Vraag: Iemand weet 100% dat hij woedoe heeft verricht, maar hij twijfelt of hij deze verbroken heeft. Wat dient hij te doen?

Antwoord: Wie zeker weet dat hij zich heeft gereinigd en twijfelt over de verbreking ervan, zijn staat van reinheid blijft geldig. De staat van onreinheid blijft geldig voor degene die zeker is van de verbreking van de staat van reinheid en twijfelt over de staat van reinheid, want de regel luidt dat ‘zekerheid niet ongedaan kan worden door twijfels’. Het uitgangspunt is dat iets blijft zoals het oorspronkelijk is. Dit is een belangrijke basisregel en kent vele vertakkingen.

Deze basisregel is gebaseerd op de overleveringen van Abou Hoerayrah en Abdullaah Ibn Zayd, moge Allah tevreden zijn met hen. Deze overleveringen gaan over een man die iets in zijn (onder)buik voelde en niet meer wist of er iets uit hem kwam. De profeet zei: “Hij mag (het gebed) niet verlaten tenzij hij iets hoort of ruikt.”

In de overlevering van Abou Hoerayrah: “Hij mag niet (uit de moskee) vertrekken tenzij hij iets hoort of ruikt.”

Deze overlevering lost vele problemen op en dit hoort tot de vergemakkelijking van de islam. Dit geeft aan dat de islam wil dat de islamitische natie niet in rusteloosheid en verwarring verkeert en dat hun zaken helder en duidelijk zijn. Wanneer iemand zich over zou geven aan deze twijfels, zou zijn leven verstoord worden. De Wetgever – en alle lof aan Allah – heeft dit soort influisteringen een halte toe geroepen. Zolang jij geen zekerheid hebt, hebben deze influisteringen geen enkele waarde en jij dient ze van je af te houden. Laat ze geen invloed op jou uitoefenen. Hierdoor zul je rust kennen en vele problemen zullen hiermee verdwijnen.

Bron: Madjmoe’ Fatawa wa Rasaa’il Al-Uthaymeen (11/207).