Sleutels die de deur openen naar het goed omgaan met de Koran (1)

Deel 1


Wanneer men met de Koran wil leven, en deze goed wil begrijpen dan moet men ervoor zorgen dat men bepaalde stappen en richtlijnen volgt. Bij het lezen en reciteren van de Koran moet men de aanbevolen omgangsvormen naleven; hier volgen er enkele:

  1. De meest geschikte tijd uitkiezen om de Koran te lezen. De beste tijd is het laatste derde van de nacht, net na het ochtendgebed tot aan de zonsopgang, of ‘s avonds vooraleer men gaat slapen.

  2. De meest geschikte plaats uitkiezen om de Koran te lezen, zoals een huis van de huizen van Allah(2), of een rustige plaats in huis waar men jou niet van het reciteren van de Koran zal afhouden.

  3. Je niet in een toestand van grote onreinheid bevinden, en proberen om de kleine rituele wassing te verrichten. Wij zeggen proberen, omdat degene die zich in de toestand van kleine onreinheid bevindt de Koran wel mag lezen volgens de sterkste opinie en dit in tegenstelling tot degene die zich in de toestand van grote onreinheid bevindt.

  4. Berouw tonen voor jouw voorgaande zonden, omdat de Koran anders geen weg naar jouw hart of verstand zal vinden.

  5. Oprecht lezen - alleen voor Allah - en deze zuivere intentie behouden terwijl je leest. Je moet beseffen dat het een eer en een gunst is dat jij op dat moment behoort tot degenen aan wie het door Allah toegestaan werd om Zijn Boek te lezen.

  6. Toevlucht zoeken bij Allah tegen de vervloekte duivel, en in Zijn naam beginnen, zoals dit terug te vinden is in de Koran zelf, in de boeken van de regels van het reciteren van de Koran en in de boeken van islamitische rechtsleer.‘En wanneer jij de Koran leest, zoek dan jouw toevlucht bij Allah tegen de vervloekte duivel.'(3)

  • Enkel denken aan datgene wat je op dat ogenblik zelf leest, en niet aan andere zaken of zorgen, want dan zal je de Koran niet begrijpen zoals het hoort. Jouw aandacht zal afgeleid zijn en niet op de recitatie gericht zijn.


  • Stoppen bij de verzen die je leest, en hierover nadenken, zodat je blij zal worden als je verzen leest over het Paradijs, of verzen die een blijde tijding geven aan de gelovigen. En dat je bang wordt wanneer je verzen over het Hellevuur leest, en wat Allah voorbereid heeft voor degenen die Hem niet gehoorzamen.


  • Wanneer je een vers leest dat over een gunst gaat dan vraag je deze gunst, en wanneer je een vers leest dat over een straf gaat dan zoek je jouw toevlucht bij Allah tegen deze straf.
_____________________________________
(1) Zie voor de omgang met de Koran o.a: het boek van Imaam An-Nawawie, ‘Het gedrag van de gezellen van de Koran' van Imam Al-Aadjoerrie, ‘Al-Itqaan' van As-Soeyoetie en ‘ Sleutels tot het omgaan met de Koran' van Al-Chaalidie.

(2) Moskee.

(3) Hoofdstuk: De bijen 16:98.