*Acht Dingen Om Te Leren*

Een geleerde vroeg eens aan één van zijn studenten: "Je hebt een lange tijd

met me doorgebracht, wat heb je geleerd?"

Hij zei: "Ik heb acht dingen geleerd:

1. Ik keek naar de schepping. Iedereen heeft een geliefde. Wanneer hij het
graf in gaat, laat hij zijn geliefde achter. Daarom heb ik mijn goede daden
tot mijn geliefde gemaakt; op die manier zullen ze bij me zijn in het graf.

2. Ik keek naar het vers 'Doch voor hem die vreesde voor zijn Heer te staan,
en die zijn ziel van begeerten onthield,' (79:40) en worstelde daarom tegen
mijn verlangens zodat ik Allah kon blijven gehoorzamen.

3. Ik zag dat als iemand iets waardevols bij zich heeft, hij het zal
beschermen. Toen dacht ik aan het vers 'Hetgeen gij hebt, zal voorbijgaan
maar hetgeen bij Allah is, is blijvend.' (16:96) Daarom wijdde ik alles
wat me iets waard was toe aan Hem zodat het bij Hem zou zijn voor mij.

4. Ik zag de mensen zoeken naar rijkdom, eer en posities en het was me niets
waard. Toen dacht ik aan Allah's woorden 'Voorwaar, de meest edele van
jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest' (49:13) dus deed ik
mijn best om bewust te worden van Allah om edel te zijn in Zijn ogen.

5. Ik zag de mensen jaloers zijn op elkaar en ik keek naar het vers 'Wij
zijn het, Die in het tegenwoordige leven middelen van bestaan onder hen
uitdelen,' (43:32) dus verliet ik jaloezie.

6. Ik zag de mensen vijandigheid hebben en ik dacht aan het vers 'Voorwaar,
Satan is een vijand van u, behandelt hem daarom als vijand' (35:6) dus
verliet ik vijandigheid en nam de Satan als mijn enige vijand.

7. Ik zag dat ze zichzelf verlaagden op zoek naar voorzieningen en ik dacht
aan het vers 'En er is geen schepsel dat op aarde kruipt, of zijn
voorziening berust bij Allah,' (11:6)

dus hield ik mezelf bezig met mijn verantwoordelijkheden tegenover Hem en ik
liet mijn eigendom bij Hem.

8. Ik zag dat ze vertrouwden op hun zaken, gebouwen en gezondheid en ik
dacht aan het vers 'En voor hem, die zijn vertrouwen in Allah stelt, is
Allah toereikend,' (65:3) en daarom plaats ik mijn vertrouwen alleen in
Allah."