Resultaten 1 tot 6 van de 6

Onderwerp: Richtlijnen bij het verrichten van smeekbedes

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  Richtlijnen bij het verrichten van smeekbedes

  Richtlijnen bij het verrichten van smeekbedes


  Alle lof zij Allah.


  De smeekbede heeft een achtenswaardige positie in het Geloof. In zoverre dat de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei: “De smeekbede is de aanbidding.”1

  Allah houdt er van om te worden gevraagd en dat naar Hem wordt verlangd in alle zaken. Hij wordt boos op degene die Hem niet vraagt en Hij roept Zijn dienaren op om Hem te vragen.

  وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

  “En jullie Heer zei: ‘Roept Mij aan, Ik zal jullie verhoren.’”
  (Ghaafir, 60)  In het vervolg zullen dertien richtlijnen besproken worden waar degene die een smeekbede verricht zich aan dient te houden om de kans op verhoring te vergroten.

  1. Een gehoorzaam leven leiden

  Degene die een smeekbede verricht, dient Allah (de Verhevene) één te maken in Zijn heerschappij, Zijn aanbidding en Zijn namen en eigenschappen. Zijn hart dient gevuld te zijn met het monotheïsme. De voorwaarde van acceptatie van een smeekbede is dat de persoon die de smeekbede verricht, gehoorzaam is aan zijn Heer en Hem niet ongehoorzaam is. Allah (de Verhevene) zegt:

  وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

  “En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammad) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Opdat zij de juiste Leiding zullen volgen.”
  (Al-Baqarah, 186)

  2. Vraag met een zuivere intentie

  Men dient zich zuiver tot Allah (de Verhevene) te richten bij de smeekbede. Allah (de Verhevene) heeft gezegd:

  وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء


  “Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden, als Hoenafaa’2 (Al-Bayyinah, 5)


  De smeekbede is een aanbidding, zoals de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd. Een zuivere intentie is dus een voorwaarde van acceptatie van de smeekbede.

  3. Roep Allah aan met Zijn Namen

  Allah (de Verhevene) wordt middels Zijn Schone Namen gevraagd.

  وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ

  “En aan Allah behoren de Schone Namen, roept Hem daarmee aan en verlaat degenen die misbruik van Zijn Namen maken; zij zullen worden vergolden voor wat zij plachten te doen.”
  (Al-Acraaf, 180)

  4. Prijs Allah en spreek de gebeden over Zijn boodschapper uit

  Men dient Allah (de Verhevene) voorafgaand aan de smeekbede te prijzen middels datgene wat Hij verdient. Attirmidhie heeft overgeleverd dat Fadaalah ibn cUbayd (moge Allah behaagd met hem zijn) zei: “Terwijl de Boodschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zittende was, kwam er een man binnen en ging het gebed verrichten. Vervolgens zei hij: ‘O Allah, vergeef mij en wees mij genadig.’ Vervolgens zei de Boodschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei: ‘O jij die bidt, je hebt teveel haast gehad. Als jij het gebed hebt verricht en vervolgens gaat zitten, prijs dan Allah middels datgene wat Hij verdient en spreek de gebeden over mij uit. Daarna kun je Hem smeken.’”

  In een andere overlevering van Attirmidhie (zegt de Profeet, Allah’s gebeden en vrede zij met hem): “Als iemand van jullie heeft gebeden, laat hem dan beginnen met de lofuitingen en het prijzen van Allah. Vervolgens dient hij de gebeden over de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) uit te spreken en daarna kan hij vragen wat hij maar wenst.” Toen verrichtte een andere man daarna het gebed en hij prees Allah en sprak de gebeden over de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) uit. Hierop zei de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem): ‘O jij die het gebed hebt verricht, smeek en je zult verhoord worden.’” (Authentiek verklaard door imaam Al-Albaanie)

  Ook heeft de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft gezegd: “Iedere smeekbede wordt tegengehouden, totdat jij de gebeden over de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) uitspreekt.”3


  5. Wend jezelf richting Qiblah

  Wend jezelf bij het verrichten van de smeekbede richting de Qiblah.4 Muslim heeft overgeleverd dat cUmar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Op de dag van (de slag van) Badr keek de Boodschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) naar de polytheïsten die duizend man sterk waren, terwijl zijn metgezellen driehonderd en negentien in aantal waren. Hierop wendde hij zich richting de Qiblah en strekte hij zijn handen uit en riep hij zijn Heer aan: ‘O Allah, volbreng mij wat U mij heeft beloofd. O Allah, geef mij wat U mij heeft beloofd. O Allah, als U deze kleine groep moslims vernietigt, zult U niet aanbeden worden op aarde.’ Hij bleef zijn Heer aanroepen terwijl zijn handen uitgestrekt waren en hij zich richting de Qiblah richtte, totdat zelfs zijn mantel van zijn schouder viel.”
  Imaam Annawawwie zei in de uitleg van Sahieh Muslim: “Deze overlevering laat zien dat het toegestaan is om tijdens de smeekbede het gezicht naar de qiblah te richten en de handen op te heffen.”

  6. Het heffen van de handen

  Aboe Dawoed heeft overgeleverd dat Salmaan (moge Allah behaagd met hem zijn) zei: “De Booschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei: ‘Waarlijk, jullie Heer (Gezegend en Verheven zij Hij) is Bescheiden, (en) Edelmoedig. Hij schaamt zich om Zijn dienaar die zijn handen naar Hem heft deze leeg terug te geven.’” (Authentiek verklaard door imaam Al-Albaanie)
  De handpalmen worden naar de hemel gericht, op de wijze zoals een nederig arm persoon in afwachting is dat hem iets wordt geschonken. Aboe Dawoed heeft overgeleverd van Maalik ibn Yasaar (moge Allah behaagd met hem zijn) dat de Boodschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei: “Als jullie Allah vragen, vraagt Hem dan middels jullie handpalmen (naar de hemel te richten) en vraagt Hem niet door de buitenkant ervan.” (Authentiek verklaard door imaam Al-Albaanie)
  Men kan zich afvragen of tijdens het opheffen de handen bij elkaar gehouden moeten worden of dat er ruimte tussen moet worden gelaten? Sheikh Ibn al-cUthaymien (moge Allah genadig met hem zijn) heeft in Sharh Al-Mumtic te kennen gegeven dat zij (de handen) bij elkaar moeten worden gehouden. Zijn exacte woorden zijn: “Wat betreft het scheiden van de handen en er een afstand tussen houden, daar is geen grondslag voor in Soennah en ook niet in de woorden van de geleerden.” (Sharh Al-Mumtic, 4/25)


  7. Zekerheid hebben omtrent de verhoring

  Men dient er zeker van te zijn dat Allah (de Verhevene) verhoort en het hart dient ‘aanwezig’ te zijn. Dit op basis van de woorden van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem): “Roept Allah aan, terwijl jullie zeker zijn van een antwoord en weet dat Allah niet de smeekbede van een achteloos onachtzaam hart verhoort.” (Attirmidhie, hasan verklaard door imaam Al-Albaanie)


  8. Vermeerder het vragen

  De dienaar vraagt zijn Heer wat hij wenst van het goede in het wereldse en het Hiernamaals. Hij dient volhardend te zijn en niet haastig verhoord te willen worden. De Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “De dienaar wordt verhoord, zolang hij niet smeekt om een zonde of het verbreken van de familiebanden en zolang hij niet haastig is.” Er werd gezegd: “Wat is haastig zijn?” Hij zei: “Dat hij (de dienaar) zegt: ‘Ik heb gesmeekt en gesmeekt, maar ik heb niet gezien dat ik verhoord ben.’ Waarop hij bedroefd raakt en (het verrichten van) de smeekbede verlaat.” (Al-Bukhaarie en Muslim)


  9. Wees zelfverzekerd

  De verrichter van de smeekbede dient zelfverzekerd te zijn, op basis van de woorden van de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem): “Laat niemand van jullie zeggen: ‘O Allah, vergeef mij als U wil. O Allah, begenadig mij als U wil.’ Laat hij vastbeslotenheid tonen in de zaak, want Allah wordt door niemand gedwongen.” (Al-Bukhaarie en Muslim)


  10. Richt jezelf vol nederigheid, vrees, verlangen en ontzag tot Allah

  Allah (de Verhevene) zegt:

  ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً

  “Roept jullie Heer aan in nederigheid en
  (met) zachtheid.” (Al-Acraaf, 55)


  Ook heeft Hij gezegd:

  إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

  “Voorwaar, zij wedijverden in goede daden en riepen Ons aan, verlangend
  (naar Onze genade) en vol ontzag (voor Onze bestraffing). En zij waren nederig tegenover Ons.” (Al-Anbiyaa’, 90)


  En Hij heeft gezegd:

  وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

  “En noem
  (de Namen) van jouw Heer in jezelf met nederigheid en vrees, en zonder luidruchtigheid van woorden, in de ochtend en in de avond en behoor niet tot de achtelozen.” (Al-Acraaf, 205)

  11. Spreek de smeekbede drie keer uit

  Ibn Mascoed (moge Allah behaagd met hem zijn) heeft gezegd: “Als de Profeet (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) smeekte, dan smeekte hij drie keer en als hij (iets) vroeg, dan vroeg hij driemaal.” (Muslim)


  12. Zorg dat je voedsel en kleding rein zijn

  Muslim heeft overgeleverd dat Aboe Hurayrah (moge Allah behaagd met hem zijn) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (Allah’s gebeden en vrede zij met hem) zei: ‘Beste mensen, Allah de Verhevene is goed en aanvaardt alleen het goede. En Allah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat Hij de Boodschappers heeft opgedragen. Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): ‘O boodschappers, eet van de goedheden en verricht goede daden.’5 En Allah, de Verhevene, zegt: ‘O jullie die geloven, eet van de goedheden (wat betreft voedsel) waarvan Wij jullie hebben voorzien.’6 Daarna vertelde hij over een man die een lange reis maakt, met verwarde haren en onder het stof zit, die zijn handen ter hemel strekt (smekende): ‘O Heer! O Heer!’ Dit terwijl zijn eten haraam is, zijn drinken haraam is, zijn kleding haraam is en hij door haraam wordt gevoed. Hoe kan hij dan verhoord worden?”

  Ibn Rajab (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “Ervoor zorgen dat het eten en drinken en het zich kleden en voeden rein is, is een aanleiding voor de verhoring van de smeekbede.”


  13. Verricht de smeekbede niet luidruchtig

  Allah (de Verhevene) zegt:

  ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً

  “Roept jullie Heer aan in nederigheid en
  (met) zachtheid.” (Al-Acraaf, 55)


  En Allah (de Verhevene) prees Zijn dienaar Zakariyyaa (vrede zij met hem) middels de volgende woorden:

  إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيّاً

  (Gedenkt) toen hij zachtjes zijn smeekbeden tot zijn Heer richtte.” (Meryem, 3)


  Gebaseerd op een artikel van Islam Q&A

  __________________________________________________ _

  1. Overgeleverd door Attirmidhie, Aboe Daawoed en Ibn Maadjah. Authentiek verklaard door Sheikh Al-Albaani in Sahieh Attirmidhie.
  2. Mensen die zich afkeren van het slechte pad (polytheïsme) en het goede pad (monotheïsme) bewandelen en Allah (de Verhevene) aanbidden met een zuivere intentie.
  3. Overgeleverd door Attabaraanie (in Al-Awsat) en authentiek verklaard door imaam Al-Albaanie in Sahieh Al-Djaamic.
  4. De Qiblah is de richting waar men zich naar richt bij het verrichten van het gebed, te weten het Heilige Huis in Mekka.
  5. Soerat Al-Mu’minoen, vers 51.
  6. Soerat Al-Baqarah, vers 172.

 2. #2
  Oprichter
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  2.449
  Reputatie Macht
  10
  Djazak Allah Ghairan ya akhie al3aziz
  Allah swt heeft de vrouw speciaal gemaakt; HIJ gaf haar schouders, sterk genoeg om het leed van de wereld te dragen; zachte armen, om comfort te bieden; kracht, om bevallingen te doorstaan; doorzettingsvermogen, om voor vrienden en familie te kunnen zorgen; gevoel, zodat zij haar kinderen lief zal hebben. HIJ schiep haar uit een rib van de man, om zijn hart te beschermen. HIJ gaf haar ook een traan; die is van haar; zij kan het gebruiken wanneer zij dat nodig heeft.

 3. #3
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Yazak Allah Khairan aghy!

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 4. #4
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door Jamal Bekijk Berichten
  Djazak Allah Ghairan ya akhie al3aziz
  Citaat Oorspronkelijk geplaatst door »¤ƒãïtµ¤« Bekijk Berichten
  Yazak Allah Khairan aghy!
  Allahumma Ameen wa iyaakum.
  Moge Allah ons begunstigen in al het goede en hetgeen Hem tevreden stelt en ons door de poorten van Al-Firdaus doet gaan.

  Shukran

  Wassalam

 5. #5
  Ultra Risala Member
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Locatie
  Cloud 9
  Berichten
  14.638
  Reputatie Macht
  35
  Allahuma Ameen. Nogmaals een leerzame topic, ik heb hier heel veel aan gehad. Merci!

  ·٠•●¤ In every situation Our lord, You are the hope ¤●•٠·
  في كل حال ربنا أنت الأمل 6. #6
  Senior Risala Member
  Ingeschreven
  Sep 2011
  Berichten
  129
  Reputatie Macht
  9
  Djazaka Allah oe gairen!

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •