Vraag:

Hij heeft zakaat al-fitr niet betaald; moet hij het nu betalen?

Ik was niet in staat om zakaat al-fitr te betalen omdat ik het druk had. Moet ik het nu betalen? Of wat moet ik doen?

Antwoord:

Lof is aan Allah.

Het is verplicht om zakaat al-fitr voor het Eid gebed te betalen, want het is bewezen in al-saheehayn van de hadeeth van Ibn ‘ Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) opdroeg dat dit gegeven moest worden voordat de mensen gingen bidden.

Wanneer een moslim het niet geeft voor het gebed, zoals van hem vereist wordt, wordt de verplichting in zijn geval niet opgeheven; integendeel hij moet het betalen, zelfs als het na het gebed is.

Er werd aan Shaykh Ibn ‘Uthaymeen (moge Allah hem genadig zijn) gevraagd:

Ik heb zakaat al-fitr niet betaald omdat Eid plotseling kwam, en na Eid al-Fitr had ik geen tijd om te vragen over wat ik In dit geval zou moeten doen. Kan ik nu afzien van het betalen ervan, of moet ik het alsnog betalen?

Hij antwoordde:

Zakaat al-fitr is verplicht. Ibn ‘ Umar (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: De Boodschapper van Allah (sallalahu alayhi wa salam) legde zakaat al-fitr op. Het is verplicht voor iedere moslim, man en vrouw, jong en oud, vrij en slaaf. Als het gebeurt dat Eid plotseling komt voordat hij in staat is om het te betalen, dan moet hij het op de dag van Eid betalen, zelfs als het na het gebed is, want wanneer men het tijdstip voor een verplichte daad van aanbidding mist met een excuus, dan moet hij het inhalen wanneer dat excuus niet meer langer geldt, want de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) zei: “Wie een gebed vergeet, laat het hem dan verrichten zodra hij het zich herinnert, want er is geen andere boetedoening.” Overleverd door al-Bukhaari (597) en Muslim (683).

En hij reciteerde het vers waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis): onderhoud de shalat om Mij te gedenken. [Ta-Ha 20:14].

Gebaseerd hierop, moet je het nu betalen. Einde citaat.

Majmoo’ Fataawa Ibn ‘Uthaymeen, 20/271.

Islam Q&A
Vertaald uit het Engels door Amal
Moge Allah mij vergeven voor het maken van eventuele vertaalfouten, ameen