1. De Geloofsovertuigingen die Vereist zijn voor een Moslim om in te GelovenVraag: Wat zijn de geloofsovertuigingen die vereist zijn voor een Moslim om in te geloven?

Antwoord:

Dat is dat je in Allaah gelooft, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers en in de laatste Dag, en dat je gelooft in de Voorbestemming, het goede ervan en het slechte, en het zoete ervan en het bittere. Op de manier die Allaah heeft verduidelijkt in Zijn Boek en de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 'alaihi wa sallam heeft verduidelijkt in zijn Soennah.

En daarnaast vasthoudt aan de vijf pilaren van de Islaam en erin gelooft. En dat is de getuigenis dat er geen ilaah is (met recht), behalve Allaah (Laa ilaaha illa Allaah) en dat Mohammed de Boodschapper is van Allaah (Mohammed Rasoel Allaah). En het verrichten van het gebed, het geven van de Zakaat, het vasten van Ramadaan en het verrichten van de Hadj naar het Huis. En het geloof dat Allaah de Volmaakte, Degene is die het verdient aanbeden te worden, zonder iemand naast Hem. En dit is de betekenis van de getuigenis dat er geen ilaah is (met recht), behalve Allaah. Zijn betekenis is: Er is geen Ma'boed (aanbedene) met recht, behalve Allaah. Zoals de Verhevene heeft gezegd in Soerat Al-Hadj: “En dat wat zij naast Hem aanroepen vals is.” (Soerat Al-Hadj 22: 62)

Met het geloof in de Namen van Allaah de Volmaakte en Zijn Eigenschappen die vermeld zijn in de Qoer-aan Al-'Adhiem en de authentieke Soennah op gezag van de Profeet salla Allaahoe 'alaihi wa sallam. En de bevestiging hiervan aan Allaah de Volmaakte, op de wijze die bij Hem past. Zoals de Verhevene heeft gezegd: “Er is niets zoals Hem, en Hij is de Al-Horende en de Al-Wetende.” (Ash-Shoeraa 42: 11) (3/ 249-250)

Lid: 'Abdallaah Ibn Qu'oed
Lid: 'Abdallaah Ibn Ghoedayyaan
Vice-voorzitter van het Comité: 'Abd Ar-Razzaaq 'Afiefie
Voorzitter: 'Abd Al-'Aziez Bin 'Abdallaah Bin Baaz