De boodschapper van Allah subhana wata3ala geeft aan dat Allah belooft iedereen te helpen die wenst te trouwen om te voorkomen dat hij zondigt.

Aboe hurayrah berichtte dat de boodschapper van Allah zei:


" Er zijn drie personen voor wie het voor Allah een recht is om hen te helpen: een strijder voor Allahs zaak, een moekatib* die zichzelf wenst vrij te kopen en iemand die wil trouwen om zijn kuisheid te behouden."

(Overgeleverd door Ahmed, at-Tirmidzi, an-Nasa'i en anderen. Door al- Albani geklasseerd als hasan (sahieh oel-djami nummer 3152)

* = Een slaaf die met zijn meester een overeenkomst maakt om zijn vrijheid af te kopen.

In een andere overlevering zei Aboe hurayrah dat de boodschapper van Allah zei:

"Het is een recht voor Allah om iemand die wil trouwen te helpen om zo te voorkomen wat Allah verboden heeft.