Resultaten 1 tot 2 van de 2

Onderwerp: Doeas voor als je iemand hebt verloren en rouwverwerking

 1. #1
  Risala Member
  Ingeschreven
  Feb 2011
  Berichten
  87
  Reputatie Macht
  9

  Lightbulb Doeas voor als je iemand hebt verloren en rouwverwerking

  Assalamoe alaikoum.

  Allah Yarham degene die jij verloren bent, Allah Yarhamhom, Allah Yarhamhom,  Allaahoemma ghfier lahoe Allaahoemma thabbiet-hoe.  Allahuma 3abdoeka wabnoe amatika a7tadja ila Ra7matika, wa Anta ghaniyyoen an 3adhabihi, in kana moe7sinan fazid fie 7asanatihi, wa in kana moesie3an fata-djawaz 3anhoe.  Betekenis:  O Allah, Uw dienaar en het kind van Uw gemeenschap heeft Uw genade nodig en U hebt zijn marteling niet nodig. Als hij vroom was vergroot dan zijn beloning en als hij een overtreder was begenadig hem.  Allahuma inna foelana bna foelanin (naam van de persoon) fie dhimmatika, wa habli djiwarika,faqihi min fitnatil qabri wa 3adhabin nari, wa Anta ahloel wafaa-i wal 7aqqi. Faghfirlahoe war 7amhoe innaka Antal Ghafuroe Ra7iem.  Betekenis:  O Allah waarlijk (naam van de persoon) is onder Uw bescherming en uw handen, red hem dus van de beoordeling van het graf en van de bestraffing van het vuur. U bent de Behoeder van de oprechten en waarachtigen vergeef hem dus en wees hem genadig. Waarlijk U bent de grootste Vergever, de Genadigst  Allahuma aghfir li7ayyina wa mayyitina wa shahidina wa gha-ibina wa saghierina wa kabie-rina wa dhakarina wa oenthana. Allahuma man a7yaytahoe minna fa a7yihi 3alal Islami wa man tawaffaytahoe minna fatawaffahoe 3alal imanie, Allahuma la ta7rimna adjrahoe wa la toedillana ba3dahoe  Betekenis:  O Allah Vergeef onze levenden en onze doden, degenen die met ons zijn en degenen die overleden zijn, onze jongeren en onze ouderen, onze mannen en onze vrouwen.  O Allah iedereen onder ons die U leven geeft, geef hen leven in de Islam en ieder die U van ons wegneemt, neem hem weg in het geloof. O Allah verbiedt ons hun beloning niet en laat ons niet na hen dwalen

  Accepteren dat het zo moest...  In het begin zul je velen vragen hebben, waarom moest degene nou perse overlijden,waarom ?

  Naast dat je verdrietig bent ben je mischien wel boos, terwijl jij moet weten dat dit een besluit was van Allah subhan wa ta3ela, en Hij weet het beste wat Hij doet.

  50.000 jr voordat Hij de aarde en hemelen schiep heeft Hij al voorbestemd, hoe,wanneer, en waarom jou dierbaren zouden overlijden.

  Hij heeft namelijk alles al vastgelegd in Zijn Boek.  Allah Ou Akbar, Allah Ou Akbar, Allah ou Akbar.  Hij is Degene die het beste weet, Hij is Degene die er voor je is om je verdriet te verwerken.

  Vertrouw op Hem, vertrouw dat Hij een hele goede reden heeft.  Wat als Allah jou dierbare(n) nog 10 jaar te leven gaf,

  in deze 10 jaar heeft hij of zij velen zondes gepleegd, of

  mischien wel iets gedaan waar jij de dupe van zou worden,

  of degene overkwam iets waar bijv. de hele familie schade aan

  zou overhouden.

  Is het niet Allah subhan wa ta3la Die degene heeft terug gehaald en

  bespaard bijv. voor een bestraffing?  Wat als op de Dag des Oordeels de weegschalen naar voren worden

  gehaald en degene heeft 51% aan goede daden en 49% aan slechte

  daden, en als Allah degene nog een paar jaar liet leven had hij of zij

  meer zondes dan goede daden. Is het niet Allah subhan wa ta3ela die

  hem of haar gered heeft? En Allah weet het beste.

  Accepteer beste broeder/zuster dat dit moest gebeuren.

  Verdrietig zijn dat mag..  Verdrietig zijn is iets menselijk, jij bent iemand of meerdere verloren en daar mag je best verdrietig om zijn.  Maar scheur je kleren niet kapot, sla jezelf niet, maak geen dingen stuk,

  soms zie je dat op televisie, dat men helemaal door draait, dit echt is verboden binnen de islam, het is Allah subhan wa ta3ela Die de persoon terug heeft gehaald en zoals je weet..wij weten de reden niet en Hij wel.

  Verdrietig zijn mag, daarnaast accepteer zoals we al eerder zagen dat dit is gebeurd.

  De dood is geen eindpunt voor de mens maar een tussenstation.  De Profeet (vrede en zegen van Allah zij met hem) heeft gezegd:

  "Hij is niet van ons, degene die zijn wangen slaat, zijn kleding kapot scheurt en schreeuwt met het geschreeuw van de jaahiliyyah." (Overgeleverd door Sahih al-Boekhari 1294, Fath 3/163, Sahih Moeslim 103, Ahmed 1/244). Men dient het lot van Allah te accepteren, en men dient te handelen in overeenstemming met de aya:  "Degenen die wanneer een ramp hen treft zeggen: 'Ienna lillaahi wa ienna ielayhie radjie'oen' ('Voorwaar, aan Allah behoren wij, en voorwaar, tot Hem zullen we terugkeren)."(vertaling van de betekenis, Soerat al-Baqarah aya 156).

  Wat kun je nog allemaal doen..  Er zijn een aantal dingen die je nog kunt doen voor een overledene,

  hij of zij zal profiteren van wat jij doet en dit gebeurd alleen met

  toestemming van Allah, want Hij doet wat Hij wil.  De boodschapper van Allah zei in een hadith die overgeleverd is door Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn): "Wanneer de zoon van Adam sterft houden zijn beloningen voor zijn daden op, behalve de volgende drie daden: Een onophoudelijke liefdadigheid, achtergelaten kennis die voor mensen nuttig zal zijn en een oprechte kind die smeekbede voor hem doet. (Tiermiedhie onder nr 1297). Naast de smeekbedes is de achtergelaten kennis en liefdadigheid ook een bron waarbij beloningen voor de overledene ontvangen kunnen worden.Maar ook het volgende :  Al-istigfaar  Dat betekent vergevenis vragen aan Allah voor degene,

  door bijvoorbeeld te zeggen Alhomma 3ferlahu

  maar je kunt ook natuurlijk in je eigen taal, in je hart, in je gebed,

  in en smeekbeden Allah vergevenis vragen voor hem of haar.  "Op Hadj ( pelgrimtocht ) " voor de overledene  Het verrichten van de Hadj (pelgrimtocht) of Al 'oemra voor een ouder die overleden ook mogelijk. Dit heeft wel voorwaarden en wel dat de persoon deze zuil eerst zelf moet verrichten en dan voor de ouder.  Schulden afbetalen  Indien een van je ouders, familielid schulden heeft dien je deze

  voor hem of haar af te betalen.

  Maakt niet uit aan wie deze schuld is.

  Zelfs als de persoon, die het betaalt, een vreemde is en het geld niet uit de erfenis komt.Dus een ander kan je ook mee helpen om de schulden

  van de overledene af te betalen.  Aboe Qatada zei dat hij voor een bepaalde dode twee dinar zou betalen. Toen hij ze betaald had, zei de Profeet (moge Allah hem zegenen en vrede geven) tegen hem: "Nu is zijn huid koel."  Sadaqa (liefdadigheid)  De handelingen om goede daden te verrichten voor anderen is ook een vorm van Sadaqa en de overleden persoon krijgt ook de Sawaab van deze Sadaqa verricht door hen die in leven zijn.

  Maar dit is dus alleen als Allah dit wil,en Hij weet het beste.  Dus doneer geld aan een goed doel of geef aan de moskee in naam van

  een overledene, maar sadaqa is niet alleen geld, ook gewone liefdadigheid.

  Bidden voor je overleden dierbare  Het gebed speelt echt een grote rol indien je iets goeds wil

  doen voor iemand die je verloren bent.

  Het is de sleutel tot de smeekbeden gericht tot Allah subhan wa ta3ela.

  Jij als zoon of dochter kan je overleden ouder(s) helpen door tijdens

  het gebed vergevenis voor ze te vragen, en jij kunt hen als Allah

  wil hun straf verlichten of hun beloning vergroten.  Schenk bijvoorbeeld sadaqa aan de bouw van een moskee in de naam van de overledene en zo help je ook hen.

  Dus je zegt in je hart "Ya Allah deze is voor..(naam van persoon).."

  Hou je vast aan Allah swt.

  Beste mensen, hou je vast aan Allah subhan wa ta3ela, en Hij zal jou helpen om het verdriet te verwerken.

  Mocht je niet bidden keer terug naar het gebed of leer het gebed, via het gebed heb je namelijk een betere band met Allah swt.

  Je kunt elke dag 5x per dag in je gebed vergevenis vragen voor de overledenen, je zegt dan Allah Yarhamho, of Allah yarhamha, kun je dat voor stellen ?  De overleden wacht op je dua, wacht 5x per dag in de hoop dat jij vergevenis vraagt voor hem/haar, en wacht dat jij het Paradijs voor hem/haar smeekt.  En Allah swt is de Verhorende van de smeekbeden.  En wees sterk, jij wilt naar het Paradijs, en jij wilt dat degene die overleden is/zijn ook naar het Paradijs gaat, dan help elkaar en help jezelf.  Allah subhan wa ta3ela zegt :  En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen over Mij: Voorwaar! Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in mij geloven opdat zij de juiste weg zullen bewandelen.  (Soerat al-Baqarah: 186)

  De boodschapper van Allah zei in een hadith die overgeleverd is door Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn): "Wanneer de zoon van Adam sterft houden zijn beloningen voor zijn daden op, behalve de volgende drie daden: Een onophoudelijke liefdadigheid, achtergelaten kennis die voor mensen nuttig zal zijn en een oprechte kind die smeekbede voor hem doet.  (Tiermiedhie onder nr 1297). Naast de smeekbedes is de achtergelaten kennis en liefdadigheid ook een bron waarbij beloningen voor overledene ontvangen kunnen
  schrijver of schrijfsternbekend.

 2. #2
  Risala Member
  Ingeschreven
  Feb 2011
  Berichten
  87
  Reputatie Macht
  9
  hier is een video wat ook van nut kan zijn inshaAllah.
  De psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft vijf fasen omschreven die de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen om na een traumatische ervaring weer tot rust te komen.
  Deze fasen zijn niet voor iedereen even intensief en ook verschilt de volgorde vaak.
  Iedereen verwerkt rouw op zijn eigen manier.  De vijf fasen van rouwverwerking zijn  * Ontkenning

  * Protest of boosheid

  * Onderhandelen of vechten

  * Depressie

  * Aanvaarding
  1. Ontkening


  Ontkenning is een algemeen afweermechanisme. In deze fase beschermt de persoon zich door de waarheid geheel af te wijzen. Dit gedrag geeft iemand de gelegenheid om de waarheid gedoseerd tot zich te laten komen. Aan het einde van deze fase gaat de persoon op zoek naar de feiten, de waarheid, de schuldige.
  2. Protest of boosheid


  De persoon protesteert tegen de verdrietige ervaring en heeft hierbij veel woede. Men kan gaan huilen en schreeuwen. Ook kan de woede naar God worden geuit. Men kan soms flink vloeken. Vaak richt de woede zich ook (ten onrechte) tegen de brenger van het nieuws; degene of het communicatiemiddel dat het slechte nieuws heeft gebracht, zoals de telefoon, de de arts, enzovoort. Hierbij komen gedachten naar boven als: "Waarom ik?", "waarom nu", "zoveel", "dit is discriminatie". Ook gedachten van wraak horen hierbij.


  Soms probeert men de schuld ook iemand in de schoenen te schuiven; dit kunnen medewerkers zijn of adviseurs, verpleegkundigen, artsen, advocaten, maar ook familie. Men heeft niet goed gehandeld of ze hadden dingen anders moeten doen.


  Het is een gezond psychologisch verdedigingsmiddel om de schuld buiten zichzelf te zoeken. Door zich druk te maken over de schuldvraag ontwijkt men ook het gevoel van verlies en verdriet. Deze fase is voor de onschuldigen soms moeilijk te begrijpen en soms laat men zich ook de schuld in de schoenen schuiven en gaat men zich schuldig voelen. Soms wordt er slachtofferhulp geboden.
  3. Onderhandelen en vechten


  Als de verliezer merkt dat protesteren en boosheid niet helpt kan men proberen het verlies te verwerken door zich doelen te stellen of beloften te doen. Dit kan vele vormen aannemen, bijvoorbeeld een marathon gaan lopen, of een motorfiets kopen.


  Men gaat proberen met God, het Lot of met het eigen lichaam te onderhandelen, het op een akkoordje te gooien. Men belooft iets te ondernemen als er iets anders tegenover staat. Men zegt bijv. 'Ik ga nu heel gezond eten, dan zal ik vast weer beter worden' .
  4. Depressie


  Als het verdriet niet langer te ontkennen is en protesten, onderhandelingen, tegenaanvallen etc. niet geholpen hebben, treedt vaak depressie op. De persoon voelt zich machteloos en sluit zich vaak af voor contact of gedraagt zich teruggetrokken.


  De persoon sluit zich ook af voor communicatie, bijvoorbeeld door weg te lopen, de telefoon er op te gooien, zich ziek te melden, in een donker hoekje te gaan zitten en/of drugs tot zich te nemen zoals alcohol, pijnstillers, kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen.
  5. Aanvaarding


  Na verloop van tijd ziet de persoon in dat de waarheid niet te bestrijden is en accepteert het verdriet. Iemand die een geliefde is verloren kan weer proberen nieuwe contacten te leggen en plannen maken voor een leven zonder deze geliefde.

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Gelijkaardige Onderwerpen

 1. Kan iemand deze video voor mij vertalen
  Door Mysterious in forum Islam video's
  Reacties: 0
  Laatste Bericht: 07-12-10, 23:52
 2. Wil iemand doea doen voor mij:D
  Door Tarifest_Nad0r in forum Studie
  Reacties: 1
  Laatste Bericht: 05-05-10, 19:11
 3. Heeft iemand deze in mp3 voor mij??
  Door Sarahtje92 in forum Anasheed
  Reacties: 13
  Laatste Bericht: 30-09-09, 21:06
 4. Ik ben verloren Allah!!
  Door Sweet*Lady* in forum Flash
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 24-05-06, 18:00
 5. Du3a's voor als je problemen hebt
  Door Jamal in forum Dua's
  Reacties: 2
  Laatste Bericht: 27-12-05, 17:53

Labels voor dit Bericht

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •