Shaych `Abdoel-Kariem al-Khodeir (حفظه الله) zegt het volgende:

Al-Haafidh bin Kathier (رحمه الله تعالى) vermeldt het volgende bij de uitleg van soerah an-Nisaa onder het volgende vers:وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

Al bevinden jullie je in hoge forten. [an-Nisaa(4):78]


Hij vermeldde een verhaal van een persoon uit de voorgaande gemeenschappen (d.w.z. voor de islam). Hij was een slaaf bij een gezin. De vrouw van dit gezin bevond zich in haar laatste maand van de zwangerschap.

De slaaf zag een droom waarin hij zag dat deze vrouw een dochter zou krijgen. Deze dochter zou dan vervolgens 100 keer overspel (zina) plegen en aan het einde zou zij (deze dochter) zijn vrouw worden. Vervolgens zou zij sterven door middel van een spin.De vrouw beviel van haar dochter. Zij zeiden tegen hem (de slaaf) breng het mes om de navelstreng te knippen. Hij kwam met het mes en stak het pasgeboren meisje in haar buik en vluchtte weg.Shaych `Abdoel-Kariem al-Khodeir
: waarom deed hij dit? Omdat er tegen hem in zijn droom werd gezegd dat hij haar zou huwen terwijl zij 100 keer overspel zou plegen en hij wilde op deze manier van haar af.Hij vluchtte weg naar een land waar hij zich bezighield met handel. Hij werd vervolgens van de rijken.


Na 20 jaar keerde hij terug naar zijn land omdat hij graag (een vrouw) van uit zijn land wilde huwen. Hij keerde terug met in zijn achterhoofd dat zij (de voorgenoemde meisje) gestorven was. Hij gaf vervolgens een oud vrouwtje de opdracht om hem te verloven met de mooiste vrouw van het land.


Het oud vrouwtje verloofde hem aan dit meisje (uit zijn droom). Zij was inmiddels beter geworden van haar steek in haar buik. Zij verloofde hem dus aan haar en hij betaalde haar de bruidschat. Hierna trad hij bij haar binnen en zag de sporen van de opengespleten buik! Hierop herkende hij haar. Hij had niet verwacht dat zij nog leefde!Toen hij de sporen van haar opengespleten buik zag herinnerde hij zich zijn droom. Hij vroeg haar of er iets was gebeurd met haar of dat ze ergens bij in de buurt was gekomen (doelende op overspel uit zijn droom)? Zij zei:Ja.Hij vroeg:‟Hoe vaak? Eén keer of twee keer?”Zij zei:‟Allah weet het beter. Maar heel veel.”Hij zei:‟Honderd keer?”Zij zei:‟Allah weet het beter. Maar dit (d.w.z. 100 keer) is niet ver gezocht.”Shaych `Abdoel-Kariem al-Khodeir
: toen deze man deze vrouw en haar schoonheid zag en zijn hart vol liefde voor haar was, kon hij haar niet laten gaan. Dit is het probleem. Een persoon kan beproefd worden met de schoonheid van een vrouw. Hierna kan hij haar niet laten gaan en kan het zijn dat zij invloed heeft over hem met betrekking tot zijn religie. Hij keert dan een blind oog toe naar bepaalde zaken die zijn religie of zelfs eer kunnen verstoren. `Imraan bin Hattaan was vanonder de beste mensen. Hij verloofde een mooie vrouw van de chawaaridj[1] en zei:Ik wil graag de beloning verkrijgen om haar uit te nodigen naar de methodiek van ahloes-soennah.Echter, het tegenovergestelde vond plaats. Totdat zij hem zover kreeg op haar methodiek en hij van de hoofden van de chawaaridj werd! Wij zoeken toevlucht bij Allah. Veel broeders zeggen: ik ga voor de schoonheid en de religie zal wel komen door middel van da`wah. Terwijl de profeet (صلى الله عليه و سلم) zegt:‟Triomfeer door een vrouw te kiezen omwille van haar religie. Moge je handen met zand geraakt worden.”
[2]


Hij ging dus verder met het huwelijk met deze vrouw. Terwijl hij zeker wist dat zij het meisje was van zijn droom. Hij bouwde voor haar een hoge versterkte kasteel.

Hij was erop gespitst dat de spin het kasteel niet binnen kon dringen.Op een dag zat hij met zijn vrouw. Op een gegeven moment daalde er een spin van het plafond. Hij herinnerde zich zijn droom en zei tegen haar:


‟Je zal sterven vanwege dit insect.”


Zij zei verbazend:


‟Zal ik sterven door dit insect!???”


Hierop stond zij op en wreef de spin dood met haar hak. Hierdoor werd zij in haar hak getroffen met een ziekte. Een ziekte die lijkt op lepra. Deze ziekte verspreidde zich van haar hak naar haar lichaam totdat zij overleed.


Dit verhaal is niet overlevert in een authentieke overlevering maar er zijn bewijzen en tekenen (die getuigen voor dit verhaal) vandaar dat het toepasselijk was om het onder dit vers te vermelden.


Ondanks deze hoge kasteel en voorzorgsmaatregelen, kwam de dood haar toch tegemoet.


Bron: https://www.youtube.com/watch?v=bmtOhzex3g8
Vertaling: Yousssef aboe Safiyyah
Gepubliceerd op: www.ahloelhadieth.com[1]
Voetnoot vertaler: een dwalende sekte binnen de Islam. Enkele van hun dwalingen:  • Het rebelleren en ongehoorzaam zijn tegen de regeringsleider.
  • Moslims die een grote zonde begaan tot ongelovigen verklaren.
  • Het verklaren van de metgezellen van de profeet (صلىاللهعليهوسلم) tot ongelovigen omdat zij het niet eens waren met hun dwaling en takfier.
  • En andere dwalingen.


[2]
Voetnoot vertaler: de laatste regel in deze overlevering is een doe`aa die niet letterlijk genomen dient te worden. Moge je handen met zand geraakt worden is een referentie naar armoede. De Arabieren waren gewoon om zulke doe`aas te verrichten wanneer ze iemand mochten ook al lijkt de betekenis iets slechts. Hier betekent het dat degene die triomfeert door een vrouw te kiezen omwille van haar religie, dat is degene die het goede heeft gewonnen en niet van de verliezers is. Een andere uitleg is die van ibn Al-`Arabie zoals ibn Hadjar overlevert in zijn uitleg van Sahieh al-Boecharie (Fath al-baari): waarin hij zegt dat de betekenis hier een referentie is naar armoede wat jou zal overkomen wanneer je een vrouw niet kiest omwille van haar religie. Verder zijn er verschillende andere uitspraken van de geleerden hierover. Wallahoe A`lam.