Anas verhaalt:
“De Boodschapper van Allah zei tegen mij:
‘0, mijn zoon, wanneer je je huis binnengaat, groet dan je mensen met de vredesgroet. Het is een bron van zegeningen voor jou en de leden van je familie.”

Opgeleverd door : At-Tirmidhi
Aboe Oemaamah


“Er werd gevraagd: ‘0, Boodschapper van Allah, als twee personen elkaar ontmoeten, wie moet er dan het eerst de vredesgroet geven?’ Hij antwoordde: ‘Degene die dichter bij Allah de Verhevene is.,,,
Opgeleverd door : At-Tirmidhi

Aboe Oemaamah verhaalt dat de Boodschapper van Allah zei:
“Het dichtst bij Allah is degene, die de anderen voor is met het geven van de vredesgroet.”

Opgeleverd door : Aboe Da woed