Eid Oel-Fitr

De vreugde en het gevoel van saamhorigheid op deze eerste dag (van de drie dagen) van het Eid Oel-Fitr na het vasten zijn geweldig uitbundig. Moslims omhelzen elkaar en vergeven elkaar de gemaakte fouten en de harde woorden die ze in het afgelopen jaar tegen elkaar gebruikt hebben. Het is naar het voorbeeld van de Profeet om op de morgen na de laatste vastendag vroeg op te staan, te baden, reukolie te gebruiken en nieuwe of schone kleren aan te trekken. Als teken dat je niet meer vast, eet je een kleinigheid na zonsopgang voor dat je naar het Eid-gebed gaat. De Profeet (saws) heeft sterk aanbevolen dat ook de vrouwen en kinderen aan deze gebedsdienst en ontmoeting deelnemen.

Ons feest heeft voor moslims een grote betekenis. Het betekent dat onze feesten van onszelf zijn en alleen hun oorsprong vinden in onze shari'ah. Wij moeten onze feesten dan ook met grote samenkomsten vieren om onszelf en onze kinderen te laten voelen dat deze feesten speciaal zijn voor ons en dat onze Eid dagen totaal anders zijn dan de feesten van de Moesjrikien.

Met de woorden van de Profeet (saws): " Elke natie heeft zijn feestdagen en dit zijn jullie feestdagen" bedoelde hij dat de twee Eid feesten (Eid-Oel-Fitr en Eid-Oel-Adha) alleen voor de moslims zijn en dat het niet toegestaan is voor moslims om de ongelovigen (moesjrikien) te imiteren in hun manier van feestvieren, en hun manier van aanbidding.

Wij vieren geen Kerstmis, Pasen, Chanoeka (Joods inwijdingsfeest), Thanksgiving of Nieuwjaar, etc etc. NEE! Onze dank geven we aan Allah (swt) De Profeet (saws) heeft ons in vele toespraken bevolen onszelf van de moesjrikien te onderscheiden, en de Eid dagen behoren tot die zaken waar we spreciale aandacht aan moeten besteden, daarom heeft de Profeet (saws) ook het volgende gezegt:

Anas ibn Malil heeft gezegd: " Toen de Profeet naar Medinah kwam waren daar twee dagen spelen (feestdagen) aan de gang. De Profeet vroeg: "Wat zijn dit voor dagen?" zij antwoordden: "Deze dagen waren wij gewend in Djehiliyya (tijd van onwetendheid voor de Islam) te vieren." De Profeet antwoordde: "Allah heeft in de plaats van deze twee dagen veel betere (chairan) gegeven, Jaum-oel-Fitr (suikerfeest) en Jaum-oel-Adha (offerfeest)." (Achmed, Aboe dawoed & Nassa'i)

Aan het eind van de Ramadhan is het verplicht za'kat-oel-fitr te betalen. Dit is een vorm van sadaqa (liefdadigheid) ten behoeve van de aremen en behoeftigen. Deze sadaqa moet betaald worden voor de Eid-Shalat (gebed). De beste tijd om te betalen is 's morgens voor de Shalat, maar het is ook toegestaan één of twee dagen voor het Eid te betalen.

“De Profeet beval de betaling van één Sa’dadels, of één Sa’gerst (of andere gangbaar voedsel zoals, meel, rijst, rozijnen enz enz) als Zakat al Fitr aan iedere moslim. Tevens beval hij dat het betaald moest worden voordat de mensen uitgingen om het Eid-gebed te verrichten.”

(Al-Buchari & Muslim)

Een Sa’ is een maatéénheid van ongeveer 3 kilogram. Het geniet de voorkeur om de spullen van de beste kwaliteit te geven, men kan ook een geldbedrag als Sadaqat-oel-Fitr betalen, maar de bovenstaande manier blijft beter, omdat het soennah is. Het is verboden om de betaling van Sadaqat-oel-Fitr uit te stellen tot na de Eid, als men het wel kan betalen.

De Profeet (saws) heeft deze sadaqat-oel-Fitr verplicht gesteld als reiniging voor de vastenden van hun zinloze en zondige daden en om de armen te voeden, wie daarom de sadaqat-oel-Fitr voor het Eid-gebed geeft:

"Zijn sadaqa is aanvaard, maar wie zijn bijdrage na het 'Eid-gebed geeft, zijn bijdrage is niet meer dan een gewone schenking."

Het Eid-oel-Fitr gebed

Het verrichten van dit gebed is sterk aanbevolen. Dit gebed vindt plaats 1 Ã 2 uur na zonsopgang, uiterlijk voor dat de zon haar hoogste punt heeft bereikt. Het is aanbevolen om met betrekking tot het Eid-oel-Fitr gebed het volgende te doen:

Het nemen van een bad of douche en het gebruik van parfum voor vertrek naar de gebedsplaats.

Het dragen van de beste kleding die men heeft.

Het ontbijten voor vertrek naar de gebedsplaats.

Het uitspreken van de "Takbier" (Allahoe-Akbar), voor de aanvang van het gebed, als we onze huizen verlaten onderweg naar het Eid gebed.
(vrouwen niet hardop, omdat hun stem ook bij de aura hoort).

Het meenemen van het hele gezin naar de gebedsplaats (wanneer het gebed in de open lucht wordt gehouden). Het is in dit geval geen bezwaar wanneer een vrouw haar menstruatie heeft.

Het elkaar feliciteren waarbij men het volgende uitspreekt: "Taqabbalallahoe minna wa min koem" Dit betekent: "Moge Allah het van ons en van jullie aanvaarden". (Ibn Hajar. De isnad is hasan. Fath, 2/446).

Het is soenna om dadels te eten voordat we vertrekken voor het Eid Shalat,

"De Profeet vertrok niet voor het Eid gebed voordat hij enige dadels had gegeten" (Al-Bucharie & Achmed)

Takbier

Het is aanbevolen om in de periode tussen de zonsondergang van de laatste dag van de Ramadhan en de aanvang van het Eid-oel-Fitr gebed, de dag daarop volgende, gezamelijk de "Takbier" uit te spreken. "De Takbier" komt in een aantal variaties voor, één van de meest gebruikte is de volgende:

"Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar. La Ilaha illallahoe wallahoe Akbar, Allahoe Akbar wa lillahil al hamd.

Betekenis:

"Allah is de Allergrootste, Allah is de Allergrootste, Allah is de Allergrootste. Er is geen god behalve Allah en Allah is de Allergrootste. Allah is de Allergrootste en Allah komt alle lof toe."