Een emotionele recitatie van Shaykh Salah Al-Budair

Dit is vanuit Surah Ya-Sin vers 55 t/m vers 70.
Voorwaar, de bewoners van het Paradijs zullen op deze Dag bezig zijn te genieten.

Zij en hun echtgenotes zullen zich in schaduwen bevinden, op rustbanken leunend.

Voor hen zijn er vruchten en voor hen is er wat zij verlangen.

“Salam!” Een Woord van een Meest Barmhartige Heer.

Gaat op deze Dag (van de gelovigen) weg, O jullie misdadigers!

Heb ik jullie, O kinderen van Adam, niet opgedragen om de Satan niet te dienen? Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand.

En aanbidt Mij: dat is het rechte Pad.

En voorzeker, hij heeft vele schepselen onder jullie doen dwalen. Gebruikten jullie je verstand dan niet?

Dit is de Hel waarvoor jullie gewaarschuwd plachten te worden.

Gaat haar op deze Dag binnen wegens wat jullie plachten niet te geloven.

Op die Dag plaatsen Wij een zegel op hun monden, en hun handen zullen tot Ons spreken en hun voeten zullen getuigen over wat zij plachten te verrichten.

En als Wij gewild hadden, dan hadden Wij zeker het gezichtsvermogen uitgewist van hun ogen, waarna zij een wedloop naar het Pad zouden houden, maar hoe zouden zij (dat) kunnen zien?

En als Wij gewild hadden, dan hadden Wij hun gestalten veranderd op hun plaatsen (van zondigheid), waarna zij niet weg zouden kunnen gaan en niet terug zouden gaan.

En voor wie Wij de leeftijd verlengen doen Wij zijn lichaam verzwakken. Denken zij dan niet na?

En Wij hebben hem (Mohammed) het dichten niet onderwezen en het past hem niet. Het is niets dan een Vermaning en een duidelijke Koran.

Opdat hij de levenden zal waarschuwen en opdat het Woord (van bestraffing) voor de ongelovigen bewaarheid wordt.[Surah Ya-Sin vers 55 t/m 70]