Verplichting om de lippen te bewegen in het gebed en in het lezen van de Koran en de smeekbedes.

Door Sheikh Ibn Baaz (Rahimahullaah)

Vraag:

Sommige mensen halen een mus'haf(Koran) en kijken er naar [lezen het in gedachten] zonder hun lippen te bewegen,is het nog steeds van toepassing als "het lezen van de Koran" in dit scenario?

Of is het een verplichting om het uit te spreken/de woorden te uiten en moet dit worden gehoord om de beloning voor het lezen van de Koran te verdienen? En is een persoon beloond voor gewoon in een Mus'haf te kijken [lezen in gedachten]?

Antwoord:

Er is niets dat belet om in de Koran te kijken zonder het te lezen [fysiek] erover nadenken en het te overwegen en het begrijpen van de betekenis, maar degene die dit doet is niet beschouwd als "een lezer" [iemand die de Koran daadwerkelijk leest]hij ontvangt niet de deugd van het daadwerkelijk lezen tenzij hij de woorden uitspreekt en fysiek de Koran leest, zelfs als degenen om hem heen hem niet kunnen horen [dat wil zeggen het is niet nodig om luid te zijn maar de fysieke uitspraak is wel nodig],vanwege de uitspraak van de Profeet(Salla Allahu 3alayhi wa Salam):

"Lees de Koran voor want inderdaad het zal als een bemiddelaar voor zijn metgezellen zijn op de dag des Oordeels" [muslim].

De profeet صلى الله عليه و سلم bedoelde met de metgezellen degenen die ernaar handelen,net zoals het is genoemd in andere ahaadieth.

"Wie een letter van de Koran leest voor hem is een beloning, en elke beloning is het tienvoudige van zijn voorbeeld" [Tirmidhi en ad-Daarimi met een authentieke keten]. En een persoon wordt niet beschouwd als een "lezer" tenzij hij spreekt [woorden uitspreekt], net zoals de mensen van Kennis dat hebben gezegd.

(Bron:http://www.binbaz.org.sa/mat/2013)

Door Sheikh Ibn 'Uthaymeen (Rahimahullaah)

Vraag:

Is het verplicht om de lippen te bewegen in het gebed bij het smeken of reciteren? Of is het voldoende om gewoon te reciteren zonder de lippen te bewegen?

Antwoord:

Het is verplicht om de lippen te bewegen tijdens het reciteren van de Koran in het gebed en ook bij het opzeggen van de verplichte smeekbeden. Zoals de Takbier (het zeggen van Allahoe Akbar), de Tasmie (het zeggen van Sami Allaahoe liman hamidah), de Tahmied (het zeggen van al-Hamdoelillaah) en de Tashahhoed. Dit is omdat het niet als spraak wordt beschouwd, tenzij het verbaal wordt uitgesproken. En dus is er ook geen sprake van verbale uitspraak, behalve door het bewegen van de lippen en de tong. De metgezellen wisten dat de Profeet (vrede zij met hem) aan het reciteren was door de beweging van zijn baard.

De geleerden verschillen echter van mening of het verplicht is om onszelf te horen of dat het voldoende is om de woorden gewoon mondeling uit te spreken (zonder enig geluid te maken). Onder hen zijn er die het volgende zeggen: “Het is vereist om onszelf te horen. Dat wil zeggen dat er geluid uit zijn mond komt (en hij beweegt zijn lippen).” En anderen zeggen dat het voldoende is dat hij de woorden mondeling uitspreekt (zonder enig geluid te maken). En dit is het juiste oordeel.


(Bron:Liqaa’aat ul-baab il-Maftoeh, boekdeel 20, blz. 12)