Maand Rajabis de zevende maand van de twaalf Arabische maanden.Het is de geliefde maand van Allah subhanahu wa ta3ala !!!!!

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
In de naam van Allah, de meest Barmhartige de meest GenadevolleIn verband met de maand Rajab werd hier een speciale pagina samengesteld.


Dit heeft Profeet Mohammed Salla Allahoe ‘alayhi wa sallam gezegd:

- Rajab is de maand voor vergiffenis van mijn ummah (natie) dus smeek veel voor vergeving. En Allah subhanahu wa ta3ala is de meeste Vergevensgezinde en Genadevolle !

- Rajab wordt ook de stromende genoemd, omdat de genade van mijn Ummah (natie) toe stroomt. Dus zeg zoveel mogelijk astagfirouallah !

- Rajab is een bijzondere maand van Allah subhanahu wa ta3ala . welke ongeëvenaard is in zowel eerbied als waarde door enige andere maand: in deze maand is oorlogvoering verboden !!!

- Voorzeker, Rajab is de maand van Allah subhanahu wa ta3ala
- Sha’bane is mijn maand (Profeet Mohammed Salla Allahoe ‘alayhi wa sallam )
- En ramadan is de maand van mijn Ummah (natie) (natie: wij de moslims)

- Wie in maand Rajab een dag vast, hem zal de grote beloning van Ridwan (een Engel in de Hemel) tegenmoet komen. De toorn van Allah subhanahu wa ta3ala zal op grotere afstand worden verwijdert en een deur tot de Hellevuur zal worden gesloten !!!

- Rajab is een maand in het Paradijs . een rivier die witter is dan yoghurt is en die zoeter is dan honing. Wie slechts één dag vast op maand Rajab , zal Allah subhanahu wa ta3ala hem/haar van deze rivier laten drinken !!!


Handelingen en gebeden tijdens deze heilige maand :

Profeet Mohammed Salla Allahoe ‘alayhi wa sallam heeft gezegd:

-Dikr: wie tijdens de maand Rajab het volgende zegt: - Astaghfiru-Allah ladhi la ilaha illal-Allah hoewa l hayyolqayoem wa atoeboe ilayhi. (Ik smeek vergiffenis van God, en ik toon berouw aan Hem. Er is geen godheid buiten hem, Hij is de Levende, de Zichzelf onderhoudende.”) 100 maal e n heeft het met sadaka afgesloten, dan zal Allah subhanahu wa ta3ala zijn/haar leven uiteindelijk met genade en vergiffenis afsluiten !!!

- Smeekbede: - Duizend keer het volgende zeggen : "astegfer Allah dul jallal wa’alakraam men jamiea aldenoeb wa’al ethaam".

- Al-Quran lezen: Reciteer Surat Al-Iklas (Zuiverheid van Geloof) duizend keer. En als het vrijdag van maand Rajab wordt, dan zal een licht uit de hemel komen die de lezer richting het Paradijs aantrekt !!!
Reciteer regelmatig en drie maal : Surat 1: Al-Fatiha (De opening) en 3x De Troonvers Ayatul-Koersi (2/255) en 3x Surat 114 : Al-Ikhlas (De Zuivering van Geloof) en 3x Surat 112: Al-Falaq (De Dauw) en 3x Surat 113: Al-Naas (De Mensheid) en 3x Surat 109 ; Al-Kafiroun (De Ongelovigen)

- Gebeden : Vier rak3aat bidden op vrijdag van Rajab. Lees in ieder rak3aat’ één maal Surat Al-Fatiha en dan zeven maal Ayatul-Koersi en vijf maal surat Al-Iklas. Als je klaar bent zeg je tien maal ‘astegfer Allah, althi la illah illa hoe’a wa’asa’aleh altuba.
- Vasten: Vast liefst zoveel dagen mogelijk !!!
- Elke nacht: voor het slapen gaan twee rak3aat’ bidden: In elk rak3aat’ drie maal surat Al-Kafiroun en één maal surat Al-Ikhlas. Als je klaar bent zeg dan de volgende woorden, - Laa ilaaha illa Allah, Wahdahu laasharik Allah, Lahu al-mulk Wa lahu al-hamd Wa huwa-al Kulli - Sha’in Qadir: (Er is geen god behalve Allah, Hij is de Enige. Hij heeft geen deelgenoten, aan Hem behorende Heerschappij en de lof en Hij is machtig over alle zaken) en -La Hawla Wala Qoewwata Illa bi-Allah: (Er is geen kracht noch macht, dan die van God). !!!


Specifieke handelingen en gebeden van iedere dag in maand Rajab:

1ste nacht : een heilige nacht: de volgende handelingen zijn heel gewenst:
- Het bidden van twintig rak3aat’ na het moghreb gebed
- Het bidden van twee rak3aat’ na I’shaa gebed

1ste dag van maand Rajab:
- Grote rituele wassing
- Vasten

13de dag 14de dag en 15de dag zijn de witte dagen van maand Rajab:
- Vasten
27ste dag van maand Rajab: Het profeetschap van Profeet Mohammed Salla Allahoe ‘alayhi wa sallam
- Grote rituele wassing
- Vasten
- Dikrr: regelmatig ‘Sali ‘ala Mohammed wa’ala alehe Mohammed zeggen
- Gebed: twaalf rak3aat’ na I’shaa gebed

Laatste dag van Maand Rajab:
- Grote rituele wassing
- Vasten

BRON: ‘www.ahlalbait.nl‘ - ’www.duas.org

.


Rajab is een van de vier maanden heilig verklaard door Allah subhanahu wa ta3ala in de Glorieuze Koran.
Special prayers and Aamal that can be prayed and carried out on any day or daily for this seventh month of Islamic lunar calendar reached us on the authority of Holy Prophet Muhammad (saw) , Imam Ali (as) , Imam Zainul Abideen (as) , Imam Jafar Sadiq (as) and Imam Sahib uz Zaman (as) , are given below: Speciale gebeden kan worden uitgevoerd op elke dag of dagelijks op deze zevende maand van de islamitische maankalender . Profeet Mohammed Salla Allahoe ‘alayhi wa sallam zei;
Rajab markeert het begin van de geestelijke seizoen van iedere gelovige en eindigend met het einde van de vastenmaand Ramadan :de Eid Al-Fitr. These three months (Rajab, Sha'ban and Ramadan) are unmatched in their importance. Deze drie maanden (Rajab, Sha'ban en Ramadan) zijn ongeëvenaard in hun belang. Praise be to the Almighty and thanks to Him for granting us yet another opportunity to cleanse ourselves of our sins and oversights. Geprezen zij de Almachtige en dankzij hem voor de toekenning van ons nog een kans om onszelf te zuiveren van onze zonden en vergissingen.
Maand Rajab is gekoppeld aan de Almachtige Allah subhanahu wa ta3ala , zoals Maand Sha'ban gekoppeld is aan de Heilige Profeet Mohammed Salla Allahoe ‘alayhi wa sallam en zoals Maand Ramadan gekoppeld is tot zijn Ummah (moslimgemeenschap).
1. 1. The month of Rajab, in its superabundant favors and benefits, reverence and sanctity, is next to none. De maand Rajab, in haar overvloedige gunsten en voordelen, eerbied en heiligheid, kan niets haar evenaren. It is linked to Almighty Allah (SWT) as Sha'ban to the Holy Prophet Muhammad (saw) and Ramadan to his Ummah (Muslim Community). Rajab is een geweldige maand van Allah subhanahu wa ta3ala , ongeëvenaard door enig andere maand in het respect en de betekenis (die aan het); oorlog met de ongelovigen in deze maand is verboden!!!
2. 2. Who so observes fast (even one day) during the month of Rajab gets Allah's pleasure. Maand Rajab krijg je het snelste Allah subhanahu wa ta3ala ’s welbehagen, zelfs voor één dag!
3. 3. Ask forgiveness and turn repentant to Allah (SWT) as much as you can because mercy drops from the heaven like a gentle rain in the month of Rajab (also known as "As'abb" - pouring out, full of love and kindness). Vraag zoveel mogelijk als je kunt, vergiffenis en berouw aan Allah subhanahu wa ta3ala , want Zijn Genade druppelen zo uit de hemel zoals een zachte regen in de maand Rajab (ook bekend als "As'abb" - uit te storten, vol liefde en goedheid) De Heilige Profeet Mohammed Salla Allahoe ‘alayhi wa sallam zei: Rajab is een maand van op zoek naar vergeving, dus vraag vergiffenis aan Allah subhanahu wa ta3ala , Hij is waarlijk de Vergevensgezinde, de Genadevolle. It is highly recommended to repeat 'Astaghfirullaah wa as-aluhut tawbah' Het wordt sterk aangeraden om te herhalen 'Astaghfirullaah wa as-aluhut Tawbah'
4. 4. Allah (SWT) shall forgive and have mercy on him who recites: Allah subhanahu wa ta3ala vergeeft en schenkt medelijden aan hen die reciteert:
Astaghfirulaahallad'ee Laa Ilaaha Ilaa Huwa Wah'dahoo La Shareeka Lahoo Wa Atoobu Ilayh (I ask forgiveness of Allah, who is "There is no God save He, and no other; has no partner"; and I turn repentant to Him)Astaghfiru-Allah ladhi la ilaha illal-Allah hoewa l hayyolqayoem wa atoeboe ilayhi. (Ik smeek vergiffenis van God, en ik toon berouw aan Hem. Er is geen godheid buiten hem, Hij is de Levende, de Zichzelf onderhoudende.”) Ten minste honderd keer ( vierhonderd keer zal meer beloningen opbrengen) en reciteer Laa ilaaha illa Allaah duizend keer tijdens de maand Rajab, en geef aalmoezen in de Zijn Naam bij de voltooiing !
5. 5. Recite Surah Al-Ikhlas at least 100 times (1000 or 10000 times will accrue more rewards) in the month of Rajab. Recite Surah Al-Ichlaas ten minste honderd keer (of duizend of zoveel meer, hoe meer, hoe meer beloningen) in de maand Rajab.
6. 6. Keep fast on any day in the month of Rajab. Probeer zoveel mogelijk te vasten tijdens de maand Rajab. wie één dag vast in de maand Rajab zal de grote beloning van Ridwan (een Engel in de hemel) worden verleend; de toorn van Allah subhanahu wa ta3ala zal worden gedistantieerd en een deur van de hel word gesloten. "
Fasting is one of the most recommended acts during this spiritual season. Vasten is een van de meest aanbevolen handelingen tijdens deze spirituele seizoen. It becomes Wajib (obligatory) during the month of Ramadan, but is highly recommended during the months of Rajab and Sha'ban. Het wordt wajib (verplicht) tijdens de maand Ramadan, maar wordt sterk aanbevolen tijdens de maanden Rajab en Sha'ban. As will be noted from the Hadith above and others to follow, fasting, be it for only one day during these months, is rewarded with untold bounties. Zij die slechts één dag tijdens deze maanden vast, wordt beloond met ongekende overvloed. Een hadith zegt: Wie één dag vast in Rajab, zal het vuur van de hel weg te zijn van hem als een ​​afstand van de reis van een jaar, en wie 3 dagen vast in Rajab, gaat recht naar het Paradijs.
Imam Ali (as) used to fast the whole month of Rajab.Degene die één dag vast in de maand Rajab en Qiyaamul Lail (nachtgebed) verricht , de beloning zou zijn zoals een persoon die vasten 100 jaar heeft gevast en één nacht Qiyaamul Lail gelijk aan 100 jaar nachtelijke gebeden.
;


Hazrat Salman Al-Farsi narrates that the Final messenger of Allah, the Holy Prophet Muhammad (saw) said that there is a day in the month of Rajab on which if a person fasts and does Qiyaamul Lail (night vigil) on that night, he will receive rewards like a person who fasts for 100 years and does Qiyaamul Lail for nights of 100 yearProfeet Mohammed Salla Allahoe ‘alayhi wa sallam heeft gezegd:
This night is the night of the 27th (Rajab) and the day of the 27th (Rajab). De 27ste nacht van Rajab en de 27ste dag Rajab This is the day on which the Holy Prophet Muhammad (saw) was appointed to Messenger hood. is de dag waarop de Heilige Profeet Mohammed Salla Allahoe ‘alayhi wa sallam werd benoemd tot lid Messenger kap.
Hazrat Salman Al-Farsi narrates that the Beloved of Allah, the Holy Prophet Muhammad (saw) said "O Salman, there is no Mumin (True Believer) and Muminah (Truly Believing Female) who performs 30 Raka'ah in the month of Rajab and in each Raka'ah recites Surah Al-Fatihah once, Surah Al-Ikhlas 3 times, and Surah Al-Kafiroon 3 times that Allah (SWT) does forgive them their sins and bestows rewards upon them as upon a person who has fasted a whole month. He becomes among those who will be steadfast in their Salaat in the year which is to come. For him the deeds of the day are equal to that of the martyr. He will be raised with the Martyrs of the Holy Battle of Badr. For him is written for the fast of each day, one year's worship. His station is raised 1000 times higher. Hazrat Salman Al-Perzisch overlevert dat de Geliefde van Allah, de Heilige Profeet Mohammed Salla Allahoe ‘alayhi wa sallam zei: "O Salman, is er geen Mumin (ware geloviger) die 30 Raka'ah in de maand Rajab voert en in elke Raka'ah Surah Al-Fatiha 3 keer reciteert en 3 keer Surah Al-Ichlaas reciteert , en 3 keer Surah Al-Kaafiroen reciteert zonder dat Allah subhanahu wa ta3ala hen hun zonden vergeeft en beloningen schenkt Hij wordt beschouwd als onder degenen die standvastig zijn in hun Salaat (gebed) in het komend jaar !!! . Voor hem zullen de daden van de dag gelijk zijn als die van de martelaar. Hij zal worden verhoogd met de martelaren van de Heilige Slag van Badr . Voor hem is geschreven voor het vasten van elke dag, een jaar aanbidden. Zijn zender wordt opgeworpen 1000 keer hoger.
If he fasts the entire month of Rajab and he performs this (above) Salaat, Allah (SWT) will give him salvation from the Hell Fire, make Wajib (obligatory) for him, His Paradise and bestow His Nearness upon him. Als hij de hele maand Rajab vast en hij voert de verplichte Salaat, Allah subhanahu wa ta3ala zal hem redden van de Hellevuur, en hem wordt het Paradijs geschonken in Zijn nabijheid . Hazrat Jibril (Gabriel) informed me "O Muhammad this is the sign between you and the Mushrikeen (Polytheists) and the Munafiqun (Hypocrites) because the Munafiq does not perform this Salaat." Hazrat Djibriel (Gabriël) vertelde me: "O Mohammed dit is het teken tussen u en de Moeshrikien (polytheïsten) en de Monaafiqoen (huichelaars) omdat de Munafiq deze salat niet uitvoeren."
Hazrat Salman Al-Farsi says, I beseeched "O messenger of Allah tell me when and how shall I perform this Salaat (Prayer)" The Holy Prophet Muhammad (saw) said "O Salman, perform 10 Raka'ah on the first of it (month of Rajab) and in each Raka'ah recite Surah Al-Fatihah once, Surah Al-Ikhlas 3 times, and Surah Al-Kafiroon 3 times and after you do your Salaam (at the end of the Salaat) raise your hands and say: Hazrat Salman Al-Perzisch zei: ,
“ik smeekte: "O boodschapper van Allah subhanahu wa ta3ala vertel mij wanneer en hoe zal ik het gebed uitvoeren "
De Heilige Profeet Mohammed Salla Allahoe ‘alayhi wa sallam zei: "O Salman, verricht 10 Raka'ah op de eerste van het maand Rajab en reciteer in elke Raka'ah 1 keer Surah Al-Fatiha en 3keer Surah Al-Ichlaas en 3 keer Surah Al-Kaafiroen en na je Salaam (aan het einde van de Salaat) breng je handen en zeggen:
"There is no God but Allah, The One Who has no partners. To Him belong His entire Kingdom and all the praise, Who created life and death and Who is Alive without Death. From His hands (only) good is done and Who has Power over everything. Dearest Allah, no one can stop what You bestow and no one can give what You prevent. There is no one who can profit us except You the August among all." "Er is geen God dan Allah, de Ene die geen partners heeft. Aan Hem behoren Zijn hele Koninkrijk en alle lof, Die leven en dood en die leeft zonder dood. Uit zijn handen (alleen) goed is gedaan en wie heeft macht over alles. Liefste Allah, niemand kan stoppen wat je schenken en niemand kan geven wat U te voorkomen. Er is niemand die ons kan winst, behalve U in augustus bij alle. " Then spread your hands over your face. Dan spreid je handen over je gezicht.
Of:
"There is no God but Allah, the One who has no partners. To Him belong His entire Kingdom and all the praise. Who created life and death and Who is Alive without Death. From His Hands (only) good is done and Who has Power over everything. The only God, Unique, Who has no needs. He has no wife and no children." "Er is geen God dan Allah, de Ene die geen partners. Aan Hem behoren Zijn gehele Koninkrijk en alle lof. Wie schiep leven en dood en die leeft zonder dood. Uit zijn handen (alleen) goed is gedaan en wie heeft macht over alles. De enige God, Uniek, Wie heeft geen behoeften. Hij heeft geen vrouw en geen kinderen. " Then spread your hands over your face. Dan spreid je handen over je gezicht.
Of:
"There is no God but Allah, The One Who has no partners. To Him belong His entire Kingdom and all the praise. Who created life and death and Who is Alive without Death. From His Hands (only) good is done and Who has Power over everything. And the blessing of Allah be upon the Master Muhammad and upon his pure progeny and there is no power greater than that of Allah Who is the Greatest in Might". "Er is geen God dan Allah, de Ene die geen partners heeft. Aan Hem behoren Zijn gehele Koninkrijk en alle lof. Wie schiep leven en dood en die leeft zonder dood. Uit zijn handen (alleen) goed is gedaan en wie heeft macht over alles. En de zegen van Allah zij met de Meester Mohammed en op zijn zuivere nakomelingen en er is geen macht groter dan die van Allah, Die is het grootst in Might ".
Then ask for your needs (to be fulfilled). Vraag dan aan uw behoeften (waaraan moet worden voldaan). Your Supplication will be accepted and Allah (SWT) will create 70 trenches between you and the Hell fire, the distance between each trench will be like it is between Heaven and Earth and written for you will be freedom from Fire of Hell, and from crossing the Bridge of Siraat." When the Beloved of Allah, The Holy Prophet Muhammad (saw) had finished, I fell down in prostration, weeping out of gratitude towards Allah (SWT) for the abundance of the rewards. Uw smeking zal worden geaccepteerd en Allah subhanahu wa ta3ala zal 70 loopgraven creëren tussen u en de hel brand, de afstand tussen elke sleuf worden zo groot zoals tussen Hemel en Aarde en u zou gevrijwaard worden van Vuur der hel, en vanaf kruising de Brug van Siraat.
"Toen de Geliefde van Allah, de Heilige Profeet Mohammed Salla Allahoe ‘alayhi wa sallam klaar was, viel ik in de uitputting, huilend uit dankbaarheid jegens Allah subhanahu wa ta3ala voor de overvloed van de beloningen.
We present this beautiful hadith from Imam Musa Kadhim (as) on the greatness of Rajab and just fasting one day from this blessed month. We presenteren deze prachtige hadith van Imam Musa Kadhim (as) over de grootheid van Rajab en slechts een dag van vasten deze gezegende maand.
It has been narrated from the Holy Prophet Muhammad (saw) in a very long hadith that there is no month as great or noble in the sight of Allah (SWT) as the month of Rajab and even the Arabs of the time of Ignorance held this month in great esteem, and with the coming of the religion of al-Islam at the hands of the final Messenger of Allah, nothing was added to it except an increase in its greatness. Het is overgeleverd van de Heilige Profeet Mohammed Salla Allahoe ‘alayhi wa sallam in een zeer lange hadith dat er geen maand is dat zo groot of edel is in de ogen van Allah subhanahu wa ta3ala zoals de maand van Rajab en zelfs de Arabieren van de tijd van onwetendheid die dit maand in grote achting, en met de komst van de religie van al-Islam in de handen van de finale Boodschapper van Allah, niets werd toegevoegd aan het behalve een verhoging van de grootheid. The Holy Prophet Muhammad (saw) went on to say that the month of Rajab is the month of Allah; Sha'ban was his month and the month of Ramadan was the month of his Ummah (Muslim Community) .
Our Holy Prophet Muhammad (may Allah shower him and his righteous family with never-ending blessings), if a person were to fast one day in this month for the belief and hope of reward from Allah (SWT), then he would have earned the pleasure of Allah (SWT) and the fast of that one day would put out the anger of Allah (SWT) and would cause the doors of the hellfire to be closed for hiIf the entire land were to be filled with gold and that gold was to be spent in the way of Allah (SWT), then even this act would not add up to the bounties of fasting just one day. Als het hele land moesten worden gevuld met goud en dat goud moest worden doorgebracht in de weg van Allah subhanahu wa ta3ala , dan kan zelfs deze daad zou niet tegen op gaan tot de gunsten van het vasten van slechts één dag. There is not a single thing in the world that would perfect that person's reward except for good (from Allah (SWT)) as long as he was sincere to Allah (SWT) (in has fasting).
Er is niet één enkel ding in de wereld dat deze persoon de beloning als perfect zou beschouwen , behalve voor het goede van Allah subhanahu wa ta3ala zo lang als hij oprecht is voor Allah subhanahu wa ta3ala o.a. in zijn vasten. When the evening time comes, ten of that person's prayers would be granted, and if he were to supplicate for anything of the worldly life, Allah (SWT) would give it to him, and if it were not given to him, then Allah (SWT) would preserve that which is greater (than what he supplicated for) and that which the friends, lovers and chosen ones of Allah have prayed to him for. Wanneer de avond komt, en de persoon tien gebeden heeft verricht, en als hij nadien begin te smeken voor iets van het wereldse leven, Allah subhanahu wa ta3ala zou het aan hem geven, en als het niet aan hem gegeven wordt, dan zou Allah subhanahu wa ta3ala behouden, voor dat wat groter is (dan datgene die hij smeekte ) !!!
We pray to Allah (SWT) during this blessed month that we are able to supplicate to Him and that our supplications, especially that of the speedy return of our Imam and Master al-Mahdi al-Muntazar (May our souls be sacrificed for the dirt under his feet), are accepted. Moge Allah subhanahu wa ta3ala ons alle kracht en wilskracht schenken om snel deze hele maand als een prelude op de maand van Sha'ban - per maand van zegeningen en barmhartigheid met inbegrip van de geboorte verjaardag van de Heiland van de mensheid op de 15e van de maand, met als hoogtepunt de gezegende maand van de Ramadan - de maand van de vrede en rust. amin