Tawhied eerst maar wanneer met de rest beginnen?
__________________________________________________ _____
Door de nobele Shaykh aboe Maalik al-DJuhanee
Bron: http://www.an-nasieha.nl/upload/Tawh...boe_maalik.mp3
__________________________________________________ _____

Vraag:

Mijn vraag heeft betrekking tot de da’wah, nadat er een boek is gelezen van Shaykh al-Albaani
genaamd ‘Tawhied Awalan’ is er begrepen uit het boek dat wij de nadruk moeten leggen op de
tawhied en aqiedah. Maar nu, bijvoorbeeld, wanneer er een zuster moslim wordt dan leggen we
de nadruk op de aqiedah en tawhied, maar wanneer lichten wij haar in dat Allaah de hidjaab
voor haar heeft verplicht gesteld?


Antwoord:

Er is geen verschil hierin. “Vertel hen wat Allaah voor hun verplicht heeft gesteld van Zijn
rechten”
zoals de Profeet -‘alayhie asSalaato wassalaam- zei tegen ‘Ali ibn Abi Taalib. We
nodigen hen uit naar de Islaam en wij verduidelijken voor hen de tawhied en de betekenis van
‘laa ilaaha illa Allaah’ vervolgens laten wij de zuilen van de Islaam zien, het gebed, de zakaat,
etc. En de verboden zaken moeten wij hen ook onderwijzen. Er moet tegen hen gezegd worden
dat deze zaken niet toegestaan zijn in de Islaam, zoals [bijvoorbeeld] het drinken van alcohol,
overspel, tabaroej (niet correct bedekken door de vrouw), etc. Deze zaken moeten verduidelijkt
worden, de ‘ulamah (geleerden) zeggen: “Het uitstellen van de verduidelijking in tijd van
noodzaak is niet toegestaan”.


Maar wanneer wij een specifieke kwestie zien die een persoon kan weerhouden om de Islaam
te omarmen dan stellen wij deze kwestie uit. Waar het om gaat is dat zij moslim wordt, Allaah
één maakt en het gebed onderhoudt totdat zij de zoetigheid van het geloof proeft vervolgens
wordt haar alles gegeven wat zij moet verrichten. Maar dat wij zeggen alvorens zij moslim
wordt “Pas op! In de Islaam bestaat het niet dat je je haren ontbloot en in de Islaam is er geen
mengen met het andere geslacht” Dit is een kwestie waarover wij waarschijnlijk kunnen
zwijgen op dit moment met als doel dat zij de Islaam binnentreedt.

Vraag:

En bijvoorbeeld iemand die van oorsprong moslim is maar niet praktiserend en een zwakte
heeft in het begrip van tawhied moeten wij hem inlichten over het verbod op het scheren van de
baard, kleding onder de enkels en roken? Of moeten wij dit allemaal laten en ons alleen
focussen op de tawhied totdat hij deze goed begrijpt en hierna hem uitnodigen naar de overige
kwesties?


Antwoord:

Nee, de da’wah is allesomvattend, zowel de tawhied als andere zaken. De da’wah moet
allesomvattend zijn. De profeet -‘alayhie asSalaato wassalaam- leerde de mensen alles, hij
leerde hen de regels van taharah (reiniging), de regels van het gebed, de regels van het
huwelijk, de regels van scheidingen, alles, zelfs hoe de behoeftes gedaan moeten worden. De
bedoeling is dat de geleerden zeggen over dit onderwerp dat er begonnen moet worden met de
tawhied. {O mijn volk, aanbidt Allaah jullie hebben geen god naast hem} [al-A’raaf(7): 59].
De tawhied daarmee moet begonnen worden en hier wordt meer aandacht aan besteed tijdens
de da’wah en tijdens de verduidelijkingen. Dit betekent niet dat men de overige zaken
achterwege laat, nee.


Vraag:

En is het een voorwaarde dat men de situatie kent van de persoon bij wie da’wah wordt
gedaan? Bijvoorbeeld een persoon met baard die ik tegenkom op straat en hij rookt sigaretten
en ik ken hem niet en weet ook niet of hij de tawhied wel heeft begrepen. Is het gepast dat ik
hem dan adviseer betreffende het roken van sigaretten en dat dit verboden is of moet ik hem
laten met als argument dat ik zijn situatie niet ken, want sommigen stellen als voorwaarde dat
je de situatie moet kennen van de personen bij wie je da’wah doet.


Antwoord:

Nee Nee, het kennen van de situatie is niet van toepassing in deze situatie. Wat betreft ons,
zoals de profeet -‘alayhie asSalaato wassalaam- heeft gezegd: “Wie een monkar ziet die moet
dat veranderen met zijn handen. Wie hiertoe niet in staat is [moet het veranderen] met
zijn tong. Wie hiertoe niet in staat is [moet het veranderen] met zijn hart en dit is de
zwaktste vorm van imaan.”
Wanneer jij één van de moslims ziet die een monkar begaat dan
geef jij hem een advies hierover en jij zoekt niet naar wat hij in zijn nafs en hart heeft. Behalve
wanneer hij een jood of christen is en jij hem adviseert over het roken van sigaretten en het
kijken naar foto’s van vrouwen. Dit is wat niet gepast is want hij is een christen of jood en na
ongeloof is er geen zonde. Je nodigt hem in eerste instantie uit naar de Islaam maar wat betreft
een moslim die een zonde pleegt die zichtbaar voor ons is dan adviseren wij hem, hier zit geen
enkel probleem in.


Vraagsteller:

Djazaakoem Allaahoe Ghairan.


http://tauwhied.blogspot.nl/2012/04/...r-de-rest.html