Resultaten 1 tot 7 van de 7

Onderwerp: Aqiedah Vraag en Antwoord.

 1. #1
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20

  Aqiedah Vraag en Antwoord.

  1. De Geloofsovertuigingen die Vereist zijn voor een Moslim om in te Geloven  Vraag: Wat zijn de geloofsovertuigingen die vereist zijn voor een Moslim om in te geloven?

  Antwoord:

  Dat is dat je in Allaah gelooft, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers en in de laatste Dag, en dat je gelooft in de Voorbestemming, het goede ervan en het slechte, en het zoete ervan en het bittere. Op de manier die Allaah heeft verduidelijkt in Zijn Boek en de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe 'alaihi wa sallam heeft verduidelijkt in zijn Soennah.

  En daarnaast vasthoudt aan de vijf pilaren van de Islaam en erin gelooft. En dat is de getuigenis dat er geen ilaah is (met recht), behalve Allaah (Laa ilaaha illa Allaah) en dat Mohammed de Boodschapper is van Allaah (Mohammed Rasoel Allaah). En het verrichten van het gebed, het geven van de Zakaat, het vasten van Ramadaan en het verrichten van de Hadj naar het Huis. En het geloof dat Allaah de Volmaakte, Degene is die het verdient aanbeden te worden, zonder iemand naast Hem. En dit is de betekenis van de getuigenis dat er geen ilaah is (met recht), behalve Allaah. Zijn betekenis is: Er is geen Ma'boed (aanbedene) met recht, behalve Allaah. Zoals de Verhevene heeft gezegd in Soerat Al-Hadj: “En dat wat zij naast Hem aanroepen vals is.” (Soerat Al-Hadj 22: 62)

  Met het geloof in de Namen van Allaah de Volmaakte en Zijn Eigenschappen die vermeld zijn in de Qoer-aan Al-'Adhiem en de authentieke Soennah op gezag van de Profeet salla Allaahoe 'alaihi wa sallam. En de bevestiging hiervan aan Allaah de Volmaakte, op de wijze die bij Hem past. Zoals de Verhevene heeft gezegd: “Er is niets zoals Hem, en Hij is de Al-Horende en de Al-Wetende.” (Ash-Shoeraa 42: 11) (3/ 249-250)

  Lid: 'Abdallaah Ibn Qu'oed
  Lid: 'Abdallaah Ibn Ghoedayyaan
  Vice-voorzitter van het Comité: 'Abd Ar-Razzaaq 'Afiefie
  Voorzitter: 'Abd Al-'Aziez Bin 'Abdallaah Bin Baaz


 2. #2
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  2. De Uitleg van de Shahaadah


  Vraag: Ik wil de uitleg van de zin er is geen ilaah (met recht), behalve Allaah, Mohammed is de Boodschapper van Allaah.

  Antwoord:

  De getuigenis van dat er geen ilaah (met recht) is, behalve Allaah (Laa ilaaha illa Allaah) en dat Mohammed de Boodschapper is van Allaah (Mohammed Rasoel Allaah), is de eerste pilaar van de pilaren van de Islaam.

  De betekenis van er is geen ilaah (met recht) behalve Allaah is: Er is geen Ma'boed (aanbedene) met recht, behalve Allaah. Het bestaat uit een ontkenning en een bevestiging. Er is geen ilaah (Laa ilaah) ontkent alle aanbiddingen gericht aan iets anders dan Allaah. Behalve Allaah (Illa Allaah) bevestigt alle aanbiddingen aan Allaah Alleen, zonder enige deelgenoot naast Hem. We adviseren jou om terug te keren naar het boek Fath Ul-Madjied Sharh Kitaab At-Tawhied, geschreven door Ash-Shaykh 'Abd Ar-Rahmaan Ibn Hasan. Want hij heeft hier grondig over gesproken in hoofdstuk: De Tafsier van de Tawhied en de getuigenis dat er geen ilaah is (met recht), behalve Allaah.

  Wat betreft de zin dat Mohammed de Boodschapper is van Allaah, zijn betekenis is de overtuiging in de Boodschap van Mohammed salla Allaahoe 'alaihi wa sallam, het geloof erin en de acceptatie daarvan, door middel van woord, handeling en geloofsovertuiging. En alles vermijden wat het ongeldig maakt van de woorden, handelingen, intenties en het laten. Met een andere beschrijving is zijn betekenis:

  (1) Zijn gehoorzaamheid in datgene waarmee hij heeft geboden.
  (2) Het geloof in datgene waarover hij heeft geïnformeerd.
  (3) Datgene vermijden wat hij heeft verboden en voor heeft gewaarschuwd.
  (4) En dat Allaah niet aanbeden wordt, behalve met datgene hij heeft voorgeschreven.

  En bij Allaah ligt het succes. En de Salaat en de Salaam van Allaah zij over onze Profeet Mohammed, zijn volgelingen en zijn Metgezellen. (1/ 86-87)

  Lid: 'Abdallaah Ibn Qu'oed
  Lid: 'Abdallaah Ibn Ghoedayyaan
  Vice-voorzitter van het Comité: 'Abd Ar-Razzaaq 'Afiefie
  Voorzitter: 'Abd Al-'Aziez Bin 'Abdallaah Bin Baaz

 3. #3
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  3. Het Aanroepen van anderen naast Allaah


  Vraag: Is het aanroepen van een afwezige of dode persoon bij nood grote ongeloof (Koefr Akbar)?

  Antwoord:

  Ja, het aanroepen van de doden of de afwezigen bij nood is grote ongeloof, die degene die dit doet uit de Islamitische Religie doet uittreden.

  Vanwege de Woorden van de Volmaakte: “En wie met Allaah een andere ilaah aanroept, waarvoor hij geen bewijs heeft, dan is zijn rekening alleen bij zijn Heer. Voorzeker! De ongelovigen zullen niet succesvol zijn.” (Al-Moe-minoen 23: 117)

  En de Woorden van de Majesteitelijke: “Dat is Allaah jullie Heer, aan Hem behoort het Koninkrijk. En degenen die jullie naast Hem aanroepen bezitten niet eens een Qitmier (het dunne membraan over de dadelsteen). Als jullie hen aanroepen, horen ze jullie aanroep niet. En als ze zouden horen, zouden ze jullie niet verhoren. En op de Dag der Opstanding, zullen ze jullie Shirk (aanbidding aan hen) verwerpen. En niemand kan jou (O Mohammed) informeren zoals Hij die de Al-Wetende is.” (Al-Faatir 35: 13-14)

  En bij Allaah ligt het succes. En de Salaat en de Salaam van Allaah zij over onze Profeet Mohammed, zijn volgelingen en zijn Metgezellen. (1/ 110)

  Lid: 'Abdallaah Ibn Ghoedayyaan
  Vice-voorzitter van het Comité: 'Abd Ar-Razzaaq 'Afiefie
  Voorzitter: 'Abd Al-'Aziez Bin 'Abdallaah Bin Baaz

 4. #4
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  4. Het Hulp vragen van anderen naast Allaah


  Vraag: Wat is de regelgeving betreffende het hulp vragen aan een dode persoon. Doordat hij zegt: Help, o persoon! En wat is de regelgeving als hij vraagt van de levenden die niet bij deze persoon die hulp vraagt aanwezig zijn?

  Antwoord:

  Ten eerste: Het hulp vragen aan een dode persoon, doordat hij zegt: Help. O persoon! - het is verplicht hem te adviseren en hem hierop aan te spreken dat dit een verboden zaak is. Beter gezegd: Dit is Shirk. Als hij hiermee doorgaat, dan is hij een Moeshrik en een Kaafir. Dat is omdat hij van iemand naast Allaah heeft gevraagd waar alleen Allaah macht over heeft. Hij heeft het recht van Allaah aan een schepsel toegericht. De Verhevene heeft gezegd: “Voorzeker! Degene die Shirk pleegt met Allaah, dan heeft Allaah voor hem het paradijs verboden en het Vuur is zijn verblijfplaats.” (Al-Maaïdah 5: 72) Het Vers.

  Ten Tweede: Het vragen van hulp aan de levende die niet aanwezig is, is niet toegestaan. Dat is omdat hij een ander dan Allaah heeft aangeroepen en hem heeft gevraagd waar alleen Allaah de Verhevene macht over heeft. En dit is ook Shirk. De Verhevene heeft gezegd: “Degene die hoopt op de ontmoeting van zijn Heer, laat hem dan goede daden verrichten en geen Shirk plegen in de aanbidding van zijn Heer.” (Al-Kahf 18: 110)

  Het aanroepen van de levende die afwezig is, behoort tot de aanbidding. Degene die dit doet, moet geadviseerd worden. Indien hij niet accepteert, dan is hij een Moeshrik, Shirk die iemand uit de religie doet uittreden.

  En bij Allaah ligt het succes. En de Salaat en de Salaam van Allaah zij over onze Profeet Mohammed, zijn volgelingen en zijn Metgezellen. (1/ 137)

  Lid: 'Abdallaah Ibn Qu'oed
  Lid: 'Abdallaah Ibn Ghoedayyaan
  Vice-voorzitter van het Comité: 'Abd Ar-Razzaaq 'Afiefie
  Voorzitter: 'Abd Al-'Aziez Bin 'Abdallaah Bin Baaz

 5. #5
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  5. Het Offeren voor anderen naast Allaah


  Vraag: Bij ons in de nomadengebied als iemand een nieuwe huis bouwt of een nieuwe auto koopt, wordt er een offer geslacht met het geloof dat het beschermt tegen verwoesting of tegen het boze oog. We hebben hen geadviseerd. Ze zeiden: Het is een aalmoes.

  Antwoord:

  Het is niet toegestaan om een offer te slachten met deze bedoeling. Als de bedoeling van de slachter is om toenadering te zoeken bij de Djinn om zo hun kwaad te verhinderen, dan is het grote Shirk en aanbidding gericht aan iemand anders naast Allaah. Vanwege de Woorden van Allaah de Verhevene: “Zeg: Voorzeker, mijn gebed, mijn offer, mijn leven en mijn sterven behoren aan Allaah de Heer der Werelden. Zonder deelgenoot.” (Al-An'aam 6: 162-163) Het Vers.

  En bij Allaah ligt het succes. En de Salaat en de Salaam van Allaah zij over onze Profeet Mohammed, zijn volgelingen en zijn Metgezellen. (1/ 65-66)

  Lid: Bakr Aboe Zayd
  Lid: Saalih Al-Fawzaan
  Lid: 'Abdallaah Ibn Ghoedayyaan
  Vice-voorzitter: 'Abd Al-'Aziez Aal Ash-Shaykh
  Voorzitter: 'Abd Al-'Aziez Bin 'Abdallaah Bin Baaz

 6. #6
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  6. Shirk maakt de Handelingen Ongeldig


  Vraag: In India pleegden we Bida' (innovaties), zoals de elfde dag en het voorbereiden van voedsel in de naam van de Imaam Dja'far As-Saadiq, en we pleegden handelingen van Shirk en Bida'. Nadat we aangekomen waren in het koninkrijk, hebben we de verplichting van de Hadj uitgevoerd. In onze Hadj correct?

  Antwoord:

  Degene die iets van de grote Shirk pleegt, zoals het aanroepen van de doden en het aanroepen (van hen) in nood, en daarna ware berouw heeft getoond en deze handelingen van Shirk heeft gelaten en de verplichting van de Hadj heeft uitgevoerd na de berouwtoning - dan is zijn Hadj correct.

  En degene die de Hadj heeft uitgevoerd en geen berouw toonde van het aanroepen van de doden en het aanroepen van hen in nood, dan is zijn Hadj niet correct. Zo is het ook met al zijn daden, vawege de Woorden van de Verhevene: "Maar als ze Shirk hadden gepleegd, zou alles wat ze deden hen niet van nut zijn geweest." (Al-An'aam 6: 88)

  En bij Allaah ligt het succes. En de Salaat en de Salaam van Allaah zij over onze Profeet Mohammed, zijn volgelingen en zijn Metgezellen. (2/ 274)

  Lid: Bakr Aboe Zayd
  Lid: 'Abd Al-'Aziez Aal Ash-Shaykh
  Lid: Saalih Al-Fawzaan
  Lid: 'Abdallaah Ibn Ghoedayyaan
  Voorzitter: 'Abd Al-'Aziez Bin 'Abdallaah Bin Baaz


 7. #7
  Alhamdulilah hassan's Avatar
  Ingeschreven
  Dec 2005
  Berichten
  4.942
  Reputatie Macht
  20
  7. Buigen voor een ander dan Allaah

  Vraag: Is het toegestaan om voor iemand te buigen (Rukoe'), zoals de ouders?

  Antwoord:

  Dit is niet toegestaan. Beter gezegd: Dit is Shirk. Want de Rukoe' is een vorm van aanbidding gericht aan Allaah soebhaanahoe, zoals het knielen (de Sudjoed). Het is dus niet toegestaan om ze tot een ander dan Allaah soebhaanahoe te richten.

  Bij Allaah is de Tawfieq. En de Salaat en de Salaam van Allaah zij over onze Profeet Mohammed, zijn volgelingen en Metgezellen. (1/ 337)

  Het Permanente Comité
  Lid: 'Abdallaah Ibn Ghoedayyaan
  Vice-voorzitter van het Comité: 'Abd Ar-Razzaaq 'Afiefie
  Voorzitter: 'Abd Al-'Aziez Bin 'Abdallaah Bin Baaz
  Bron:
  www.dekoran.net


  http://aqiedah.blogspot.com/2008/06/...-antwoord.html

Onderwerp Informatie

Gebruikers die zit Onderwerp aan het lezen zijn

Er zijn momenteel 1 gebruikers dit onderwerp aan het lezen. (0 leden en 1 gasten)

Bladwijzers

Forum Rechten

 • Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen toevoegen
 • Je mag jouw berichten niet wijzigen
 •