De viering van de Profetische geboortedag


Tot de innovaties van deze tijd behoort datgene wat de viering van de Profetische geboortedag (al-mawlid an-nabawie) wordt genoemd. De onwetenden onder de moslims en de misleidende geleerden vieren in de maand Rabie' al-Awwal (de derde maand van de islamitische kalender) van elk jaar de geboortedag van de Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem). Sommigen van hen houden deze viering in de moskeeën. Anderen houden deze in de huizen of op plaatsen die speciaal hiervoor zijn gereserveerd. Deze worden bijgewoond door vele mensen van onder de grote massa en het gewone volk. Zij imiteren hiermee de christenen, die de viering van de geboortedag van Jezus (vrede zij met hem) innoveerden.Naast het feit dat deze viering (door de moslims) een innovatie en een imitatie van de christenen is, is het meestal zo dat deze niet vrij is van zaken van afgoderij en verdorvenheid. Hiertoe behoort het zingen van gedichten die overdrijvingen bevatten met betrekking tot de Boodschapper (vrede zij met hem), zozeer dat zij hem buiten Allah aanroepen en om redding smeken. Dit terwijl de Profeet (vrede zij met hem) het verbood om te overdrijven in het prijzen van hem. Hij zei:"Overdrijf niet het prijzen van mij, zoals de christenen overdreven in het prijzen van de zoon van Maryam (Maria). Voorwaar, ik ben slechts een dienaar. Zeg dus: de dienaar van Allah en Zijn Boodschapper."

Overgeleverd door al-Boekhaarie, Ahmed, Maalik, Ibn Hibbaan, ad-Daarimie en Aboe Ya'laa.Ook kan het zijn dat in deze vieringen gemeenschappelijke muzikale liederen, het slaan op de trommels en andere zaken voorkomen van de geïnnoveerde praktijken van de Soefies. Bovendien kan het voorkomen dat de mannen en vrouwen zich onder elkaar mengen in deze vieringen, wat een oorzaak is voor de verleiding en het vallen in de gruweldaden.Zelfs als deze viering vrij zou zijn van deze verboden zaken en men zich zou beperken tot het samenkomen, het nuttigen van voedsel en het uiten van vreugde - zoals zij beweren: dan nog is het een nieuwigheid en een innovatie."Iedere nieuwigheid is een innovatie en iedere innovatie is een dwaling."

Overgeleverd door Aboe Daawoed (4607) en at-Tirmidhie (2676).Tevens kan deze viering ervoor zorgen dat deze zich ontwikkelt en dat hierin de verderfelijke zaken plaatsvinden die in de andere vieringen plaatsvinden.Wij hebben gezegd dat deze viering een innovatie is, omdat deze geen basis heeft in het Boek, de Soennah en de handelingen van de Vrome Voorgangers en de begunstigde generaties. Deze werd echter pas na de vierde eeuw na de emigratie geïntroduceerd door de Sjiitische Fatimiden. Imam Aboe Hafs Taadj ad-Dien al-Faakahaanie (moge Allah hem genadig zijn) zegt:"Vervolgens: een groep gezegenden heeft meerdere malen gevraagd over de bijeenkomsten die door sommige mensen worden gehouden in de maand Rabie' al-Awwal, welke zij mawlid noemen; hebben deze een basis in de religie? Zij verzochten om een duidelijk en stellig antwoord. Dus zeg ik - en bij Allah ligt het succes:Ik ken voor deze mawlid geen basis uit het Boek, noch uit de Soennah. Noch is het praktiseren hiervan overgeleverd van één van de geleerden van de moslimgemeenschap: zij die het voorbeeld zijn in de religie en die vasthouden aan de overleveringen van de vroegeren. Integendeel, deze mawlid is een innovatie die uitgevonden werd door de lammelingen en een begeerte waarmee de gulzigaards rijk zijn geworden."
(Al-Mawrid fie ‘Amal al-Mawlid)Shaykhoel-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) zegt:"Hetzelfde geldt voor het nemen van de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem) als feestdag, wat door sommige mensen gedaan wordt; dit gebeurt of uit imitatie van de christenen in de geboorteviering van Jezus (vrede zij met hem), of uit liefde voor en verheerlijking van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Dit terwijl de mensen van mening verschillen over de datum van zijn geboorte.Voorwaar, deze mawlid is iets wat de Voorgangers niet gedaan hebben. Als deze een volstrekt goede zaak zou zijn of een zaak die grotendeels goed is, dan zouden de Voorgangers (moge Allah tevreden zijn met hen) ons hierin zijn voorgegaan. Zij hadden namelijk een grotere liefde voor en verheerlijking van de Profeet (vrede zij met hem) dan wij en zij waren meer uit op het goede.De liefde voor en verheerlijking van de Profeet (vrede zij met hem) wordt echter uitgedrukt in:- het opvolgen van hem;

- het gehoorzamen aan hem;

- het gehoor geven aan zijn bevel;

- het tot leven brengen van zijn Soennah, zowel innerlijk als uiterlijk;

- het verspreiden van datgene waarmee hij gezonden werd;

- het streven hiernaar met het hart, de tong en de hand.Voorwaar, dit is de weg van de allereerste voorgangers van onder de Moehaadjiroen (Emigranten), de Ansaar (Helpers) en degenen die hen op de beste wijze opvolgden."
(Iqtidaa- as-Siraat al-Moestaqiem (2/615) met het nazicht van dr. Naasir al-‘Aql)Over de verwerping van deze innovatie zijn er boeken en verhandelingen geschreven, zowel oude als nieuwe. Naast het feit dat deze viering een innovatie en imitatie van de ongelovigen is, leidt deze ertoe dat er andere geboortevieringen worden uitgevoerd; zoals de geboortevieringen van 'heiligen', leraren en leiders. Aldus opent deze viering vele deuren naar het kwade.Door: Shaykh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan
Bron: Ta'rief al-Bid'ah wa Bayaan Anwaa'iha wa Ahkaamihahttp://www.soennah.com/content/view/723/40/