De eigenschappen van degene die de Koran wil interpreterenDegene die de Koran wil uitleggen en interpreteren, moet zich aan bepaalde normen houden. Dit zijn er enkele die wij in meerdere boeken omtrent ‘het gedrag van de moefassir (de interpretator van de Koran)' kunnen terugvinden:

1- Zijn geloofsleer moet juist zijn, en moet deze bekomen via de Koran en de authentieke soennah van de Boodschapper van Allah - sallallahoe ‘alayhi wa sallam.

2- Hij moet de soennah volgen van de Boodschapper van Allah - sallallahoe ‘alayhi wa sallam, de metgezellen en zij die hen op de beste manier volgden.

3- Hij moet een correcte gedachtengang hebben die overeenstemt met de gedachtengang van ahloes-soennah.

4- Hij mag niet beïnvloed zijn door andere gedachtes als communisme, materialisme, imperialisme en dergelijke.

5- Hij moet gekend staan als een rechtvaardig, praktiserend persoon onder de moslims.

6- Hij mag niet gekend staan voor het volgen van zijn verlangens, want dan zal hij de Koran interpreteren volgens zijn verlangens en niet volgens de waarheid.

7- Hij moet oprecht zijn en hij moet de Koran uitleggen omwille van Allah alleen, zodat hij tot het juiste begrip zal komen. Hij mag dit niet doen omwille van de mensen.

8- Hij moet afstand nemen van het leven van deze wereld en mag hier niet in verdrinken. Hij mag niet behoren tot degenen die het wereldlijke leven hun doel gemaakt hebben.

9- Hij moet het hiernamaals wensen, want dit zal hem helpen om de Koran te begrijpen.

10- Hij moet tewerkgaan met datgene hij van de Koran kent, en zich aan de gedragingen houden die in de Koran terug te vinden zijn.

11- Hij moet wegblijven van zondes en verboden zaken, want die zorgen ervoor dat hij zich van Allah verwijdert en zij vormen een sluier tussen hem en het begrip van de Koran.

12- Hij moet oppassen voor andere zaken die een sluier tussen hem en het begrip van de Koran kunnen vormen, zoals hoogmoed, wrok, jaloezie, opkomen voor het ego en uitzijn op de liefde van de mensen.

(Zie o.a: Al-Itqaan fie ‘Oeloem Al-Qoer-aan van Assoeyoetie, Nayl Al-Maraam min Adillatil Ahkaam van Siddieq Hasan Chaan Al-Qinnoedjie, Hamalat Al-Qoer-aan van Al-Aadjoerrie, Ta'rief Addaarisien Bimanhaadj Al-Moefassirien van D. Saalih en andere)