Het is zover!

Helaas is het bijna zover. Stichting MoslimJongeren (SMJ) moet het tijdelijke gebouw verlaten. Het is een kwestie van aftellen van weken en dagen.

Het goede nieuws is dat door de hulp van Allah SMJ een ideale locatie in Utrecht heeft gevonden voor de nieuwe moskee! Wij zijn alhamdoelillah heel blij met het nieuwe gebouw die twee verdiepingen telt ter grootte van 1000m2 op een eigen terrein van 2400m2! En wij staan te popelen om voor jullie dit pand in te richten als islamitisch centrum/moskee.

Er is echter sprake van enorme tijdsdruk. Binnenkort moeten we het huidige pand verlaten. Tevens dienen wij binnen korte tijd het resterende bedrag bij elkaar zien te krijgen, om het nieuwe gebouw in gebruik te kunnen nemen. Gebeurt dit niet, dan staat SMJ letterlijk op straat!

SMJ, de plek waar jong en oud ongeacht achtergrond bij elkaar komt omwille van Allah. Om meer over Zijn religie te leren, om onder Zijn dienaren te zijn en daar de zegeningen voor te ontvangen. Het is niet voor te stellen dat SMJ er niet meer zou zijn. De plek waar velen hun kennis hebben opgedaan, de geloofsgetuigenis hebben afgelegd en het boek van Allah hebben gememoriseerd. Vele broeders en zusters zijn vertrouwd met SMJ en het mag dus niet gebeuren dat deze plek, waar iedereen zich thuis voelt niet meer zou bestaan.

Help mee!
http://www.moslimjongeren.nl/moskee/