Salaam 3alaikom warahamatoe Allahoe wabarakoe,

< En Allah heeft voor de mensen de bedevaart verplicht, voor degenen die in staat zijn daarheen op weg te gaan. > Q. 3:97

Overgeleverd door At-Tirmidhi en Al bayhaqi: De Boodschapper van Allah s.a.w.s. heeft gezegd < Degene die beschikte over de levensmiddelen en een rijdier om de bedevaart naar het Heilige Huis van Allah te verrichten en dit niet gedaan heeft: moge hij sterven als Jood of Christen. >

Je hebt het bezit er voor in je handen maar denkt er nog over na om het later te gaan doen als je ouder bent. Toch vergeten de meeste onder ons dat we de dood niet zelf in ons handen hebben om te kiezen wanneer we komen te overlijden.

Je geld ergens in steken waar je als je dood gaat toch niks aan hebt, je hebt een prachtig huis helemaal klaar. En dan is het de dag dat je hart niet meer klopt…

Dan pas krijg je spijt dat het je misgelopen is, de plek waar alles naar boven komt. De plek waar jij om vergeving en genade vraagt bij de Meest Barmhartige en Aller Grootste Allah Subhnana Wata3ala!

Grijp de kans als het nog kan en laat je niet verleiden om het in dingen te besteden die je niet eens nodig hebt, denk niet alleen aan je zelf maar ook aan anderen. Denk aan de Ummah die droomt over een reis naar Mekka om de Hadj te verrichten en jij die het gaat verspillen om dan net die huis prachtig en klaar te willen hebben.

Dat jullie hier lering uit zullen trekken…

Wasalaam 3alaikom.