, telt het als het vasten van 2 maanden achter elkaar.


Tenslotte wil ik nog dit zeggen;
Wees dankbaar dat Allah subhanahu wa ta3ala ons deze mooie drie maanden met heel veel baraka heeft geschonken
Het is een zegen voor ons; de zwakke mens....
Maak gebruik van deze maanden lieve mensen,
Wees dankbaar
en vrees tegelijk Allah subhanahu wa ta3ala .
Doe het goede opdat je hiervoor beloond wordt en van de zonde verlost wordt. Reken jezelf af, voordat je door Allah wordt afgerekend
En weeg je daden ,
Voordat deze op de Dag der Opstanding gewogen zullen worden.....
Vul vanaf vandaag jouw eigen graf
Met goede daden !!!
Verricht ze met vroomheid, en maak ze wijder met sadaka,
Onderhoud en voed
de metgezel op die je graag in je graf als gast wilt hebben!!!!!

Tenslotte vraag ik
Allah subhanahu wa ta3ala
Om onze gebeden en onze goede daden te accepteren
En dat Hij voor ons de beloningen spaart tot de Dag dat we Hem ontmoeten....
“De dag waarop rijkdom noch kinderen zullen baten
Maar slechts hij/zij die met een toegewijd hart
Tot Allah komt zal baat vinden”
(Surah Ash-Shoe’araa 42:88-89)

Wal hamdoelillahi rabbiel ‘alameen