Zes dagen van Shawwaal vasten

Bron: Islamqa.com (www.islam-qa.com)
Vertaald door www.AlMutaqqun.tk
Het vasten van zes dagen van Shawwaal na het verplichte vasten van de Ramadan is Sunnah Mustahabbah, niet waajib. Het is aangeraden voor de moslim om zes dagen van Shawwaal te vasten en hierin is een grote deugd en een immense beloning. Degene die deze zes dagen vast, zal een beloning opgetekend krijgen alsof hij het hele jaar gevast had, zoals is overgeleverd in een sahih hadith van de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam). Abu Ayyub (radiAllahu 'anhu) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu 'alayhi wa salaam) gezegd heeft: "Degene die de Ramadan vast en het opvolgt met zes dagen van Shawwaal, het zal zijn alsof hij een heel leven gevast heeft." (Overgeleverd door Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nisaa'i en Ibn Maajah)


De Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) legde dit uit toen hij zei: "Degene die zes dagen na (Eid) al-Fitr vast, heeft het jaar voltooid: degene die een goede daad (hasanah) verricht, zal tien hasanaat krijgen)."

Volgens een andere overlevering: "Allah heeft voor elke hasanah tien anderen gemaakt, dus een maand is als het vasten van tien maanden en het vasten van zes dagen voltooit het jaar." (al-Nisaa'i en Ibn Maajah. Zie ook Sahih al-Targheeb wa'l-Tarheeb, 1/421).

Het is ook overgeleverd door Ibn Khuzaymah met de woorden: "Het vasten van de maand Ramadan levert de beloning van tien (maanden) op en het vasten van zes dagen levert de beloning van twee maanden op, en dat is het vasten van het hele jaar."

De Hanbali en Shaafa'i fuqaha' hebben verklaard dat het vasten van zes dagen van Shawwaal na het vasten van de Ramadan ervoor zorgt dat het is alsof men een heel jaar van verplichte vasten gevast heeft, want de vermenigvuldiging van de beloning is zelfs van toepassing op naafil-vasten, want elke hasanah levert de beloning van tien hasanat op.

Een ander belangrijk voordeel van het vasten van zes dagen van Shawwaal is dat het tekortkomingen in het verplichte vasten van de Ramadan van een persoon goedmaakt, want niemand is vrij van tekortkomingen of zonden die een negatief effect hebben op het vasten. Op de Dag der Opstanding zullen een aantal van zijn naafil-daden genomen worden om de tekortkomingen in zijn verplichte daden goed te maken, zoals de Profeet (sallAllahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd: "Het eerste waar de mensen op de Dag der Opstanding voor ter verantwoording zullen worden geroepen, zal hun salaah (gebed) zijn. Onze Heer, Geprezen en Verheven is Hij, zal tegen Zijn engelen zeggen (hoewel Hij het het beste weet): 'Kijk naar de salaah van Mijn dienaar, of het volledig of onvolledig is.' Als het perfect is, zal het als perfect opgetekend worden en als iets tekortschiet, zal Hij zeggen: 'Kijk of Mijn dienaar een aantal vrijwillige (naafil) gebeden heeft verricht.' Als hij een aantal vrijwillige gebeden heeft verricht, zal Allah zeggen: 'Voltooi de verplichte handelingen van Mijn dienaar met zijn vrijwillige handelingen.' Dan zullen al zijn handelingen op een vergelijkbare wijze behandeld worden." (Overgeleverd door Abu Dawud).


Je kunt beginnen met het vasten van zes dagen van Shawwaal vanaf de tweede dag van Shawwaal want het is haram om op de dag van Eid te vasten. Je kunt de zes dagen op elk moment van Shawwaal vasten, hoewel de beste goede daden degenen zijn die het snelst gedaan worden.

Het permanente comité ontving de volgende vraag:

Zou het vasten van de zes dagen onmiddellijk na de Ramadan verricht moeten worden, na de dag van Eid, of is het toegestaan om het een paar dagen na Eid in de maand van Shawwaal te doen of niet?

Ze antwoordden als volgt:

Deze dagen hoeven niet onmiddellijk na Eid al-Fitr gevast te worden; het is toegestaan om één of meer dagen na Eid te beginnen met het vasten ervan en het mag achtereenvolgens of apart gedaan worden tijdens de maand van Shawwaal; het hangt ervan af wat gemakkelijk is voor een persoon. Er is genoeg bewegingsruimte in deze kwestie en het is niet verplicht, het is Sunnah.

Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 10/391


Als iemand een aantal dagen van de Ramadan gemist heeft, zou hij deze eerst in moeten halen en dan de ze dagen van Shawwaal vasten, want hij kan het vasten van de Ramadan niet opvolgen met zes dagen van Shawwaal tenzij hij zijn Ramadan-vasten eerst voltooid heeft.

Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 10/392