.ExternalClass .ecxhmmessage P{padding:0px;}.ExternalClass body.ecxhmmessage{font-size:10pt;font-family:Verdana;}
.ExternalClass .ecxhmmessage P{padding:0px;}.ExternalClass body.ecxhmmessage{font-size:10pt;font-family:Verdana;}


.ExternalClass .ecxhmmessage P{padding:0px;}.ExternalClass body.ecxhmmessage{font-size:10pt;font-family:Verdana;}


Live peacefully as long as you are not attacked. May ALLAH bless the brothers who are striving for jihad to protect the Quran, the Land, the Sisters and children, the fellow brothers and the deen of Islam. Don't only boycott, also make dua for the rise of the Mujahid’s to fight against the terror attacks on Islam. Live in peace until you are allowed to live in peace. The hurt and insult to the being or property of One Muslim is an attack on the entire Muslim Ummah, we are brothers in Islam by the blessing of being a Muslim. May ALLAH bless the Mujahid and give them success in protecting Islam.

Leef vreedzaam zolang je niet aangevallen wordt. Moge Allah de broeders zegenen die streven voor de jihad voor KoranelKariem, de deelstaat, de zusters en kinderen, de medebroeders en de Dien van de islam te beschermen. Niet alleen boycot, ook dua maken voor de opkomst van de Mujahid's om te vechten tegen de terreuraanvallen op de Islam. Leef in vrede tot u te laten leven in vrede. De pijn en belediging van het wezen of eigendom van een moslim is een aanval op de gehele islamitische Ummah, we zijn broeders in de islam door de zegen van een moslim. Moge Allah zegent de Mujahid en geef hen succes bij de bescherming van de islam.

Dear Muslim
wak
e up please.

Look at the wickedness of the Jews and infidels Where did

Forgiveness of God Almighty, there's no strength except in God.

"Down the Danish film"

Again blasphemous act from Denmark against Islam and beloved
Prophet Muhammad * Peace and blessings of Allaah be upon him and his family*

It's time to boycott Danish products, sincerely and seriously **** **** 1.6 billion Muslims
Can hit the Danish economy ((Send the message to the largest number of Muslims))

If Allah asks what you have done to support your Prophet??
Then you will be Able to answer...Beste moslim

wordt wakker alstublieft!!!

Kijk naar de slechtheid van de Joden en ongelovigen Waar heb

Vergeving van de Almachtige God, er is geen kracht behalve in God.

"Down de Deense film"

Opnieuw godslasterlijke daad uit Denemarken tegen de islam en geliefde
Profeet Mohammed * Vrede en zegeningen van Allah zij met hem en zijn gezin *

Het is tijd om Deense producten te boycotten, oprecht en serieus **** **** 1,6 miljard moslims kunnen de Deense economie raken (Stuur het bericht naar het grootste aantal moslims)
Als Allah swt vraagt wat je gedaan hebt om uw profeet te ondersteunen?
Dan zult u moeten kunnen beantwoorden ...
La hawla wala qawata illa billah!!!!Plz spread it!!!!!


Carrefour refused to boycott Israeli / American / Denmark Products.


KFC ( Kentucky Fried Chicken), McDonalds, Hardees, Burger King, Pizza Hutt & Starbucks have decided to buy Denmark Products to save their losses.
Boycott Denmark Products and circulate this news to whoever you can!!!!!
Denmark wants to Burn the Holy Quran in the large grounds in Copenhagen (capital city of Denmark ), in reply to the Islamic Boycott on their products. Please let's get together to boycott their products, and pray to Allah Almighty to show them the result of their intentions, which will be a lesson for the whole world.


Forward this to as many friends as you can.

Denmark is Loosing


Please don't let this mail stop in your PC.


Hope you all know about the Denmark newspaper who made fun


of our holy Prophet PBUHand
till now they do not regret. Let us

make them regret for good. The Danish Ambassador, Prime


Minister an d Denmark National Channel, all are trying to do


something just to stop the boycott by Muslims since last month


through which their losses have reached 4 billion Euro. If we


continue to boycott Denmark products 7 months more it could


reach around 80 billion Euro's loss. Believers do not let this


message stop in your PC. Please forward this text to as many


Muslims as possible. Can't u spare 15 minutes in order to spread


this message among Muslims
.


Any products with barcode no. starting with 57 are Danish made Products.
Please convince all Muslims to circulate this to Muslim ummah to ban Danish made products.


Plz verspreid dit bericht!!!!! (tis zelfs een plicht nvdr bekijk slechts bovenstaande foto als dat jou niets doet... en het is meer dan een foto...!!)

Carrefour heeft geweigerd tot een boycot van Israëlische / Amerikaanse / Denemarken Producten.

KFC (Kentucky Fried Chicken), McDonalds, Hardees, Burger King, Pizza Hutt & Starbucks hebben besloten Deense producten te kopen om hun verliezen te besparen. Boycot Deense Producten en verspreidt het nieuws aan wie je kunt !!!!!
Denemarken wil de Heilige Koran verbranden in de groot terrein in Kopenhagen (de hoofdstad van Denemarken), in antwoord op de islamitische boycot van hun producten. Gelieve laten we samen tot een boycot van hun producten, en bid tot Allah de Almachtige om hen het resultaat van hun intenties te tonen, die zal een les zijn voor de hele wereld. (inshallah en Allah swt is hard in de bestraffing...)

Doorsturen dit bericht aan zoveel vrienden als je kunt.
Reductie van Denemarken

Laten alstublieft deze e-mail niet stoppen in je pc.

Hoop dat jullie je allemaal nog de Deense krant herinneren die de spot dreef met

onze heilige profeet Mohamed saw, tot nu toe hebben ze er nog geen spijt van... Laten we

hen doen spijten voor altijd. De Deense ambassadeur, Prime

Minister ee de Denemarken nationale zender, proberen allen vanalles te doen

om de boycot te stoppen door de moslims sinds vorige maand

waardoor hun verliezen op tot 4 miljard euro. Als we

blijven tot een boycot van Denemarken producten 7 maanden meer te kunnen

oplopen tot circa 80 miljard euro verlies. Oh Gelovigen muslims laat AUB dit bericht

niet stoppen bij jou. Stuur het naar zo veel Moslims mogelijk.

Kan jij je 15 minuten veroorloven om dit belangrijk bericht te verspreiden

deze boodschap onder de moslims.


Alle producten die op de barcode beginnen met 57 zijn de Deense made producten.Gelieve alle moslims ervan te overtuigen om dit te laten circuleren moslim ummah de Deense gemaakte producten te verbieden.


Allah swt djaziekoem bi elfi gayr,
en elke goede daad hoe klein ook, Allah weet ervan.

Voor al die muslims die er hun bedenkingen over hebben,
gelieve daarmee deze email niet te doen stoppen,
gayr weet je soms niet vanwaar die komt en in wat die zit...
doe mee want Allah zuivert de intenties.
Een Ummah kan alleen maar waar gemaakt worden door
verbondenheid, steun en hulp van alle muslims tesamen!!
Vergeet de dua niet!

BarakaAllahu fiekoem,

salam alaykulm wr wb.